13
Aꞌij tej nuꞌu tiyen huárɨni
Setáꞌaj seuj huaújxeꞌeveꞌen tɨ́j ruꞌihuaamuaꞌa. Caxu yáꞌuhuaꞌanan sej temuaꞌa naa huaꞌancuréꞌeviꞌitɨn ɨ́ taꞌihuaamuaꞌa ɨ́ sej caí huáꞌamuajte aꞌiné matɨ́ꞌɨj seica miyen huarɨ́j, ayée pu teꞌirájraa mej caí ramuaꞌareerecaꞌa miyen huaꞌancuréꞌeviꞌitɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej ta japua tíꞌivaɨreꞌecaꞌa.
Setáꞌaj huaꞌutámuaꞌaree seꞌɨ́mej ɨ́ mej aiteánamiꞌi yee cumu múꞌeen xu seajta huáꞌa jamuan aiteánamiꞌi. Setáꞌaj seajta huaꞌutámuaꞌaree seꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa huáꞌaruure aꞌiné naímiꞌi tu seɨ́j tenaꞌa jetze ajtémeꞌecan.
Michéꞌe naímiꞌi miyen tíꞌimuajca tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn mej huanéjneꞌɨche ɨ́ teɨte. Caxu huaꞌatáꞌacareꞌen mej miyen tíꞌixanaꞌacɨreꞌe ɨ́ mej meri néjneꞌɨche aꞌiné Dios pu xaa huáꞌaxɨjteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ, majta aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixanaꞌacɨreꞌe.
Caxu siyen huataúraꞌan sej siyen jaítzeꞌe raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ tumin secaí máàj tiꞌitɨ. Setáꞌaj siyen seꞌɨ́jna jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen seꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej caj tíꞌijchaꞌɨɨ, aꞌiné ayée pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa tɨjɨ́n: “Canu jaꞌanáj mé mú jaúujɨsin. Canu neajta jaꞌanáj mú jaꞌuhuáꞌaxɨjsin.” Aꞌɨ́j pu jɨ́n, rɨꞌɨrí tej tiyen taxɨéehua tiuꞌutaxáj yee:
Tavástaraꞌa pu nevaɨreꞌe,
aꞌɨ́j nu jɨ́n caí tíꞌitziɨɨneꞌe
aꞌij mej neruuren ɨ́ teɨte.
Setáꞌaj huaꞌutámuaꞌaree aꞌɨ́mej teteca, ɨ́ mej tejamuáꞌitɨiiriꞌi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ Dios jetze aꞌuvéꞌemej. Setáꞌaj seꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati aꞌij tɨ huáꞌa jemi teꞌirájraa sej si siyen cheꞌatá senaꞌa raꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́jna ɨ́ Jesús matɨ́j aꞌɨ́ɨme.
Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen, ayée pu cheꞌatá seijreꞌe íjii, tɨ́j ajta seijreꞌecaꞌa jéjcua ɨmuá, tɨ́j ajta ayén seíireꞌe aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Caxu huataúraꞌan tɨ jaꞌatɨ́ ayén amuaacuanamuan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari mej chéꞌe menaꞌa jɨ́n tejáꞌamuaꞌitɨii tɨ seɨcɨé huataújmuaꞌa aꞌij tej tejamuáꞌitɨiiriꞌi iteen. Mɨ́ seajta múꞌeen, setáꞌaj siyen huateújcaꞌanen ɨ́ ru tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios tiꞌitɨ́j jɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌa. Capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri sej seꞌɨ́jna jɨ́n sej huateújcaꞌanen ɨ́ ru tzajtaꞌa seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ yeꞌirá tɨ ayén tihuáꞌaijteꞌe tiꞌitɨ́j cuaꞌira mej ráacuaꞌani. Capu aꞌatzu huaꞌutévaɨ aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n raꞌaráꞌastijre.
10 Ajta ayée pu Dios raateájtuaa itejmi jemi ɨ́ mej japuan tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca tɨ jɨ́meꞌen caí ayén huaꞌatáꞌaca mej jetzen tiúꞌucuaꞌani aꞌɨ́mej ɨ́ mej meꞌuun tíꞌivaɨreꞌe ɨ́ ɨnaamua jete. 11 Ayee pu cheꞌatá naꞌa tiráaruu aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn tɨ veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi ayén huáꞌaruurejcaꞌa aꞌɨ́mej ɨ́ yeꞌemuaate ɨ́ mej huaꞌutámuaɨꞌɨvajtacaꞌa meꞌɨ́jna jetze meꞌecan ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi ɨ́ teɨte. Tɨ́ꞌɨj ari huáꞌucuii, aj puꞌi aꞌuun raatétuaacareꞌe ɨ́ huaꞌaxuureꞌe aꞌujna ɨnaamua jete. Ajta ɨ́ huáꞌa huaꞌiraꞌa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌuun raatétuaacareꞌe á puaꞌacɨé aꞌu mej aꞌuchéjmeꞌecaa ɨ́ teɨte, tɨ ij aꞌuun raateátaiira.
12 Ajta aꞌɨ́ɨn Jesús, ayée pu cheꞌatá naꞌa tirajpuaíjtzicaꞌa á puaꞌacɨé ɨ́ chajtaꞌa jetze tɨ ij ayén rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huaꞌiráviꞌitɨn ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe. 13 Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen jemin ajteáxɨɨre á puaꞌacɨé aꞌu tej tejmíꞌi aꞌuchéjmeꞌecaa tej ti tiyen cheꞌatá tenaꞌa teꞌutáviicuaꞌi teꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe tɨ́j ajta aꞌɨ́ɨn teꞌutáviicuaꞌiriꞌi.
14 Ayej xaa neꞌu ayén tiraavíjteꞌe aꞌiné capu ayén raateájtuaa itejmi jemi chajtaꞌa tɨ íiyen seijreꞌe chaanaca japua tɨ áꞌateeviꞌin sino teucheꞌe tu ráahuausin teꞌɨ́jna tɨ ayén auj huataseíjreꞌesin. 15 Aꞌiné Jesús pu ayén ta japua huaniú, tichéꞌe tiyen jaꞌanáj tɨ naꞌa niuucajtzeꞌen rɨ́ꞌɨ tiraateájtuaani ɨ́ Dios jemi. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tej jɨ́n tíꞌimuaɨꞌɨvajtaca, aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ tej jɨ́n huatátatemuaꞌaveꞌen, ɨ́ tej teajta jɨ́n raꞌutámuaꞌaree. 16 Caxu yáꞌuhuaꞌanan sej siyen rɨjca seꞌɨ́jna tɨ íꞌixɨꞌepɨꞌɨn, seajta siyen tihuaꞌutévaɨreꞌen ɨ́ seica seꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ sej tíꞌijchaꞌɨɨ, aꞌiné temuaꞌa pu raꞌaráanajche ɨ́ Dios sej siyen seꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen aꞌij sej rɨcɨ. Tij siyen tiuꞌutámuaɨꞌɨvejta ɨ́ Dios jemi.
17 Setáꞌaj huaꞌaráꞌastijreꞌen seꞌɨ́mej ɨ́ mej miyen antiújmuaꞌaree teyujtaꞌa. Setáꞌaj siyen huárɨni aꞌij mej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe, aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú áꞌamuachaꞌɨ́j muáꞌayeꞌi meꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej si siyen raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ Dios. Majta mú miyen ramuaꞌaree tɨ ayén ruxeꞌeveꞌe mej raatánamuajristeꞌen ɨ́ Dios aꞌij mej tiꞌitɨ́j jɨ́n huarɨ́j. Michéꞌe miyen ruxɨéehua tejamuaatáꞌitɨii, aꞌiné capu aꞌatzu aꞌij tejámuatévaꞌɨri tɨ puaꞌa miyen huataújxɨeemɨsteꞌen meꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej muárɨꞌeri huaꞌatáꞌaca.
Aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajte
18 Ayee pu titáꞌamitɨejteꞌe yú tatzajtaꞌa tej nain jɨ́n xɨ́ꞌepɨꞌɨn rɨcɨ, teajta tiyen tíꞌijxeꞌeveꞌe tej tiyen huárɨni aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe. Aꞌɨ́j xu jɨ́n, setáꞌaj seuj rahuaviira ɨ́ Dios jemi itejmi jɨmeꞌe. 19 Neajta nu niyen áꞌamuajee caꞌanín jɨmeꞌe sej si jaítzeꞌe siyen huárɨni sej rájhuavii ɨ́ Dios jemi tɨ ij ajtahuaꞌa naatáꞌan nej caꞌanacan múꞌejmi jemi aꞌutéveeca.
20-21 Tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌen teꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ rɨ́ꞌɨ tuꞌuhuatépuaꞌajteꞌen, tɨ ajta raꞌajjáj huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite aꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa aꞌɨ́jna tɨ Jesús púꞌeen. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ ayén veꞌecán jɨ́n antiújmuaꞌaree aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ huaꞌachaꞌɨ́ɨ áꞌaraꞌani ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa tɨ́j seɨ́j tɨ huáꞌa cujtaꞌa huaméꞌen ɨ́ cáneꞌaxɨ. Ayee pu éeniꞌicɨꞌe seijreꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ raꞌiráaxɨre ɨ́ ruxuureꞌe tɨ ij ayén raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntareꞌen aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios teꞌataújratziiriꞌi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios ayén amuaanaíjmireꞌen nain jɨmeꞌe tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen sej si siyen huárɨni aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe. Chéꞌe aꞌɨ́ɨn ayén amuáaruuren sej si siyen ꞌeeneꞌen seijreꞌe aꞌij tɨ tiraꞌaráanajche aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌu púꞌeen ayén aꞌamua japua huaniú. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, tichéꞌe tiyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌacareꞌen tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
22 Neꞌihuaamuaꞌa, ayée nu tejáꞌamuahuavii sej siyen ráꞌuviicuaꞌi seꞌɨ́jna ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n caꞌaníjraꞌa amuatáꞌaca, aꞌiné cɨ́j nuꞌu caj niyen tejámuaatáꞌitɨiiriꞌi. 23 Setáꞌaj ráamuaꞌaree mej meri raatátuaa ɨ́ taꞌihuaaraꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Timoteo. Tɨ́ puaꞌa caꞌanacan yé raꞌasti, nee nu ráꞌaviꞌitɨn neetzi jamuan, aj nu ni aꞌuméꞌe naꞌame múꞌejmi jemi tej ti naímiꞌi amuaaséij.
24 Setáꞌaj huaꞌutateújteꞌen aꞌɨ́mej ɨ́ mej nain jɨ́n antiújmuaꞌaree múꞌejmi jemi, seajta naíjmiꞌica ɨ́ tɨ Dios huateúraꞌate. Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej miyun Italia éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́ɨ mú naíjmiꞌi yé áꞌamuateujteꞌe.
25 Chéꞌe aꞌɨ́ɨn Dios rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌacareꞌen naíjmiꞌica múꞌejmi. Yee puꞌu xaa. Chéꞌe ayén téꞌaraꞌani.