ⲕ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲀϤⲦⲤⲀⲂⲞⲒ ⲈⲨⲈⲒⲈⲢⲞ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϤⲞⲚϨ ⲈϤⲞⲨⲞⲂϢ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨⲔⲢⲨⲤⲦⲀⲖⲞⲤ ⲈϤⲚⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ. ⲃ̅ ⲈⲦⲚⲦⲘⲎⲎⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲖⲀⲦⲈⲒⲀ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨϢⲎⲚ ⲚⲰⲚϨ ϨⲒ ⲠⲈⲒⲤⲀ ⲘⲚ ⲠⲀⲒ ⲘⲠⲈⲒⲈⲢⲞ ⲈϤⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲈϤϮ ⲘⲠⲈϤⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ϨⲢⲈⲈⲂⲞⲦ ⲈⲢⲈⲚⲈϤϬⲰⲰⲂⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲈⲨⲐⲈⲢⲀⲠⲒⲀ ⲚⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲂⲞⲦⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ϪⲒⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲠⲈϨⲒⲈⲒⲂ ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲚⲀϢⲘϢⲈ ⲚⲀϤ ⲇ̅ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲤⲎϨ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲨⲦⲈϨⲚⲈ. ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲞⲨϢⲎ ϬⲈ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲤⲈⲦⲘⲢⲬⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲚⲈⲚϨⲎⲂⲤ ⲘⲚ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲘⲠⲢⲎ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲢⲞⲨⲞⲈⲒⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲢⲢⲢⲞ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲈⲒϢⲀϪⲈ ⲤⲘⲞⲚⲦ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲘⲈ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲀϤⲦⲀⲨⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈϤⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚⲈϤϨⲘϨⲀⲖ ⲈⲚⲈⲦⲚⲀϢⲰⲠⲈ. ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲍ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲎⲨ ⲦⲀⲬⲎ. ⲚⲀⲒⲀⲦϤ ⲘⲠⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲒⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲒⲀ ⲘⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ. ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲒⲰϨⲀⲚⲚⲎⲤ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲢⲈⲒⲤⲰⲦⲘ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲒⲠⲀϨⲦ ⲈⲦⲢⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲞⲨⲢⲎⲎⲦⲈ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲦⲤⲀⲂⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲚⲀⲒ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲘⲠⲰⲢ ⲀⲚⲄ ⲠⲈⲔϢⲂⲎⲢ ϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲚ ⲚⲈⲔⲔⲈⲤⲚⲎⲨ ⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲎⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ ⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲢⲦⲰⲰⲂⲈ ⲚⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲒⲠⲢⲞⲪⲨⲦⲒⲀ ⲘⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲈⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲈⲦϪⲒⲚϬⲞⲚⲤ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲒⲚϬⲞⲚⲤ ⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϪⲀϨⲘ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲰϨⲘ ⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲢⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲂⲂⲞϤ ⲞⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϮⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲂⲈⲔⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈϮ ⲘⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲀⲖⲪⲀ ⲀⲨⲰ Ⲱ ⲠϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲠϨⲀⲎ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲀⲨⲰ ⲠϪⲰⲔ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲂⲂⲞ ⲚⲚⲈⲨⲤⲦⲞⲖⲎ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϢⲎⲚ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲘⲠⲨⲖⲎ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲤⲈⲚⲀⲚⲞⲨϪⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲨϨⲞⲞⲢ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲘⲀⲔⲞⲤ ⲘⲚ ⲘⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤϨⲰⲦⲂ ⲘⲚ ⲚⲢⲈϤϢⲘϢⲈⲈⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲘⲈ ⲘⲠϬⲞⲖ ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲢⲈϤⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲀⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲚⲞⲨⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲆⲀⲨⲈⲒⲆ ⲀⲨⲰ ⲠⲤⲒⲞⲨ ⲘⲠⲚⲀⲨ ⲚϨⲦⲞⲞⲨⲈ ⲈⲦⲞ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲘⲚ ⲦϢⲈⲖⲈⲈⲦ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ. ⲠⲈⲦⲞⲂⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲒ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲞⲨⲰϢ ⲘⲀⲢⲈϤϪⲒⲘⲞⲞⲨ ⲚⲰⲚϨ ⲚϪⲒⲚϪⲎ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲀⲚⲄ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲤⲰⲦⲘ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲚⲦⲈⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲒⲀ ⲘⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲀⲞⲨⲰϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲞⲨⲰϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰϤ ⲚⲚⲈⲠⲖⲎⲄⲎ ⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϢⲀϪⲈ ⲘⲠϪⲰⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲒⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀϤⲒ ⲠⲈϤⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠϢⲎⲚ ⲘⲠⲰⲚϨ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲎϨ ⲈⲠⲈⲒϪⲰⲰⲘⲈ. ⲕ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ⲚⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲤⲈ ϮⲚⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ. ⲀⲘⲞⲨ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ϨⲀⲘⲎⲚ.