ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲚⲞϬ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚϢⲠⲎⲢⲈ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲀⲎ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲦⲀϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲀⲂⲀϬⲎⲈⲒⲚ ⲈⲤⲦⲎϨ Ⲙ ⲚⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲚ ⲦⲎⲠⲈ ⲘⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲚⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲒϪⲚ ⲞⲨⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲀⲂⲀϬⲎⲈⲒⲚ ⲈⲢⲈϨⲈⲚⲔⲒⲐⲀⲢⲀ ⲚⲦⲞⲞⲦⲨ ⲚⲦⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲅ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲚⲦⲰⲆⲎ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲰⲆⲎ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲚⲈ ⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ϨⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ ⲚⲈⲔϨⲂⲎⲨⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲔϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲚⲚⲀⲒⲀⲒⲰⲚ ⲇ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈϤⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦⲔ ⲀⲚ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲘⲀⲨⲀⲀⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲎⲨ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲔⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲈⲔⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲘⲀ ⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲉ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚϬⲒ ⲠⲢⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤⲔⲨⲚⲎ ⲘⲠⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚϨⲂⲤⲰ ϨⲒⲰⲞⲨ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲨⲦⲂⲂⲎⲨ ⲈⲨⲘⲎⲢ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲘⲈⲤⲦⲚϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲘⲞϪϨϤ ⲚⲚⲞⲨⲂ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲀϤϮ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲪⲒⲀⲖⲎ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲞⲚϨ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲢⲠⲈ ⲘⲞⲨϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲞⲘ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲢⲠⲈ ϢⲀⲚⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲠⲖⲨⲄⲎ ⲘⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ.