ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲨⲚⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲘⲎⲦⲈ ⲚϬⲢⲎⲠⲈ ϨⲒϪⲚ ⲚⲈϤⲀⲠⲎⲨⲈ ⲈϤⲤⲎϨ ⲈϪⲚ ⲚⲈϤⲀⲠⲎⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲚϪⲒⲞⲨⲀ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲆⲀⲖⲒⲤ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲞⲚⲐⲈ ⲚⲚⲀ ⲚⲈⲒⲀⲢⲜ ⲈⲢⲈⲢⲰϤ ⲞⲚⲐⲈ ⲚⲢⲰϤ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲀϤϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈϤⲀⲠⲎⲨⲈ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀⲨϨⲞⲦⲂⲈⲤ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲘⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲦⲀⲖϬⲞⲤ ⲀⲠⲔⲀϨ ⲦⲎⲢϤ ⲢϢⲠⲎⲢⲈ ϨⲒⲠⲀϨⲞⲨ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ϪⲈ ⲀϤϮ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲎⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲘⲒϢⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲉ̅ ⲀⲨϮ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ⲈⲤϪⲈ ⲚⲞϬ ⲚϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲤϪⲒⲞⲨⲀ ⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤⲘⲒϢⲈ ⲚϨⲘⲈ ⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲈⲂⲞⲦ. ⲋ̅ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰϤ ⲈϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲈϤⲤⲔⲨⲚⲎ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲚ ⲦⲠⲈ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϪⲚ ⲪⲨⲖⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲖⲀⲞⲤ ϨⲒ ⲀⲤⲠⲈ ϨⲒ ϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲨⲢⲀⲚ ⲤⲎϨ ⲀⲚ ⲈⲚϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲚⲦⲀⲨⲔⲞⲚⲤϤ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲘⲀⲀϪⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ. ⲓ̅ ⲠⲈⲦⲀⲒⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲒⲌⲈ ⲤⲈⲚⲀϤⲒⲦϤ ⲈⲦⲀⲒⲬ ⲘⲀⲖⲰⲤⲒⲀ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲰⲦⲂ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲎϤⲈ ⲤⲈⲚⲀϨⲞⲦⲂⲈϤ ϨⲚ ⲦⲤⲎϤⲈ. ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲚⲦϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤϮⲤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲨⲚ ⲦⲀⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲢⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲖϬⲈ ⲦⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲘⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲚϤⲦⲢⲈ ⲠⲔⲰϨⲦ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ⲓ̅ⲇ̅ ⲚϤⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲦⲂⲈ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲈⲀⲀⲨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲢⲀⲒ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ϪⲈ ⲦⲀⲘⲒⲞ ⲚⲞⲨϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦⲈⲢⲈⲦⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚⲦⲤⲎϤⲈ ϨⲒⲰⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰⲚϨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤϮ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈϢⲀϪⲈ ⲚϬⲒ ⲐⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲤⲘⲚⲦⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨⲈⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲦⲀⲀⲤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ⲘⲚ ⲚϨⲎⲔⲈ ⲚⲢⲘϨⲈ ⲘⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲀⲨ ⲚϨⲈⲚⲤϨⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨϬⲒϪ ⲚⲞⲨⲚⲀⲘ ⲎⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲖⲀⲀⲨ ϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈϢⲰⲠ ⲎⲈϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲀϤ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲎⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲠ ⲦⲎⲠⲈ ⲘⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲦⲈ ⲈⲤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲤⲈⲨ ϢⲈ ⲤⲈⲦⲀ ⲤⲈ.