ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ. ⲠⲞⲨϪⲀⲒ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲃ̅ ϪⲈ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲈ ⲚⲈⲔϨⲀⲠ ϪⲈ ⲀⲔⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲦⲠⲞⲢⲚⲎ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲤⲦⲀⲔⲈ ⲠⲔⲀϨ ϨⲚ ⲦⲈⲤⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒ ⲘⲠⲈⲔⲂⲀ ⲘⲠⲈⲤⲚⲞϤ ⲚⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲤϬⲒϪ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲠⲤⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲤⲔⲀⲠⲚⲞⲤ ⲚⲎⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲨⲦⲀϤⲦⲈ ⲘⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲠⲀϨⲦⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲌⲰⲞⲚ ⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϨⲈⲚⲤⲘⲎ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲢϨⲞⲦⲈ ϨⲎⲦϤ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚ ⲚⲚⲞϬ. ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲤⲘⲎ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲘⲘⲎⲎϢⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈϨⲢⲞⲞⲨ ⲚϨⲈⲚⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲈⲤⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲚⲞϬ ⲚϨⲢⲞⲨⲂⲂⲀⲒ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲎⲖⲞⲨⲒⲀ. ϪⲈ ⲀϤⲢⲢⲢⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚϬⲒ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲈⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲍ̅ ⲘⲀⲢⲚⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈⲚϮⲖⲎⲖ ⲚⲦⲈⲚϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲠⲄⲀⲘⲞⲤ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲀⲨⲰ ⲦⲈϤϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲀⲤⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲤ ⲈⲦⲢⲈⲤϬⲞⲞⲖⲈⲤ ⲚⲞⲨϢⲚⲤ ⲈϤⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲠϢⲚⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲈ ⲚⲆⲒⲔⲀⲒⲰⲘⲀ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲂ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲤϨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀϨⲘⲞⲨ ⲈⲠⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲚⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲠⲀϨⲦ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲈⲦⲢⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲢϬⲰϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲈⲔϢⲂⲎⲢ ϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲚ ⲚⲈⲔⲔⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲚⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲨ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲤ ⲠⲈ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲦⲈ ⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲒⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲈ ⲈⲤⲞⲨⲎⲚ ⲀⲨⲰ ⲈⲒⲤ ⲞⲨϨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲈ ⲈϤⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲘⲒϢⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲆⲈ ⲈⲨⲞ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲀϨ ⲚⲔⲰϨⲦ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲚϬⲢⲎⲠⲈ ϨⲒϪⲚ ⲦⲈϤⲀⲠⲎ ⲈⲨⲚⲦⲀϤ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈϤⲤⲎϨ ⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲞϤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϤϬⲞⲞⲖⲈ ⲚⲞⲨϨⲞⲒⲦⲈ ⲈϤϪⲎϬ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲚⲈⲨⲞⲨⲎⲎϨ ⲚⲤⲰϤ ⲠⲈ ⲈⲨⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈϨⲈⲚϨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ⲈⲨϬⲞⲞⲖⲈ ⲚϨⲈⲚϢⲚⲤ ⲈⲨⲞⲨⲞⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲈⲨⲦⲂⲂⲎⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲤⲎϤⲈ ⲈⲤⲦⲎⲘ ⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲢⲰϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲈϤⲈⲠⲀⲦⲀⲤⲤⲈ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲞⲚⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲢⲰⲂ ⲘⲠⲈⲚⲒ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀϨⲰⲘ ⲚⲦⲈϨⲢⲰⲦ ⲘⲠⲎⲢⲠ ⲚⲦⲞⲢⲄⲎ ⲘⲠϬⲰⲚⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲠⲀⲚⲦⲰⲔⲢⲀⲦⲰⲢ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲢⲀⲚ ⲈϤⲤⲎϨ ⲈϪⲘ ⲠⲈϤϨⲞⲒⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲘⲎⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲢⲢⲞ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈⲚϪⲒⲤⲞⲞⲨⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲔⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϨⲒϪⲘ ⲠⲢⲎ ⲈϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲚϨⲀⲖⲀⲀⲦⲈ ⲈⲦϨⲎⲖ ⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲦⲠⲈ ϪⲈ ⲀⲘϨⲒⲦⲚ ⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲚⲞϬ ⲚⲦⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲚⲈⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲬⲒⲖⲒⲀⲢⲬⲞⲤ ⲘⲚ ⲚϪⲰⲰⲢⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϨⲦⲰⲰⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲀⲖⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲚ ⲚⲢⲘϨⲈ ⲘⲚ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲘⲚ ⲚⲚⲞϬ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ ⲈⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈⲈⲒⲢⲈ ⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲎⲨ ⲈⲠⲈϨⲦⲞ ⲚⲞⲨⲞⲂϢ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲤⲦⲢⲀⲦⲈⲨⲘⲀ. ⲕ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϬⲰⲠⲈ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲈⲦⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲈⲒⲢⲈ ⲚⲘ ⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲠⲈϤⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲀϤⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨϪⲒ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲚⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲘⲠⲈⲤⲚⲀⲨ ⲈⲨⲞⲚϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲖⲨⲘⲚⲎ ⲚⲤⲀⲦⲈ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲐⲎⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲀⲨⲘⲞⲨ ϨⲚ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲠⲈⲦⲦⲀⲖⲈ ⲈⲠⲈϨⲦⲞ ⲦⲀⲒ ⲚⲦⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈϤⲦⲀⲠⲢⲞ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲀⲖⲀⲀⲦⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲤⲀⲢⲜ.