ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲨⲠⲈ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲀϨ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈ ⲘⲚ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲚⲔⲀϨ ⲀⲨⲞⲨⲈⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲐⲀⲖⲖⲀⲤⲤⲀ ⲚⲈⲤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϬⲈ. ⲃ̅ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲤⲤⲂⲦⲰⲦ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲈⲤⲦⲀⲘⲒⲎⲨ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲅ̅ ⲀⲒⲤⲰⲦⲘ ⲈⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ⲦⲈⲤⲔⲨⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲢⲰⲘⲈ ⲀⲨⲰ ϤⲚⲀⲞⲨⲰϨ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞϤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲨ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲇ̅ ⲚⲈϤϤⲰⲦⲈ ⲚⲢⲘⲈⲒⲎ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚⲈⲨⲂⲀⲖ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲘⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϨⲎⲂⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ⲀϢⲔⲀⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲚ ϨⲒⲤⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲈⲒⲚⲈ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲒⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲚⲂⲢⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲤϨⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲚϨⲞⲦ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ. ⲚⲀⲖⲪⲀ ⲀⲨⲰ Ⲱ ⲠⲈϨⲞⲨⲈⲒⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲰⲔ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϮ ⲘⲠⲈⲦⲞⲂⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲨⲄⲎ ⲘⲠⲘⲞⲞⲨ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲚϪⲒⲚϪⲎ. ⲍ̅ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲢⲞϤ ⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲀϤ ⲚⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲒ ⲚϢⲎⲢⲈ. ⲏ̅ ⲚϬⲀⲂ ϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲂⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲢⲈϤϨⲰⲦⲂ ⲘⲚ ⲚⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲘⲀⲔⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲢϤϢⲘϢⲈ ⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲚⲒⲘ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲦⲞⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲖⲨⲘⲚⲎ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲰϨⲦ ⲘⲚ ⲞⲨⲐⲎⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲞⲨ ⲘⲘⲈϨⲤⲚⲀⲨ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲔⲈⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲞⲨ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲪⲒⲀⲖⲎ ⲈⲦⲘⲈϨ ⲚⲚⲈⲠⲖⲨⲄⲎ ⲚϨⲀⲎ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲦⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲔ ⲈⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲐⲒⲘ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϪⲒⲦ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈϪⲚ ⲞⲨⲦⲞⲞⲨ ⲚⲞϬ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲀϤⲦⲤⲀⲂⲞⲒ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲘⲘⲈ ⲈϤⲦⲀⲒⲎⲨ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲰⲚⲈ ⲚⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲔⲢⲨⲤⲦⲀⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲂⲦ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϤϪⲞⲤⲈ ⲈⲨⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲢⲈ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒϪⲚ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲈⲢⲈ ϨⲈⲚⲢⲀⲚ ⲤⲎϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲢⲀⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲪⲨⲖⲎ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲈⲒⲤⲢⲀⲎⲖ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲢⲈ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ϬⲰϢⲦ ⲈⲠⲈⲒⲈⲂⲦ ⲀⲨⲰ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲈⲠⲈⲘϨⲒⲦ ⲀⲨⲰ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲈⲠⲈⲘⲚⲦ ⲀⲨⲰ ϢⲞⲘⲚⲦ ⲈⲠⲢⲎⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲨⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲤⲚⲦⲈ ⲘⲠⲤⲞⲂⲦ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲤⲎϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲚⲢⲀⲚ ⲘⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚⲈⲨⲚⲞⲨⲔⲀϢ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲚⲦⲞⲞⲦϤ ⲚϢⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈϤⲈϢⲒ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲤⲠⲨⲖⲰⲚ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲤⲞⲂⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲈⲤⲞ ⲚⲦⲈⲦⲢⲀⲄⲞⲚⲞⲚ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲤϢⲒⲎ ϢⲎϢ ⲘⲚ ⲠⲈⲤⲞⲨⲰϢⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲒ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲘⲠⲔⲀϢ ϢⲀ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚϢⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲚϢⲒⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲤⲞⲨⲰϢⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲤϪⲒⲤⲈ ⲈⲨϢⲎϢ ⲘⲚ ⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲀϤϢⲒ ⲠⲈⲤⲤⲞⲂⲦ ⲚϢⲈ ϨⲘ ⲈⲦⲀϤⲦⲈ ⲘⲘⲀϨⲈ ⲘⲠϢⲒ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲤⲤⲞⲂⲦ ⲈϤⲔⲎⲦ ⲚⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲤⲔⲎⲦ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲈϤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲞⲨⲀⲂⲀϬⲎⲈⲒⲚ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲤⲚⲦⲈ ⲘⲠⲤⲞⲂⲦ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲦⲀⲘⲒⲎⲨ ϨⲒⲈⲚⲈⲘⲘⲈ ⲚⲒⲘ ⲦϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲚⲦⲈ ⲈⲤⲈⲒⲚⲈ ⲚⲒⲀⲤⲠⲒⲤ ⲦⲘⲈϨⲤⲚⲦⲈ ⲚⲤⲀⲠⲠⲒⲢⲞⲤ ⲦⲘⲈϨϢⲞⲘⲦⲈ ⲚⲬⲀ ⲢⲬⲎⲆⲰⲚ ⲦⲘⲈϨϤⲦⲞⲈ ⲚⲤⲘⲀⲢⲀⲄⲆⲞⲤ ⲕ̅ ⲦⲘⲈϨϮⲈ ⲚⲤⲀⲢⲆⲞⲚⲒⲜ ⲦⲘⲈϨⲤⲞ ⲚⲤⲀⲢⲆⲒⲞⲚ ⲦⲘⲈϨⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲬⲢⲨⲤⲞⲖⲒⲐⲞⲤ ⲦⲘⲈϨϢⲘⲞⲨⲚⲈ ⲚⲂⲨⲢⲨⲖⲖⲞⲤ ⲦⲘⲈϨⲮⲒⲦⲈ ⲚⲦⲞⲠⲀⲆⲒⲞⲚ ⲦⲘⲈϨⲘⲎⲦⲈ ⲚⲬⲢⲨⲤⲞⲠⲢⲀⲤⲞⲤ ⲦⲘⲈϨⲘⲚⲦⲞⲨⲈ ⲚϨⲨⲀⲄⲒⲚⲐⲒⲚⲞⲚ ⲦⲘⲈϨⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲈⲐⲨⲤⲦⲞⲤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ⲚⲈⲨⲞ ⲘⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲘⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲚⲘⲠⲨⲖⲰⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲀⲢⲄⲀⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲠⲖⲀⲦⲒⲀ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲤⲞ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲈϤⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲀⲂⲀϬⲎⲈⲒⲚ ⲈϤⲦⲂⲂⲎⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈ ⲠⲈⲤⲢⲠⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲈⲤⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲠⲢⲎ ⲘⲚ ⲠⲞⲞϨ ⲈⲦⲢⲈⲨⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲤϨⲎⲂⲤ ⲠⲈ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲀⲘⲞⲞϢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲤⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲚ ⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ ⲈⲨⲈⲒⲚⲈ ⲘⲠⲈⲨⲈⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲦⲘ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲤⲠⲨⲖⲰⲚ ⲘⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ ⲘⲚ ⲞⲨϢⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲕ̅ⲋ̅ ⲤⲈⲚⲀϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲚⲈⲨⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲚⲈⲚⲂⲞⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤϪⲒϬⲞⲖ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲚⲈⲦⲤⲎϨ ϨⲘ ⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲘⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ.