ⲓ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϬⲘϬⲞⲘ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ϨⲒⲰϤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲎ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲞⲚⲐⲈ ⲘⲠⲢⲎ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ Ⲟ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚⲤⲦⲨⲖⲞⲤ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲃ̅ ⲈⲨⲚ ⲞⲨϪⲰⲰⲘⲈ ⲈϤⲠⲞⲢϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲔⲰ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤϨⲂⲞⲨⲢ ϨⲒ ⲠⲈⲔⲢⲞ ⲅ̅ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲈϤⲖϨⲎⲘ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨϢⲀϪⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲀⲤⲠⲈ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨϢⲀϪⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲀⲤⲠⲈ. ⲀⲒⲈⲒ ⲆⲈ ⲈⲒⲚⲀⲤⲈϨ ⲚⲈ ⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲰⲂⲈ ⲈⲢⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲚⲄⲦⲘⲤⲀϨⲞⲨ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲢⲞ ⲀϤϤⲒ ⲚⲦⲈϤϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰⲢⲔ ⲘⲠⲈⲦⲞⲚϨ ϢⲀⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲤⲰⲚⲦ ⲚⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲨⲰ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦⲤ ⲍ̅ ϪⲈ ⲘⲚ ϬⲈ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ϬⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϢⲀⲚⲚⲞⲨ ⲈⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ϤⲚⲀϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲎⲤⲦⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀϤⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲚⲦⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲞⲚ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲄϪⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲈⲦⲠⲞⲢϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲠⲈⲔⲢⲞ ⲑ̅ ⲀⲒⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ϪⲒⲦϤ ⲚⲄⲞⲨⲞⲘϤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲤⲀϢⲈ ⲚϨⲎⲦⲔ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲚⲀϨⲖⲞϬ ϨⲚ ⲦⲈⲔⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲒⲰ.. ⲓ̅ ⲀⲒϪⲒ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲒϪ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀⲒⲞⲨⲞⲘϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲞⲖϬ ⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲈⲂⲒⲰ ϨⲚ ⲦⲀⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲦⲈⲢⲈⲒⲞⲨⲞⲘϤ ⲆⲈ ⲀϤⲤⲒϢⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ϨⲀⲠⲤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲔⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲈⲨⲈ ⲈϪⲚ ⲚⲖⲀⲞⲤ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲀⲤⲠⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ.