5
Jesús pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi ta jetze meꞌecan
Ayee pu ꞌeen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén veꞌecán jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi. Amuacaí mú miyen raꞌavéꞌehuausin huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte. Matɨ́ꞌɨj mi miyen tíꞌiraꞌíjcateꞌen tɨ ij aꞌɨ́ɨn huáꞌa japua huániuuni ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́ɨ pu ajta tiuꞌutámuaɨꞌɨvajta aꞌɨ́jna ɨ́ mej raatapuaíjveꞌesin ɨ́ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ́ yeꞌemuaate ɨ́ mej huaꞌutámuaɨꞌɨvajta meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ ajta ramuaꞌaree tɨ caí ruseɨ́j téꞌeviicuaꞌi, aꞌɨ́ɨ pu ajta raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ huáꞌancuꞌuvajxɨꞌɨn aꞌɨ́mej ɨ́ mej caí aꞌij tirúꞌumuaꞌaree, ajta aꞌɨ́mej ɨ́ mej tiꞌitɨ́j jɨ́n atéꞌɨtzeaara ɨ́ Dios jemi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ruxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn amuacaícan ayén tiuꞌutámuaɨꞌɨvajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ruseɨ́j tiꞌitɨ́j jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. Ajta áꞌiyen, ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ ayén cheꞌatá naꞌa huárɨni huáꞌa jɨmeꞌe ɨ́ teɨte ɨ́ mej miyen cheꞌatá menaꞌa tiꞌitɨ́j jɨ́n titeꞌuteájturaa ɨ́ Dios jemi.
Ajta, capu jaꞌatɨ́ ayén ruseɨ́j teꞌenteárute aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi, sino tɨ puaꞌa Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiraꞌíjcateꞌe aꞌij tɨ ayén tiraꞌíjca aꞌɨ́jna ɨ́ Aarón teecan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu ayén ruseɨ́j huataújtuaa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ayén veꞌecán jɨ́n teꞌenteárute tɨ ij ayén tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi. Capu xaa neꞌu, sino Dios pu ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
Múꞌee pej niyauj pɨ́rɨcɨ.
Ijii nu niyen muaatéyaꞌupuatacaꞌa.
Ajta puaꞌamecɨé pu ayén tiꞌixa tɨjɨ́n:
Múꞌee pej piyen peꞌɨ́jna jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi
tɨ́j ajta veꞌecán jɨ́n tíꞌivaɨreꞌe
aꞌɨ́jna ɨ́ Melquisedec tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Tɨ́ꞌɨj auj yen seijreꞌecaꞌa íiyen chaanaca japua, Jesús pu ayén huatéeniu, ajta raatéjhuau aꞌɨ́jna jemi tɨ raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa tɨ ruꞌirájtuaani. Jéihua pu ayén huaújyeinecaꞌa aꞌɨ́jna jemi tɨ́ꞌij aꞌɨ́ɨn caí raatáꞌacareꞌen tɨ huámɨꞌɨni. Ajta aꞌɨ́ɨn Dios ayén ráanamuajriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén huataúraꞌa tɨ ayén araúrasten aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa ɨ́ Dios.
Ayee pu i yaujraꞌan pu púꞌeeneꞌe, aúcheꞌe pu ayén rɨ́ꞌɨ ráaruu tɨ ayén raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n rajpuaíjtzicaꞌa. Ajta, tɨ́ꞌɨj Dios ayén raanaíjmire, Jesús pu aꞌɨ́jna jɨ́n teꞌenteájrupi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn ayén huaꞌirájtuaani tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe naíjmiꞌica aꞌɨ́mej ɨ́ mej ráꞌastijreꞌe. 10 Ajta Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiraꞌíjca tɨ ij ayén cheꞌatá naꞌa veꞌecán jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi tɨ́j ajta tiuꞌutévaɨ aꞌɨ́jna ɨ́ Melquisedec.
Mej nuꞌu jaítzeꞌe yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani ɨ́ Dios jemi
11 Jéihua tu tejáꞌamuaꞌixaateꞌecu teꞌɨ́jna jɨmeꞌe. Mɨ́ ajta, jéꞌecan pu muárɨꞌeri tej tiyen temuaꞌa naa tejámuaatáꞌixaateꞌen aꞌiné caxu caꞌanacan yaúꞌitɨée xáꞌajuꞌun. 12 Jee xaa neꞌu, íjii tej tiyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, ayée pu tiraavíjteꞌecacheꞌen sej siyen rujɨ́ɨmuaꞌa senaꞌa tihuáꞌumuaꞌaten ɨ́ seica.
Mɨ́ ajta caí caxu, sino ayée pu ruxeꞌeveꞌe tɨ jaꞌatɨ́ ayén ajtahuaꞌa tejamuáamuaꞌaten ɨ́ mej jɨ́n autéjhuiica mej tihuáꞌumuaꞌaten meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze aꞌuvéꞌeyeꞌi. Ayee xu ꞌeen matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ tɨꞌɨríi ɨ́ mej rumuaꞌatɨ́ léechi yeꞌeca, mej caí xɨ yáꞌujepɨꞌɨraꞌa ɨ́ cuaꞌira.
13 Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén ꞌeen tɨ́j paꞌarɨꞌɨ tɨ léechi jɨ́n ruuri, capu xɨ yaúꞌitɨe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tihuáꞌumuaꞌaten aꞌij tɨ yeꞌí seɨ́j rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi. 14 Mɨ́ ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ ayén tíꞌivaɨreꞌe tɨ́j ɨ́ cuaꞌira ɨ́ mej racuaꞌaca ɨ́ mej vaujsi, ayée pu tihuáꞌacɨꞌɨti mej mi meꞌɨ́jna jɨ́n tihuáꞌumuaꞌaten aꞌɨ́mej ɨ́ mej meri vaujsi, ɨ́ mej majta meri raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe tɨ puaꞌa tiꞌitɨ́j ayén tíꞌixɨꞌepɨꞌɨn nusu caí. Ayee pu ꞌeen jɨ́n miyen raayɨ́ꞌɨtɨ meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej miyen rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ ɨ́ Dios jemi.