ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲨⲚⲦϤ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲀϨ ⲀϤⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲈⲞⲞⲨ. ⲃ̅ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲀⲤϨⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲚⲞϬ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰϨ ⲚⲈⲚⲆⲀⲒⲘⲰⲚⲒⲞⲚ ϨⲒ ⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲘⲘⲀ ⲚϢⲰⲠⲈ ⲚⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ϨⲀⲖⲎⲦ ⲚⲒⲘ. ⲅ̅ ϨⲒ ⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲚ ⲈⲦⲂⲎⲦ. ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲎⲢⲠ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲀⲨϨⲈ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲘⲠⲞⲢⲞⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲤϪⲎⲢ. ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲔⲈⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲖⲀⲞⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲔⲞⲒⲚⲞⲚⲈⲒ ⲈⲚⲈⲤⲚⲞⲂⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲦⲚϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤⲠⲖⲨⲄⲎ ⲉ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲈⲤⲚⲞⲂⲈ ϪⲒⲤⲈ ϢⲀ ϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲢⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲚⲈⲤϪⲒⲚϬⲞⲚⲤ. ⲋ̅ ⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲤϨⲂⲎⲨⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲞⲞⲂⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲚⲤⲈⲠⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲤϪⲰ ⲈⲚⲦⲀⲤⲔⲈⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲈⲢⲀ ⲚⲀⲤ ⲚⲤⲚⲀⲨ ⲍ̅ ⲚⲈⲤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲈⲤϪⲎⲢ ⲚⲦⲀⲤϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϮⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲚⲂⲀⲌⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲎⲂⲈ. ϪⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲤϨⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϨⲘⲞⲞⲤ ⲀⲚ ⲈⲒⲞ ⲚⲬⲎⲢⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϮⲚⲀⲚⲀⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲎⲂⲈ. ⲏ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲤⲈⲚⲎⲨⲚϬⲒ ⲚⲈⲤⲠⲖⲨⲄⲎ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲎⲂⲈ ⲘⲚ ⲠϨⲈⲂⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲢⲞⲔϨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ϪⲈ ⲞⲨϪⲰⲰⲢⲈ ⲠⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀⲢⲒⲘⲈ ⲚⲤⲈⲚⲈϨⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϪⲎⲢ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲤⲢⲰⲔϨ ⲓ̅ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲤⲂⲀⲌⲀⲚⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲦⲀϪⲢⲎⲨ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲤϨⲀⲠ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲘⲠⲞⲢⲞⲤ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀⲢⲒⲘⲈ ⲚⲤⲈⲢϨⲎⲂⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲤ ϪⲈ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϬⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲘⲠⲈⲨⲀⲨⲀⲀⲚ ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲀⲨⲀⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨⲂ ϨⲒ ϨⲀⲦ ϨⲒ ⲈⲚⲈ ⲘⲘⲈ ϨⲒ ⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ϨⲒ ϢⲚⲤ ϨⲒ ϪⲎϬⲈ ϨⲒ ⲤⲒⲢⲒⲔⲞⲚ ϨⲒ ⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ϨⲒ ϢⲈ ⲚⲐⲒⲚⲞⲚ ϨⲒ ⲤⲔⲈⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲈⲖⲈⲪⲀⲚⲦⲒⲚⲞⲚ ϨⲒ ⲤⲔⲈⲞⲤ ⲚⲒⲘ ⲚϢⲈ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲨ ϨⲒ ϨⲞⲘⲚⲦ ϨⲒ ⲠⲈⲚⲒⲠⲈ ϨⲒ ⲘⲀⲢⲘⲀⲢⲞⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲒ ϬⲒⲚⲚⲀⲘⲞⲘⲞⲚ ϨⲒ ⲀⲘⲞⲘⲞⲚ ϨⲒ ϢⲞⲨϨⲎⲚⲈ ϨⲒ ⲤⲦⲞⲒ ϨⲒ ⲖⲒⲂⲀⲚⲞⲤ ϨⲒ ⲎⲢⲠ ϨⲒ ⲚⲈϨ ϨⲒ ⲤⲀⲘⲒⲦ ϨⲒ ⲦⲂⲚⲎ ϨⲒ ⲈⲤⲞⲞⲨ ϨⲒ ϨⲦⲞ ϨⲒ ⲘⲀⲤⲠⲞⲢⲔ ϨⲒ ϬⲀⲘⲞⲨⲖ ϨⲒ ⲂⲢϬⲞⲞⲨⲦ ϨⲒ ϨⲘϨⲀⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲞⲠⲞⲢⲀ ⲚⲦⲞⲨⲠⲈⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲦⲢⲨⲪⲎ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲚⲀϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲈⲘⲠⲞⲢⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲤⲈⲚⲀⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲤⲂⲀⲌⲀⲚⲞⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲢϨⲂⲂⲈ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲈⲦϬⲞⲞⲖⲈ ⲚϢⲚⲤ ϨⲒ ϪⲎϬⲈ ϨⲒ ⲔⲞⲔⲔⲞⲤ ϨⲒ ⲚⲞⲨⲂ ϨⲒ ⲈⲚⲈ ⲘⲘⲈ ϨⲒ ⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲤϢⲰϤ ⲚϬⲒ ϮⲚⲞϬ ⲘⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ. ⲀⲨⲰ ⲢⲈϤⲢϨⲘⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲤϬⲎⲢ ϨⲚ ⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲚⲈϤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲢϨⲰⲂ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲀⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲞⲨⲈ ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲤⲢⲰⲔϨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲦⲈⲒⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲞϬ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲀⲢⲬⲰⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚⲈϪ ⲈⲒⲦⲚ ⲈϪⲚ ⲚⲈⲨⲀⲠⲎⲨⲈ ⲈⲨϪⲒϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ ⲈⲨⲢϨⲎⲂⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲨⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲚⲈϪⲎⲨ ϨⲚ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲤⲢϪⲀⲒⲈ. ⲕ̅ ⲈⲨⲪⲢⲀⲚⲈ ⲦⲠⲈ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚϨⲀⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚϪⲰⲰⲢⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲰⲚⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲚⲞⲨⲦ ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲀⲨⲞ ⲈϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲞⲨⲤϢⲚⲈ ⲚⲦⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲤⲈⲦⲘϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲚϬⲒⲐⲀⲢⲞⲦⲞⲤ ϨⲒ ⲘⲞⲨⲤⲒⲔⲞⲚ ϨⲒ ⲢⲈϤϪⲰ ϨⲒ ⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲚⲚⲈⲨⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲦⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲬⲚⲒⲦⲎⲤ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲈⲬⲚⲎ ⲚⲒⲘ ⲚⲚⲈⲨϬⲚⲦⲞⲨ ⲚϨⲎⲦⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨⲤⲈⲦⲘ ϨⲢⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀⲬⲀⲚⲎ ⲚϨⲎⲦⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲤⲘⲎ ⲘⲠⲀⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ϨⲒ ϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲚⲈⲨϪⲈⲢⲈ ϨⲎⲂⲤ ⲚϨⲎⲦⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲀϨ ⲚⲈⲨⲞ ⲚⲈϢⲰⲦ ⲚⲈ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲞⲨⲘⲚⲦⲢⲈϤⲢⲠⲀϨⲢⲈ ⲀⲨⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚϬⲒ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲀⲨϨⲈ ⲈⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲘⲚ ⲠⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲦⲀⲨϨⲞⲦⲂⲞⲨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀ.