ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲞⲨ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲪⲒⲀⲖⲎ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲔ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲦⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ϨⲈⲚⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲃ̅ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮϨⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲢⲠ ⲚⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲅ̅ ⲀϤϪⲒⲦ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲦⲈⲢⲨⲘⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈⲨⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲢⲀⲚ ⲚⲞⲨⲀ ⲈⲞⲨⲚ ⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲚ ⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲈⲤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚϪⲎϬⲈ ϨⲒ ⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ϨⲒ ⲚⲞⲨⲂ ϨⲒ ⲈⲚⲈⲘⲘⲈ ϨⲒ ⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲈⲨⲚ ⲞⲨϪⲰ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲚ ⲦⲈⲤϬⲒϪ ⲈϤⲘⲈϨ ⲚⲂⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈ ⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲘⲚ ⲚⲀ ⲠⲔⲀϨ ⲉ̅ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲘⲘⲎⲤⲦⲨⲢⲒⲞⲚ ⲤⲎϨ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲤⲦⲈϨⲚⲈ ϪⲈ ⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲚⲞϬ ⲦⲘⲀⲀⲨ ⲚⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲂⲞⲦⲈ ⲘⲠⲔⲀϨ. ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲈⲤⲦⲀϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲒⲢϢⲠⲎⲢⲈ. ⲍ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϪⲈ ⲀϨⲢⲞⲔ ⲔⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲚⲀⲦⲀⲘⲞⲔ ⲈⲠⲘⲎ ⲤⲦⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲤ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ. ⲏ̅ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲚ ⲚⲈϤⲂⲰⲔ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲢϢⲠⲎⲢⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲎⲎϨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲚⲈⲨⲢⲀⲚ ⲤⲎϨ ⲀⲚ ⲈⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ϪⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲑ̅ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲈ ⲤⲀϢϤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢϤ ⲚⲢⲢⲞ ⲚⲈ ⲓ̅ ⲠϮⲞⲨ ⲀⲨϨⲈ ⲠⲞⲨⲀ ϢⲞⲞⲠ ⲠⲔⲈⲞⲨⲀ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲈϤϢⲀⲚⲈⲒ ϤⲚⲀϬⲰ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲘⲈϨ ϢⲘⲞⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲀϢϤ ⲀⲨⲰ ⲈϤⲚⲀ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲘⲎⲦ ⲚⲢⲢⲞ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨϪⲒ ⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲚⲀϪⲒ ⲞⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲢⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲤⲈϮ ⲚⲦⲈⲨϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲦⲈⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲘⲠⲈⲐⲎⲢⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲘⲒϢⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲚⲦⲈ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ϪⲢⲞ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲈⲦⲦⲀϨⲘ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲤⲞⲦⲠ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲨ ⲚⲈⲒⲞⲞⲨⲈ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲚⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲨⲖⲎ ⲘⲚ ⲚⲀⲤⲠⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲎⲦ ⲚⲦⲀⲠ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲘⲈⲤⲦⲈ ⲦⲠⲞⲢⲚⲎ ⲚⲤⲈⲀⲀⲤ ⲚϪⲀⲒⲈ ⲈⲤⲔⲎ ⲔⲀϨⲎⲨ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲈⲤⲤⲀⲢⲜ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲢⲰⲔϨ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲦⲀⲀⲤ ⲈⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲈⲦⲢⲈⲨⲈⲒⲢⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲢⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲤⲈϮ ⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ϢⲀⲚⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲦⲈ ⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲈ ⲢⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ.