12
Aꞌij tɨ yeꞌí rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌɨ́jna tɨ Cɨríistuꞌu jemi seijreꞌe
Aꞌiné jeíhua mú ta jemi huatéꞌuu ɨ́ mej tíꞌiseij, tichéꞌe tiyen raatéxɨeehua teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tamuárɨꞌeristeꞌe, tichéꞌe teajta raatapuáꞌajta teꞌɨ́jna ɨ́ tej jɨ́n atéꞌɨtzeaara ɨ́ Dios jemi, teꞌɨ́jna tɨ jaꞌanáj tɨ naꞌa tatéjɨꞌɨqui. Tichéꞌe tiyen teꞌutáviicuaꞌi temuaꞌa naa tej ti xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨjca teꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ jɨ́n Dios titaaꞌíjca tej raꞌantipuáꞌajteꞌen íiyen chaanaca japua.
Tichéꞌe temɨ́jna jetze arátacaꞌanen ɨ́ Jesús, aꞌɨ́jna tɨ amuacaí taataseíjrate aꞌij tɨ tíꞌijxeꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Aꞌɨ́ɨ pu ajta ayén taanaíjmireꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej tiyen téꞌantzaahuateꞌen. Aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu ayén ramuaꞌareerecaꞌa tɨ ayén tiráacɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n huataújtemuaꞌave, aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén ráꞌuviicuaꞌiriꞌi mej ráꞌutatan ɨ́ cúruu jetze. Capu jetzen ruxeꞌeveꞌecaꞌa mej miyen meꞌɨ́jna jɨ́n puaíjtzi raatáꞌan tɨ ayén ratatéviꞌiraꞌasteꞌecaꞌa. Ajta íjii, án pu eꞌecájca rɨꞌɨríintaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ ɨpuari aꞌu tɨ japuan Dios eꞌecájca.
Setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn huarɨ́j tɨ ayén teꞌutáviicuaꞌiriꞌi temuaꞌa naa aꞌɨ́mej ɨ́ mej jeíhua huápɨꞌɨ rájchaꞌɨɨreꞌecaꞌa ɨ́ Dios jemi. Setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jetze raꞌutámuaꞌaree sej si caí cuaꞌana, tɨ i caí utévatziɨn ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa. Caxuu xɨ siyen áꞌaviicuaꞌire ajta senaꞌa caí raꞌiráaxɨre ɨ́ áꞌamuaxuureꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej seꞌɨ́jna jamuan áꞌaviicuaꞌireꞌe tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ Dios jemi. Seajta siyen yaꞌuhuáꞌaxɨ seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios ayén caꞌaníjraꞌa ámuaatáꞌaca, tɨ́j huaꞌatáàta ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ ruyaujmuaꞌa tɨjɨ́n:
Niyauj, capej ráꞌaxɨeehuata
tɨ tavástaraꞌa ayén tíꞌimuaꞌitɨii,
capej pajta piyen axɨeemɨsteꞌe
tɨ puaꞌa aꞌɨ́ɨn puaíjtzi muaatáꞌan.
Capej xaa neꞌu piyen huárɨni,
aꞌiné tavástaraꞌa pu ayén tíꞌiraꞌitɨii
aꞌɨ́jna tɨ raxɨ́ꞌeveꞌe,
ajta ayén puaíjtzi ratáꞌaca jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa
tɨ ayén raꞌancuréꞌeviꞌitɨ tɨ́j ruyauj.
Ruxeꞌeveꞌe sej siyen teꞌutáviicuaꞌi aꞌiné Dios pu áꞌamuaꞌitɨi. Ayee pu cheꞌatá naꞌa áꞌamuaruure tɨ́j seɨ́j teáataꞌa ayén huáꞌaruure ɨ́ ruyaujmuaꞌa. Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ yaꞌupuáaraꞌan púꞌeen ayén tihuáꞌitɨii ɨ́ ruyaujmuaꞌa aꞌachú mej puaꞌamé. Tɨ́ puaꞌa ayén tihuáꞌucɨꞌɨti matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ mej yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen tɨ huáꞌayaꞌupua ayén tihuáꞌitɨii, ajta tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí ayén tejáꞌamuaꞌitɨii, aꞌɨ́j xu jɨ́n caí yaújmuaꞌameꞌen púꞌeen, sino aꞌɨ́ɨme xu púꞌeen ɨ́ mej cháꞌa menaꞌa huanúnuꞌihuacaꞌa, ɨ́ mej caí tíyaꞌupua.
Ajta iꞌi, naímiꞌi tu tetɨ́j tenaꞌa puaꞌamé tiyen tíyaꞌupuacaꞌa, teajta tu tiyen huáꞌastijreꞌecaꞌa teꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej titáꞌitɨiiriꞌi. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, jeíhua pu jaítzeꞌe ayén tiraavíjteꞌe tej tiyen raꞌaráꞌastijreꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ tayáꞌupua tɨ rusén jɨ́n seijreꞌe, tej ti jemin ruuri táꞌaraꞌani. 10 Aꞌɨ́ɨme ɨ́ tayáꞌupua, ayée mú aꞌatzu menaꞌa aꞌateeviꞌi miyen titaatáꞌitɨiiriꞌi aꞌij tɨ tihuaꞌaránajchecaꞌa.
Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn Dios, ayée pu ꞌeen jɨ́n ayén tíꞌitaꞌitɨii tɨ ij rɨ́ꞌɨ táaruuren, tej ti tiyen urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateáturan tɨ́j ajta aꞌɨ́jna. 11 Jee xaa, capu naa tiuꞌase tɨ puaꞌa auj tíꞌitaꞌitɨiira, sino teen tu rajpuaíjtzi. Mɨ́ ajta, tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa rɨ́ꞌɨ titaatépuaꞌajteꞌen tej ti rɨ́ꞌɨ tíꞌitachaꞌɨɨ́ táꞌaraꞌani teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén titaatáꞌitɨiiriꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tej rajpuaíjtzicaꞌa.
Mej nuꞌu caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan
12 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, setáꞌaj huateújcaꞌanen. Caxu siyen seijreꞌe tɨ́j jaꞌatɨ́ tɨ ruxɨéemɨsteꞌe, tɨ caí rucaꞌané ɨ́ rumuájcaꞌa jetze, ajta rutunúj jetze. 13 Setáꞌaj rɨ́ꞌɨ huaújruuren nain jɨmeꞌe sej si temuaꞌa naa titeejúꞌun ɨ́ Dios jemi, sej si caí chéꞌe aꞌij puaꞌa huatzúnaꞌicheꞌen, sino sej si huarún temuaꞌa naa. 14 Setáꞌaj seꞌɨ́jna jɨ́n tiuꞌutatéseꞌen sej ruxɨéehua naa tíꞌiteseijreꞌe naíjmiꞌica jemi ɨ́ teteca. Setáꞌaj seajta sej siyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ aꞌamua tzajtaꞌa, aꞌiné tɨ puaꞌa jaꞌatɨ́ caí ayén urarɨ́ꞌeneꞌe ɨ́ ru tzajtaꞌa, capu jaꞌanáj raseijran ɨ́ tavástaraꞌa.
15 Caxu raatáꞌacareꞌen tɨ seɨ́j múꞌeen ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan tɨ ij caí chéꞌe Dios ayén rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan. Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen tɨ caí ayén huataseíjreꞌen múꞌejmi jemi jaꞌatɨ́ tɨ ayén seɨcɨé áꞌamuaruuren tɨ ij ayén tejamuaɨ́ꞌɨtziiteꞌen, tɨ ajta ayén caꞌaníjraꞌa huaꞌutáꞌan jeíhua ɨ́ teɨte mej mi miyen tiꞌitɨ́j jɨ́n autéꞌɨtzen ɨ́ Dios jemi.
16 Rɨ́ꞌɨ xuꞌu seajta, tɨ́ꞌij caí jaꞌatɨ́ ayén tiúꞌujxanaꞌacɨraꞌate naꞌari raatéxɨeehua aꞌɨ́jna tɨ Dios raateájtuaa itejmi jemi tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ Esaú. Aꞌɨ́ɨ pu ayén ráatuaa aꞌɨ́jna tɨ racɨꞌɨtíicheꞌen, tɨ áꞌareꞌaraꞌan puꞌéeneꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Israél jetze ajtémeꞌecan. Aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌɨ́ɨn puꞌéeneꞌe tɨ amuacaí huanúꞌihuacaꞌa. Ajta ayée pu ꞌeen jɨ́n ráatuaa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huatáꞌicuatacaꞌa.
17 Seajta seri ramuaꞌaree aꞌij tɨ teꞌirájraa. Tɨ́ꞌɨj ajtahuaꞌa ayén raataxɨ́ꞌeve tɨ ayén tíꞌiracɨꞌɨti aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n Dios ayén rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani, ayée pu raaréꞌitecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ yaꞌupuáaraꞌan. Capu chéꞌe huatárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ caújxɨeehuata. Capu amɨ́n aꞌij tɨ ajta ruyeine rájhuau.
Aꞌɨ́jna ɨ́ jɨrí, ɨ́ Sinaí, ajta ɨ́ seɨ́j ɨ́ Sión
18 Ajta, caxu siyen cheꞌetá senaꞌa ajteáxɨɨrecaꞌa ɨ́ Dios jemi matɨ́j aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej meꞌuun aꞌatanéj jɨrí jetze aꞌu tɨ caí huaꞌutáꞌa mej japuan áꞌujujhuaꞌaneꞌen, aꞌu tɨ jetzen jeíhua áꞌataacaꞌa, aꞌu tɨ aꞌutɨ́caꞌacaꞌa. Huápɨꞌɨ pu xaa huatɨ́caꞌacaa, ajta jéꞌecan mú viiyecaꞌa japuutzari jɨmeꞌe. 19 Ajta ayén jaꞌatɨ́ ucájijhuacaꞌa trompeeta jetze. Aj pu i seɨ́j ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa. Huápɨꞌɨ pu tziɨ́niꞌireꞌecaꞌa ɨ́ tɨ namuajreꞌecaꞌa. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen tirájhuaviiriꞌi ɨ́ teɨte tɨ aꞌɨ́ɨn caí chéꞌe ayén tihuáꞌaꞌixaateꞌe.
20 Ayee mú huarɨ́j aꞌiné camu aꞌatzu ráꞌaviicuaꞌirecaꞌa meꞌɨ́jna tɨ ayén tíhuaꞌutaꞌaíj tɨjɨ́n: “Tɨ́ puaꞌa tiꞌitɨ́j ayén japuan áꞌucheꞌecaneꞌen ɨ́ jɨrí, capu amɨ́n aꞌij tiꞌitɨ́j tɨ pɨ́rɨcɨ, setáꞌaj siyen raateátuꞌasixɨꞌɨn tetej jɨmeꞌe.” 21 Jee xaa neꞌu, huápɨꞌɨ pu tziɨ́ɨnisiꞌi seijreꞌecaꞌa ɨ́ tɨ raaseíj aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés teecan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨjɨ́n: “Nénvivej neꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej tíꞌitziɨɨneꞌe.”
22 Mɨ́ ajta, caxu siyen seꞌújna ajteáxɨɨrecaꞌa, sino seɨ́j xuꞌu jetze, aꞌɨ́jna ɨ́ jɨrí tɨ ayén téjaꞌarájtehuaa tɨjɨ́n Sión, aꞌu tɨ éꞌeseijreꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ chajtaꞌa aꞌu tɨ áꞌuca ɨ́ Dios tɨ ruuri, aꞌujna u Jerusalén tɨ júteꞌe éꞌeseijreꞌe. Aꞌuu mú majta eꞌetiújseɨɨre muꞌiitɨ́ ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌe mej mi meꞌújna tiúꞌuyesten. Majta ayée mú puaꞌamé tɨ caí rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ ayén huaꞌutéꞌitɨen aꞌachú mej aráꞌase.
23 Múꞌeen xu seajta huáꞌa jamuan ajteáxɨɨrecaꞌa ɨ́ mej miyen eꞌetiújseɨɨre meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén cheꞌatá tihuáꞌacɨꞌɨti tɨ́j ayén tiráacɨꞌɨti aꞌɨ́jna ɨ́ yaujraꞌan tɨ amuacaí huanúꞌihuacaꞌa. Aꞌɨ́ɨ mú majta meri áꞌayuꞌusiꞌi meꞌújna u ta japua. Seajta múꞌeen, ayée xu jemin ajteáxɨɨrecaꞌa seꞌɨ́jna jemi tɨ huáꞌaxɨjteꞌe ɨ́ teɨte. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ Dios tɨ naíjmiꞌica tíꞌaijteꞌe.
Múꞌeen xu seajta huáꞌa jamuan eꞌetiújseɨj ɨ́ huáꞌaxɨejniuꞌuca aꞌɨ́mej ɨ́ teteca ɨ́ mej urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́ɨme tɨ ajta Dios huaꞌunaíjmire.
24 Xuꞌuri seajta ajteáxɨɨrecaꞌa seꞌɨ́jna jemi ɨ́ Jesús, aꞌɨ́jna tɨ ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen, tɨ ajtahuaꞌa jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi ɨ́ Dios. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ xúureꞌaraꞌan tɨ aꞌɨ́ɨn raꞌiráaxɨre, jaítzeꞌe pu rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n seijreꞌe ɨ́ Dios jemi caí ɨ́ tɨ Abel teecan yáꞌurɨe, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ tɨ Jesús ayén raꞌiráaxɨre, aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jɨ́n Dios rɨ́ꞌɨ titaatáꞌa itejmi.
25 Rɨ́ꞌɨ xuꞌu múꞌeen, sej si caí siyen raatéxɨeehua seꞌɨ́jna tɨ tejáꞌamuaꞌixaateꞌe. Jee xaa neꞌu, camu huateújvaɨ aꞌɨ́mej matɨ́ꞌɨj raatéxɨeehuatacaꞌa aꞌɨ́jna tɨ íiyen chaanaca japua tihuaꞌutajé. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu aꞌatzu aꞌij huatárɨꞌɨristari tej tiyen huatétavaɨreꞌen tɨ puaꞌa tiyen raatéxɨeehua teꞌɨ́jna tɨ ayén tíꞌitajee tɨ júteꞌe éꞌeseijreꞌe.
26 Aꞌajnáꞌɨmua, aꞌɨ́ɨ pu raatáruureajxɨ ɨ́ chaanaca tɨ́ꞌɨj tiuꞌutaxájtacaꞌa. Mɨ́ ajta íjii, puꞌuri ajtahuaꞌa ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨjɨ́n: “Neajtahuaꞌa nu niyen raatáruureajxɨꞌɨsin neꞌɨ́jna ɨ́ chaanaca, neajta naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ éꞌeseijreꞌe u ta japua.” 27 Aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen yee “neajtahuaꞌa nu raatáruureajxɨꞌɨsin”, ayée pu huataújmuaꞌa tɨ amuacaí raatáruureajxɨꞌɨsin tɨ́j naꞌa tɨ tiúꞌutaavijhuacaꞌa. Aj puꞌi tiꞌitíꞌasin tɨ ij ayén huateáturan aꞌɨ́jna tɨ caí rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ ayén raatáruureajxɨꞌɨn.
28-29 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe teꞌɨ́jna jɨ́n huatátatemuaꞌaveꞌen teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ ayén tíꞌitacɨꞌɨti tej teꞌuun aꞌuteáturan seɨ́j chuéjraꞌa japua tɨ caí jaꞌatɨ́ raayɨ́ꞌɨtɨ tɨ raatáruureajxɨꞌɨn. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe teajta tiyen ranáꞌamicheꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ Dios aꞌij tɨ tiraꞌaráanajche. Tichéꞌe tiyen rátziɨɨneꞌe raꞌaráꞌastijreꞌen, aꞌiné aꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ tej ranaꞌamiche, ayée pu ꞌeen tɨ́j taij tɨ nain tíꞌitaꞌiraca.