ⲕ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲚϢⲞϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲚ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ϨⲚ ⲦⲈϤϬⲒϪ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲠⲈⲆⲢⲀⲔⲰⲚ ⲠϨⲞϤ ⲚⲀⲢⲬⲀⲒⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲘⲞⲢϤ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲅ̅ ⲀϤⲚⲞϪϤ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲠⲚⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲦⲀⲘ ⲈⲢⲰϤ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲰⲰⲂⲈ ⲈⲢⲰϤ ϪⲈ ⲚⲚⲈϤⲠⲖⲀⲚⲀ ϬⲈ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲀ ⲚⲦⲈ ⲦϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲤⲈⲚⲀⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲔⲈⲔⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ. ⲇ̅ ⲘⲚⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲀⲚⲀⲨ ⲈϨⲈⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲨϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲀⲨϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲘⲞⲞⲨⲦⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲚⲦⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲂⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲘⲚ ⲦⲈϤϨⲒⲔⲰⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲀⲈⲒⲚ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ ⲎⲈϪⲚ ⲚⲈⲨϬⲒϪ ⲀⲨⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲢⲢⲢⲞ ⲘⲚ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲉ̅ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲎ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲘⲠⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀⲚⲦⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲀⲨⲰ ϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ϨⲚ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϪⲈ ⲘⲚⲦⲈ ⲠⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲘⲘⲞⲨ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲎⲎⲂ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϤⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲢⲢⲢⲞ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲚⲦϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ. ⲍ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲈⲨϢⲀⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦϢⲞ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲤⲈⲚⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲢⲢⲈ ⲏ̅ ⲚϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲖⲀⲚⲀ ⲚⲦⲞⲒⲔⲞⲨⲘⲈⲚⲎ ⲈⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲄⲰⲄ ⲘⲚ ⲘⲀⲄⲰⲄ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈϤⲦⲞⲞⲨ ⲚⲔⲞⲞϨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲠⲞⲖⲨⲘⲞⲤ ⲈⲨⲞ ⲚⲐⲈ ⲘⲠϢⲰ ⲚⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲈⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘ ⲠⲠⲰϬϪ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲀⲨⲔⲰⲦⲈ ⲈⲦⲠⲀⲢⲈⲘⲂⲞⲖⲎ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲠⲘⲈⲢⲒⲦ ⲀⲨⲔⲰϨⲦ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲞⲨⲞⲘⲞⲨ. ⲓ̅ ⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲠⲖⲀⲚⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲚⲞϪϤ ⲈⲦⲖⲒⲘⲚⲎ ⲚⲔⲰϨⲦ ϨⲒ ⲐⲎⲚ ⲠⲘⲀ ⲚⲦⲀⲨⲚⲞⲨϪ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲒⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲚ ⲠⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀⲂⲀⲤⲀⲚⲒⲌⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲤⲈⲦⲘϪⲒⲘⲦⲞⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲞⲂϢ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒϪⲰϤ ⲀⲠⲔⲀϨ ⲠⲰⲦ ⲘⲚ ⲦⲠⲈ ϨⲀⲦⲈϤϨⲎ ⲀϤⲰ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲘⲀ ⲚⲀⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲚⲚⲞϬ ⲘⲚ ⲚⲔⲞⲨⲒ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲀⲨⲠⲈⲢϢ ϨⲈⲚϪⲰⲰⲘⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲞⲨⲰⲚ ⲚⲔⲈϪⲰⲰⲘⲈ ⲈⲠⲀⲠⲰⲚϨ ⲠⲈ ⲀⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲚϪⲰⲰⲘⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ϮⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ ⲀⲨϮ ⲚⲚⲈⲦⲘⲞⲞⲨⲦ ⲈⲦⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲀⲘⲚⲦⲈ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲖⲒⲘⲚⲎ ⲚⲤⲀⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲘⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈ ⲦⲖⲒⲘⲚⲎ ⲦⲈ ⲚⲤⲀⲦⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈϤⲤⲎϨ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲀⲨⲚⲞϪⲞⲨ ⲈⲦⲖⲒⲘⲚⲎ ⲚⲤⲀⲦⲈ.