ⲑ̅
ⲁ̅ ⲠⲘⲈϨϮⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤⲒⲞⲨ ⲀϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲘⲠϢⲞϢⲦ ⲚⲦϢⲰⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲚ ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲦⲈⲢⲈϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲦϢⲰⲦⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲚ ⲀϤⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦϢⲰⲦⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚϨⲢⲰ ⲚⲞϬ ⲀϤⲢⲔⲀⲔⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲎ ⲘⲚ ⲠⲀⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚⲦϢⲰⲦⲈ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϨⲈⲚϢϪⲈ ⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲰϨⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲇ̅ ⲀⲨϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲚⲈⲨⲦⲀⲔⲈ ⲠⲈⲬⲞⲢⲦⲞⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ϢⲎⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲨⲦⲔⲀⲤ ⲈϤⲞ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲦⲔⲀⲤ ⲚⲈⲚⲞⲨⲰϨⲈ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲈⲔⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲈ. ⲋ̅ ϨⲢⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲀϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲠⲘⲞⲨ ⲚⲤⲈⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲈⲠⲈⲐⲨⲘⲈⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲠⲰⲦ ⲚⲈϤⲔⲀⲀⲨ. ⲍ̅ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚⲚⲈϢϪⲎⲨ ⲈϤⲞ ⲘⲠⲈⲒⲚⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲦⲰⲰⲢ ⲈⲨⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚⲔⲖⲞⲘ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈⲨⲀⲠⲎⲨⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨϨⲞ ⲞⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲞ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲏ̅ ⲈⲨⲚ ϨⲈⲚϤⲰ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲘⲠϤⲰ ⲚⲚⲈϨⲒⲞⲞⲘⲈ ⲈⲢⲈ ⲚⲈⲨⲞⲂϨⲈ ⲞⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀⲚⲈⲒⲘⲞⲨⲒ ⲑ̅ ⲈⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲰⲔ ϨⲒⲰⲞⲨ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲰⲔ ⲘⲠⲈⲚⲒⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲚⲚⲈⲨⲦⲚϨ ⲞⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚϨⲀⲢⲘⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲦⲰⲰⲢ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲠⲎⲦ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲓ̅ ⲈⲞⲨⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲦ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀ ⲚⲒⲞⲨⲰϨⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲈⲒⲂ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲤⲀⲦ ⲦⲈⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲆⲈ ⲈⲘⲞⲨⲔϨ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲞⲨ ⲚⲈⲂⲞⲦ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲨⲢⲢⲞ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ ⲂⲀⲦⲦⲰⲚ ⲘⲘⲚⲦⲞⲨⲈⲈⲚⲒⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲞⲒ ⲀϤⲞⲨⲈⲒ ⲚⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ⲤⲈⲚⲎⲨ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲞⲨⲞⲒ ⲤⲚⲀⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲠⲘⲈϨⲤⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲦⲀⲠ ⲘⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲦⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ϪⲈ ⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲘⲎⲢ ϨⲒϪⲘ ⲠⲚⲞϬ ⲚⲈⲒⲈⲢⲞ ⲠⲈⲨⲪⲢⲀⲦⲎⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲂⲰⲖ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲘⲚ ⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲠⲞⲨⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲎⲠⲈ ⲚⲚⲈⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ⲠⲈ ⲦⲂⲀ ⲚⲦⲂⲀ ⲚⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲦⲈⲨⲎⲠⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲒ ⲦⲀ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲨⲚ ϨⲈⲚϨⲰⲔ ϨⲒⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨⲀⲚ ⲚⲔⲰϨⲦ ϨⲒ ϨⲨⲀⲔⲒⲚⲐⲒⲚⲞⲚ ϨⲒ ⲐⲎⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲀⲠⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀⲠⲎⲨⲈ ⲚⲘⲘⲞⲨⲒ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲘⲚⲞⲨⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲘⲚⲞⲨⲐⲎⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲒϢⲞⲘⲦⲈ ⲘⲠⲖⲨⲄⲎ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲘ ⲠⲔⲰϨⲦ ⲘⲚ ⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲎⲚ ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ϨⲚ ⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲤⲀⲦ ⲚⲈⲨⲤⲀⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲞ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚϨⲞϤ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚⲀⲠⲎⲨⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲕ̅ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲆⲈ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲈⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲘⲚ ⲚϨⲀⲦ ⲘⲚ ⲚϨⲞⲘⲚⲦ ⲘⲚ ⲚⲰⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲚϢⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲤⲰⲦⲘ ⲎⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈ ⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲰⲦⲂ ⲘⲚ ⲚⲈⲨϨⲒⲔ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ.