ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲒ ⲚⲞⲨⲔⲀϢ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨⲚ ⲚⲄϢⲒ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲨⲖⲎ ⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ⲘⲠⲢⲠⲈ ⲔⲀⲀⲤ ⲈⲠⲀϨⲞⲨ ⲚⲄⲦⲘϢⲒⲦⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲚⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀϨⲰⲘ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚϨⲘⲈⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲈⲂⲞⲦ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀⲦⲀⲀⲤ ⲘⲠⲀⲘⲚⲦⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲈⲨⲈ ⲘⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲈ ⲘⲚ ⲤⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚϬⲞⲞⲨⲚⲈ ϨⲒⲰⲞⲨ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲚⲈ ⲦⲂⲰ ⲚϪⲞⲈⲒⲦ ⲤⲚⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲖⲨⲬⲚⲒⲀ ⲤⲚⲦⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲉ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲒⲦⲞⲨ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ⲚⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲈⲨϪⲀϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲒⲦⲞⲨ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲘⲞⲞⲨⲦϤ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲤⲈϢⲦ ⲦⲠⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲤϨⲰⲞⲨ ⲚⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲦⲞⲨ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲔⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲨⲤⲚⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲈⲠⲀⲦⲀⲤⲤⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ϨⲘ ⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲠⲤ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲞⲨⲀϢⲤ. ⲍ̅ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲚ ϤⲚⲀⲘⲒϢⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈϤϪⲢⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϤⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ. ⲏ̅ ⲚⲦⲈ ⲚⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲚⲎϪ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲠⲖⲀⲦⲈⲒⲀ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲞⲆⲞⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲔⲎⲘⲈ ⲠⲘⲀ ⲞⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲠⲈⲨϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲖⲀⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲨⲖⲎ ⲘⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ ⲘⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲠⲈⲨϨⲰⲦⲂ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲞⲨϬⲞⲤ ⲚⲤⲈⲦⲘⲔⲀ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲦⲈⲘⲤ ⲚⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ϨⲚ ⲚⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲤⲈⲞⲨⲚⲞϤ ⲚⲤⲈϪⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲎⲆⲰⲢⲞⲚ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ϪⲈ ⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲠϢⲞⲘⲚⲦ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲞⲨϬⲀⲤ ⲀⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲰⲚϨ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲈⲨⲞⲨⲈⲢⲎⲎⲦⲈ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲦⲈ ϨⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲘϨⲒⲦⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲈⲒⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲨϬⲰϢⲦ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲨϪⲀϪⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲘⲦⲞ ϢⲰⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲞⲨ ⲚⲘⲎⲦ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀϤϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲔⲘⲦⲞ ⲚϬⲒ ⲤⲀϢϤ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲀⲨⲢϨⲞⲦⲈ ⲀⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞⲒ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲚϬⲒ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲞⲨⲞⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲠⲘⲈϨⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲤⲀⲖⲠⲒⲌⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲢⲦⲀⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲨⲦ ⲀϤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲚⲈⲨⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲨϨⲞ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲚⲈⲨⲬⲀⲢⲒⲤⲦⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ϪⲈ ⲀⲔϪⲒ ⲚⲦⲈⲔⲚⲞϬ ⲚϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲢⲢⲢⲞ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲚⲞⲨϬⲤ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲔⲞⲢⲄⲎ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲚϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ Ϯ ⲘⲠⲂⲈⲔⲈ ⲚⲚⲈⲔϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲔⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚ ⲚⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲀⲔⲞ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲔⲈⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲠⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦϬⲒⲂⲞⲆⲞⲤ ⲚⲦⲆⲒⲀⲐⲨⲔⲎ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲈⲂⲢⲎϬⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲘⲎ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲘⲦⲞ ⲘⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲀⲖⲀⲘⲠⲈ.