6
Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen mé rúuhuaꞌaxɨn teꞌɨ́jna ɨ́ mej jɨ́n amuacaí titáꞌitɨiiriꞌi jɨ́meꞌen ɨ́ Cɨríistuꞌu tej ti tiyen jaítzeꞌe huavaújseꞌen ɨ́ Dios jemi. Tichéꞌe caí chéꞌe teꞌɨ́jna jetze ucáajuꞌun, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa tej seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ yeꞌirá tɨ caí chéꞌe tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe ɨ́ Dios jemi, nusu tɨ jɨ́meꞌen raxa tej ráꞌatzaahuateꞌen ɨ́ Dios. Ajta seica tɨ ayén tíꞌitaꞌaijteꞌe tej nuꞌu huatámuaɨꞌɨvijhua naꞌari tej nuꞌu huaꞌavéꞌemuarɨꞌen caꞌɨ́n tɨ jɨ́meꞌen raxa aꞌájna xɨcáaraꞌan ɨ́ mej jetzen aꞌitajúꞌun aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meri huácuii. Ajta, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa tɨ Dios ayén huáꞌaxɨjteꞌen seɨj ajta seɨj aꞌij tɨ tíꞌiracɨꞌɨti tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa ɨ́ tej teuchén tiraataxájtacaꞌa, ayée puꞌu ꞌeen ɨ́ mej jɨ́n amuacaí titáꞌitɨiiriꞌi. Puꞌuri ruxeꞌeveꞌe tej jaítzeꞌe huavaújseꞌen ɨ́ Dios jemi. Ayee tu teꞌɨ́jna jɨ́n rɨni tɨ puaꞌa Dios ayén titaatáꞌacareꞌen.
Mɨ́ majta seica, ayée mú meri huarɨ́j. Seɨj pu jaꞌanáj ayén tihuáꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ ayén tiꞌayajna aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari. Muꞌuri jaꞌanáj raamuáꞌa aꞌɨ́jna tɨ Dios huaꞌutapuaíjve tɨ ajta júteꞌe aꞌuvéꞌemej. Ajta aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén huáꞌa tzajtaꞌa huateájturaa. Aꞌɨ́ɨ mú majta raataxɨ́ꞌeve aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ iꞌirɨ́ꞌen, tɨ ajta Dios jemi u aꞌuvéꞌemej. Majta mú raꞌancuréꞌa meꞌɨ́jna ɨ́ muárɨꞌeriꞌiraꞌa tɨ jɨ́n Dios ayén tiuꞌutaꞌaíjta tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Matɨ́ꞌɨj mi mé rúurɨe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ ayén huaꞌujéjcuareꞌen mej mi majtáhuaꞌa seɨcɨé tiúꞌumuaꞌati. Capu xaa neꞌu, aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú majtáhuaꞌa rujɨ́ɨmuaꞌa ráꞌutatan ɨ́ cúruu jetze meꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios. Majtahuaꞌa mú á jéjreꞌe huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte, aꞌɨ́ɨ mú majta ráꞌaxɨeehuariꞌi.
Ayee pu cheꞌatá naꞌa tíꞌirɨneca huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte tɨ́j ajta ayén tíꞌirɨneca ɨ́ chuej japua matɨ́ꞌɨj huatéviiye. Dios pu ayén rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca aꞌɨ́jna ɨ́ chuej tɨ puaꞌa matɨ́ꞌɨjtá huatéviiye, ayén japuan tiuꞌunén aꞌɨ́jna tɨ tihuaꞌatévaꞌɨri aꞌɨ́mej ɨ́ mej japuan tíꞌihuaꞌaste. Mɨ́ ajta, tɨ puaꞌa japuan tiuꞌunén aꞌɨ́jna tɨ tétzicareꞌe, ajta aꞌɨ́jna tɨ tiúꞌuxuꞌuhuaꞌateꞌe matɨ́ꞌɨj huatéviiye, capu tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ chuej. Jee xaa neꞌu, ayée pu tíꞌirɨꞌɨri tɨ ayén téꞌeme tɨ Dios aꞌij puaꞌa ráaruuren, ajta ayén tiraateátaiira.
Tɨ́ nuꞌu rɨ́ꞌɨ naꞌa neꞌu tɨ́n ahuáꞌavaɨreꞌe mej mauj ruuri
Capu amɨ́n aꞌij tej tiyen tejáꞌamuaꞌixaateꞌe, mɨ tej jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, aꞌiné ayée pu titáꞌamitɨejteꞌe múꞌejmi jɨmeꞌe tɨ caí ayén tejamuáacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, sino sej siyen raꞌancuréꞌasin tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiꞌiseíireꞌe aꞌame aꞌájna xɨcáaraꞌan tɨ jetzen Dios amuaꞌirájtuaani. 10 Dios pu xaa raꞌutámuaꞌareeriꞌi aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe ɨ́ sej jɨ́n tiuꞌumuárɨej, sej seajta huaꞌutaxɨ́ꞌeve ɨ́ Dios jetze meꞌecan aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ huaꞌiráviꞌitɨcɨ ɨ́ Dios. Capu aꞌatzu yáꞌuhuaꞌana ɨ́ Dios sej seri jɨ́n tihuaꞌutévaɨ, sej seajta seúcheꞌe tiꞌitɨ́j jɨ́n tihuaꞌatévaꞌɨri.
11 Ayee tu tíꞌijxeꞌeveꞌe múꞌejmi jɨmeꞌe sej si siyen cheꞌatá senaꞌa aꞌaraujcaꞌanéecan jɨ́n siyen rɨjca seica jɨmeꞌe tɨ ij Dios ayén amuaanaíjmireꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej jɨ́n rachúꞌeveꞌe ajta naꞌa caí nain teꞌentipuáꞌare. 12 Setáꞌaj caí siyen huáꞌɨnaꞌaseꞌe sino siyen cheꞌatá senaꞌa huárɨni matɨ́j aꞌɨ́mej ɨ́ mej raꞌancuréꞌasin meꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi tɨ ayén tihuáꞌucɨꞌɨti aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej téꞌatzaahuateꞌe, majta mej teꞌutáviicuaꞌiriꞌi.
Ayee pu téꞌeme aꞌij tɨ Dios teꞌataújratziiriꞌi
13 Tɨ́ꞌɨj Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi aꞌɨ́jna ɨ́ Abraham jemi, aꞌɨ́ɨ pu ayén ruseɨ́j tiraataꞌixaa ɨ́ runiuuca jɨmeꞌe, aꞌiné capu méꞌe jáꞌa huaꞌacaꞌa jaꞌatɨ́ tɨ jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa tɨ ij ayén niúucareꞌaraꞌan jɨ́n tiraatáꞌan. 14 Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n: “Huápɨꞌɨ nu rɨ́ꞌɨ timuaateátuaasin. Jéihua nu huápɨꞌɨ huaꞌutámuꞌiirejsin ɨ́ áꞌayaujmuaꞌa.”
15 Ajta aꞌɨ́ɨn Abraham, tɨ́ꞌɨj aꞌateeviꞌi tɨ ayén rachúꞌeveꞌe ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe, aj puꞌi ayén raꞌancuréꞌa aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi.
16 Jee xaa neꞌu, aꞌiné ayée mú tíꞌijrɨꞌɨre ɨ́ teteca mej runiuuca tiꞌitáꞌaca aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucajtzeꞌen aꞌɨ́jna tɨ jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee mecaí aꞌɨ́ɨme. Ajta jaꞌanáj tɨ naꞌa mej tiꞌitɨ́j jɨ́n tiújteaꞌaxɨꞌɨn, ayée mú ramuaꞌaree tɨ ari rɨ́ꞌɨ tiꞌihuaújxɨꞌepɨꞌɨntare tɨ́ꞌɨj seɨ́j runiuuca jɨ́n ayén tiꞌitáꞌaca. 17 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tɨ́ꞌɨj Dios ayén tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén tihuaꞌutaseíjrateꞌen temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ tɨ tihuáꞌacɨꞌɨti mej mi ráamuaꞌaree tɨ caí aꞌatzu rɨꞌɨrí tɨ seɨcɨé huárɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ari tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare, aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén runiuuca jɨ́n tiraataxájtacaꞌa.
18 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tíꞌihuaꞌapua pu tíꞌiseijreꞌe tɨ caí jaꞌatɨ́ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ seɨcɨé tiúꞌuruuren ɨ́ tatzajtaꞌa, tɨ jɨ́meꞌen caí rɨꞌɨrí tɨ Dios ayén tiuꞌutéehuaꞌita: aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi, ajta runiuuca tɨ jɨ́n tiuꞌutaxájtacaꞌa. Aꞌɨ́j tu jɨ́n huatétacaꞌanen temuaꞌa naa, iteen i tej jemin ajteáxɨɨrecaꞌa tɨ ij aꞌɨ́ɨn tachaꞌɨ áꞌaraꞌani, tej ti tiyen raꞌancuréꞌan ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe, aꞌɨ́jna tɨ ajta ayén raateájtuaa itejmi jemi.
19 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ tej rachúꞌeveꞌe, ayée pu caꞌaníjraꞌa tatáꞌaca tɨ ij caí tiꞌitɨ́j táꞌɨtziiteꞌe ɨ́ tatzajtaꞌa, tɨ ij caí tiꞌitɨ́j taꞌantimuáꞌitɨn. Cu xɨee aꞌɨ́ɨ pu aꞌuteájrupi u ta japua, huaritaꞌan aꞌɨ́jna ɨ́ cɨ́ɨxuri tɨ jáꞌitaꞌa eꞌecáaviɨj.
20 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu amuacaí aꞌuteájrupi tɨ ij aꞌɨ́ɨn ta japua huániuuni, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ayén aꞌɨ́jna jɨ́n tiraꞌíjca tɨ i aꞌɨ́ɨn ayén cheꞌatá naꞌa veꞌecán jɨ́n tiuꞌutévaɨreꞌen ɨ́ Dios jemi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe tɨ́j ajta aꞌɨ́jna ɨ́ Melquisedec.