ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨϨⲒⲈⲒⲂ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲘ ⲠⲦⲞⲞⲨ ⲚⲤⲒⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲦⲂⲀ ⲘⲚ ϤⲦⲞⲞⲨ ⲚϢⲞ ⲈⲨⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲨⲚⲦⲀⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲘⲚ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲈϤⲤⲎϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤⲘⲎ ⲚⲦⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲞ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚϬⲒ ⲐⲀⲢⲞⲆⲞⲤ ⲈⲨϬⲒⲐⲀⲢⲒⲌⲈ ⲚⲚⲈⲨⲔⲒⲐⲀⲢⲀ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϪⲰ ⲚⲞⲨϪⲰ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲘⲚϢϬⲞⲘ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲈⲈⲒⲘⲈ ⲈⲦⲰⲆⲎ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠⲘⲚⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲦⲂⲀ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚϢⲞ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲞⲞⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀϨ. ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲦⲰⲖⲘ ⲘⲚ ⲤϨⲒⲘⲈ ⲈϨⲈⲚⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲘⲞⲞϢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲦⲈϤⲚⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈϬⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲨⲦⲀⲠⲢⲞ ϨⲈⲚⲀⲦⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ. ⲋ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤϨⲎⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲚⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲈϪⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲪⲨⲖⲎ ϨⲒ ⲀⲤⲠⲈ ϨⲒ ⲖⲀⲞⲤ ⲍ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲀⲢⲒϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲀⲘⲒⲈⲦⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲔⲀϨ ⲘⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲘⲚ ⲘⲠⲨⲄⲎ ⲚⲘⲘⲞⲞⲨ. ⲏ̅ ⲀⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤϨⲈ ⲀⲤϨⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲚⲞϬ ⲚⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲢⲠ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ. ⲑ̅ ⲀⲔⲈⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲀϨϤ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲎⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲒ ⲚⲈϤⲤϨⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲦⲈϨⲚⲈ. ⲓ̅ ⲎⲈϪⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲚⲦⲞϤ ϨⲰϤ ⲞⲚ ϤⲚⲀⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲢⲠ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲔⲨⲢⲀ ⲚⲀⲄⲢⲀⲦⲞⲚ ϨⲘ ⲠϪⲰ ⲚⲦⲈϤⲞⲢⲄⲎ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ Ⲙ ⲚⲞⲨⲐⲎⲚ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈϨⲒ ⲈⲒⲂ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲨⲂⲀⲤⲀⲚⲞⲤ ⲚⲀϪⲒ ⲤⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚⲤⲈⲦⲘϪⲒⲘⲦⲞⲚ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲘⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲚⲐⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤϨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲨ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲤⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲒⲤⲈ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲈⲤⲞⲨⲞⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲈϤϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲈ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲈⲞⲨⲚ ⲞⲨⲔⲖⲞⲘ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲎ ⲈⲨⲚⲞⲨⲞϨⲤ ⲈϤⲦⲎⲘ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ⲈϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲠⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ϪⲈ ⲘⲀϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲞϨⲤ ⲚⲄⲰϨⲤ ϪⲈ ⲀⲤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲘⲠⲰϨⲤ ϪⲈ ⲀϤϢⲞⲞⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲰϨⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲞⲨϪ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲔⲖⲞⲞⲖⲈ ⲘⲠⲈϤⲞϨⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲰϨⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲘⲎⲦⲈ ⲈⲨⲚ ⲞⲨϨⲀⲖⲔⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲤⲦⲎⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲔⲰϨⲦ ⲀϤⲘⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲐⲀⲖⲔⲞⲨ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲈⲤⲦⲎⲘ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀϪⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔϨⲀⲖⲔⲞⲨ ⲚⲄϪⲰⲰⲖⲈ ⲚⲚⲈⲤⲘⲀϨ ⲚⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ϪⲈ ⲀⲨⲠⲰϨ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲤⲈⲖⲞⲞⲖⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨϪ ⲚⲦⲈϤϨⲀⲖⲔⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀϤϪⲰⲰⲖⲈ ⲚⲦⲂⲰ ⲚⲈⲖⲞⲞⲖⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲚⲞⲨϪ ⲈⲦⲈϨⲢⲰⲦ ⲚⲞϬ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲕ̅ ⲀⲨϨⲰⲘ ⲚⲦⲈϨⲢⲰⲦ ⲠⲂⲞⲖ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϨⲢⲰⲦ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲚⲈⲬⲀⲖⲒⲚⲞⲤ ⲚⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ⲚⲀⲘⲚⲦⲀⲤⲈ ⲚϢⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.