ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲚⲈⲪⲒⲀⲖⲎ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲚϬⲒ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲀϤⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲤⲀϢ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲈϤϨⲞⲞⲨ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲠⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ. ⲅ̅ ⲀⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲤⲢⲤⲚⲞϤ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲀ ⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲮⲨⲬⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲇ̅ ⲀⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲠⲨⲄⲎ ⲚⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢⲤⲚⲞϤ. ⲉ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϪⲈ ⲀⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲋ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲠⲰϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲔϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲈⲤⲞⲞϤ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ. ⲍ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲠⲈⲐⲨⲤⲒⲀⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲈ ⲚⲈⲔϨⲀⲠ. ⲏ̅ ⲀⲠⲘⲈϨϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϪⲘ ⲠⲢⲎ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲂϨ ⲚⲈⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϢⲰⲂϨ ⲚϬⲒ ⲚⲢⲰⲘⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲀⲨⲘⲀ ⲀⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦϤ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲚⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈⲦⲢⲨϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲓ̅ ⲀⲠⲘⲈϨϮⲞⲨ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲦⲈϤⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲔⲀⲔⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲞⲨⲞϬⲞⲨⲈϬ ⲠⲈ ⲚⲚⲈⲨⲖⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲘⲔⲀϨ ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲨϪⲒⲞⲨⲀ ⲠⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲦⲔⲀⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲤⲀϢ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲠⲘⲈϨⲤⲞⲞⲨ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϪⲘ ⲠⲈⲒⲈⲢⲞ ⲚⲚⲞϬ ⲠⲈⲨⲪⲢⲀⲦⲎⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲞⲞⲨⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈϤⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲤⲞⲂⲦⲈ ⲚⲦⲈϨⲒⲎ ⲚⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲘⲘⲀⲚϢⲀ ⲘⲠⲢⲎ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚϬⲒ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲚⲐⲈ ⲚϨⲈⲚⲔⲢⲞⲨⲢ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ⲚⲈ ⲈⲨⲈⲒⲢⲈ ⲚϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈⲦⲢⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲦⲎⲢⲤ ⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞϬ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲎⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲒ ⲞⲨⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲈⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ϪⲈ ⲚⲚϤⲘⲞⲞϢⲈ ⲈϤⲔⲎ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϢⲒⲠⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲚⲦϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲘⲀⲔⲈⲆⲰⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲠⲘⲈϨⲤⲀϢϤ ⲠⲰϨⲦ ⲚⲦⲈϤⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲎⲢ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲢⲠⲈ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨϢⲰⲠⲈ ⲚϬⲒ ϨⲈⲚⲈⲂⲢⲎϬⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲤⲘⲎ ⲘⲚ ϨⲈⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲘⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲘⲦⲞ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲈϤϨⲈ ϢⲰⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲀⲨϪⲠ ⲈⲢⲰⲘⲈ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲔⲘⲦⲞ ⲚϮϬⲞⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲀⲤⲢϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲞⲨⲰⲚ ⲘⲚ ⲚⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨϨⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲚⲚⲞϬ ⲀⲨⲢ ⲠⲈⲤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϮⲚⲀⲤ ⲘⲠϪⲰ ⲘⲠⲎⲢⲠ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈϤⲞⲢⲄⲎ. ⲕ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲎⲤⲞⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲒⲦⲞⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲀⲖⲀⲘⲠⲈ ⲈϤⲚⲀⲢⲞⲨϬⲒⲤ ϬⲒⲚϬⲰⲢ ⲚϨⲢⲎϢⲈ ⲀϤϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲢⲰⲘⲈ ϪⲒⲞⲨⲀ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚⲦⲈⲬⲀⲖⲀⲌⲀ ϪⲈ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲦⲈ ⲦⲈⲤⲠⲖⲨⲄⲎ.