ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤϬⲞⲞⲖⲈ ⲘⲠⲢⲎ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲞϨ ϨⲀ ⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈⲤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲤⲒⲞⲨ ⲞⲚⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲤⲀⲠⲎ ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲤⲈⲈⲦⲈⲤϮⲚⲀⲀⲔⲈ ⲈⲤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲤϮⲚⲀⲀⲔⲈ ⲈⲘⲒⲤⲈ. ⲅ̅ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲘⲀⲈⲒⲚ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲈϤⲦⲢⲈϢⲢⲰϢ ⲈⲨⲚ ⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲚ ⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢϤⲈ ⲚϬⲢⲎⲠⲈ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈϤⲀⲠⲎⲨⲈ ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤⲤⲀⲦ ⲀϤⲤⲰⲔ ⲘⲠⲞⲨ ⲚϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲈⲚⲤⲒⲞⲨ ⲚⲦⲠⲈ ⲀϤⲚⲞϪⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲀϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲘⲒⲤⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤϢⲀⲚϪⲠⲈⲠⲈⲤϢⲎⲢⲈ ⲈϤⲈⲞⲨⲞⲘϤ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲤⲘⲒⲤⲈ ⲚⲞⲨϢⲢ ϨⲞⲞⲨⲦ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲞⲚⲈ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ⲘⲠⲈⲚⲒⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲦⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈⲤϢⲎⲢⲈ ϢⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ϢⲀ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ. ⲋ̅ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲆⲈ ⲀⲤⲠⲰⲦ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲨⲘⲞⲤ ⲈⲨⲘⲀ ⲈⲀⲨⲤⲂⲦⲰⲦϤ ⲚⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲀⲚⲞⲨϢⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲘⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲈ ⲘⲚ ⲤⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲘⲒⲬⲀⲎⲖ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲨⲘⲒϢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲨⲘⲒϢⲈ ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲞⲨϬⲚ ⲠⲈⲨⲘⲀ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲑ̅ ⲀⲨⲚⲞⲨϪ ⲘⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲚⲞϬ ⲠϨⲞϤ ⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲠⲈⲦⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲓ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈϤⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲞⲨϪ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲞⲤ ⲚⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲠⲈⲦⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲈⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲀϤϪⲢⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲮⲨⲬⲎ ϢⲀϨⲢⲀⲒ ⲈⲠⲘⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ. ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ϪⲈ ⲀⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϬⲰⲚⲦ ⲈϤⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲤϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲦⲀⲤϪⲠⲈ ⲠϢⲢ ϨⲞⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲦⲚϨ ⲤⲚⲀⲨ ⲚⲀⲈⲒⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈϨⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲠⲈⲤⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤⲀⲚⲞⲨϢⲤ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲚ ⲦⲠⲀϢⲈ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϨⲞϤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲞϤ ⲀϤⲚⲞⲨϪ ⲚⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰϤ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲞ ϨⲒⲠⲀϨⲞⲨ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈⲦⲢⲈⲤⲰⲘⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲔⲀϨ ⲂⲞⲎⲐⲈⲒ ⲈⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲀϤⲰⲘⲔ ⲘⲠⲈⲒⲈⲢⲞ ⲈⲦⲈⲢⲈⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲚⲞⲨϪ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤⲦⲀⲠⲢⲞ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϬⲰⲚⲦ ⲈⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲀϨⲈⲢⲀⲦ ϨⲒϪⲘ ⲠϢⲰ ⲚⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ.