Aꞌij tɨ tiraꞌuyúꞌuxacaꞌa ɨ́ San Pablo aꞌɨ́mej ɨ́ mej Roma aꞌuchéjmeꞌecaa
1
Pablo pu huáꞌateujteꞌe
Aꞌij nu jetze tejáꞌamuayuꞌuseꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ nej ravaɨreꞌe ɨ́ Cɨríistuꞌu tɨ iꞌi Jesús. Aꞌɨ́ɨ pu naꞌantíhuau ineetzi, i nej iꞌi Pablo nej ni neꞌɨ́jna jɨ́n teꞌaráꞌasten aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tinaaꞌíjca. Ayee pu een jɨ́n naꞌavéꞌehuau huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ seica, nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen neꞌíjna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari tɨ jɨ́n Dios huáꞌa japua huániuuni.
Jéjcua ɨmuá pu Dios ayén teꞌataújratziiriꞌi tɨ ayén rɨ́ꞌɨ tihuaꞌutáꞌan aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌixaxaꞌataꞌa ɨ́ Dios jetze meꞌecan. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen raꞌutéyuꞌuxacaꞌa meꞌɨ́jna jetze ɨ́ yuꞌuxari tɨ yen téjmi jemi huateájturaa. Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ niuucari, aꞌɨ́j pu jɨ́meꞌen raxa aꞌɨ́jna tɨ iꞌi yaujraꞌan púꞌeen, tɨ ajta airáane aꞌɨ́jna jetze ɨ́ David teecan. Ayee pu tejaꞌuréꞌene aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu teáatacan huanúꞌihuacaꞌa matɨ́j ɨ́ seica.
Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu áꞌiyen ayén raꞌantíhuaꞌu tɨ nain jɨ́n antiújmuaꞌareere aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ aꞌɨ́jna jetze aráujcaꞌanejcaꞌa ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios aꞌɨ́jna tɨ ayén raatamuáꞌa tɨjɨ́n niyauj pu yee púꞌeen. Dios pu ayén nain jɨ́n tiraꞌíjca tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn aꞌitáraa huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ mɨꞌɨchite. Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén ántehuaa Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu. Aꞌɨ́ɨ pu tavástaraꞌa púꞌeen.
Cɨríistuꞌu nu jetze raꞌancuréꞌa aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n ɨ́ Dios rɨ́ꞌɨ tinaatáꞌa nej ni niyen jetzen meꞌecan áꞌuraꞌani huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ teɨte nej ni niyen huaꞌutáꞌinen mej mi raꞌaráꞌastijreꞌen meꞌɨ́jna ɨ́ tavástaraꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej téꞌantzaahuateꞌen, naímiꞌi ɨ́ teɨte ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme.
Seajta múꞌeen, múꞌeen xu seajta huáꞌa jetze ajtémeꞌecan aꞌɨ́ɨme ɨ́ teɨte, ɨ́ tɨ Dios ajta amuaꞌantíhuaꞌu múꞌejmi sej si jetzen ajtémeꞌecanta xáꞌaraꞌani ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu.
Aꞌíjna yuꞌuxari jetze nu niyen tejáꞌamuayuꞌuseꞌe naíjmiꞌica mɨ sej seꞌuun huachéjme seꞌújna u Roma, múꞌeen ɨ́ tɨ Dios jáꞌamuaxeꞌeveꞌe, tɨ ajta amuaꞌantíhuaꞌu sej si jemin seíireꞌe xáꞌaraꞌani. Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen tɨ aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, ɨ́ tej rájyaꞌupua, ajta ɨ́ tavástaraꞌa, aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, michéꞌe meꞌɨ́n rɨ́ꞌɨ tejamuaatáꞌan, majta amuaꞌanpuáꞌajteꞌen.
Pablo pu nuꞌu raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ huajaꞌuvéꞌemuaare u Roma
Amuacaícan jɨmeꞌe, ayée nu naíjmiꞌi rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca neꞌɨ́jna ɨ́ Dios ɨ́ nej ravaɨreꞌe neꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen tiráꞌastijreꞌe ɨ́ Dios. Jamuan ɨ́ Jesús tɨ ajta iꞌi Cɨríistuꞌu, ayée nu rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca, aꞌiné nain japua ɨ́ chaanaca muꞌuri ramuaꞌaree sej siyen téꞌatzaahuateꞌe. 9-10 Ajta aꞌɨ́ɨn ɨ́ Dios, ɨ́ nej ravaɨreꞌe nain jɨ́n aꞌachú nej aꞌancaꞌanéecan jɨ́n niyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari tɨ jɨ́meꞌen raxa aꞌɨ́jna tɨ yaujraꞌan púꞌeen ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu tirúꞌumuaꞌaree nej jaꞌanáj tɨ naꞌa niyen amuaꞌutámuaꞌareeriꞌi netɨ́ꞌɨjtá rahuavíiraj náꞌayeꞌi. Ayee nu tíꞌijhuavii tɨ ayén neetáꞌacareꞌen ɨ́ Dios nej neꞌuun áꞌamuamuaare náꞌaraꞌani tɨ puaꞌa ayén Dios tiráꞌacaꞌane. 11 Jéihua nu áꞌamuaseijramɨꞌɨ nej ni caꞌaníjraꞌa amuaatáꞌan sej si seꞌɨ́jna jetze araújcaꞌanen ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios sej si jaítzeꞌe teꞌutáviicuaꞌi.
12 Jee xaa neꞌu, ayée nu tíꞌijxeꞌeveꞌe inee, tej ti tiyen cheꞌatá tenaꞌa caꞌaníjraꞌa huatátaꞌan itejmi jemi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tej taxɨ́ꞌej téꞌatzaahuateꞌe taxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨmeꞌe. 13 Ayee nu neajta tíꞌijxeꞌeveꞌe, neꞌihuaamuaꞌa, sej siyen ráamuaꞌaree nej muꞌiitɨ́ niyen raaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare nej neꞌuun aꞌatanén múꞌejmi jemi. Tɨ́j naꞌa nej amuacaí niyen tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare nej niyen huárɨni, tɨ́j naꞌa tɨ yú eꞌiréꞌene, tiꞌitɨ́j pu naatáꞌijmɨijriꞌi nej ni caí neꞌuun áꞌumeꞌen. Ayee nu tíꞌijxeꞌeveꞌecaꞌa nej niyen cheꞌatá nenaꞌa tiraamuáꞌitɨn múꞌejmi jɨmeꞌe ɨ́ nej jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌij nej neri tiraamuáꞌitɨ huáꞌa tzajtaꞌa ɨ́ seica ɨ́ teɨte ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua huachéjme.
14 Ayee nu neri neꞌɨ́jna jɨ́n teꞌatánratziiriꞌi ɨ́ Dios jemi nej ni tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej raayɨ́ꞌɨtɨ huaꞌaniuuca aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Grecia éꞌemeꞌecan, nej ni neajta tihuaꞌutáꞌixaateꞌen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan. Capu amɨ́n aꞌij tɨ puaꞌa jeíhua mé téꞌumuaꞌaree nusu tɨ puaꞌa mecaí tiꞌitɨ́j aꞌij téꞌumuaꞌaree, naúcheꞌe nu niyen tihuaꞌutáꞌixaateꞌesin naíjmiꞌica. 15 Aꞌɨ́j nu jɨ́n jeíhua aꞌancaꞌanéecan jɨ́n niyen raxɨ́ꞌeveꞌe nej neajta tejámuaatáꞌixaateꞌen ɨ́ niuucari jɨmeꞌe tɨ jɨ́n Dios aꞌamua japua huániuuni, múꞌeen, mɨ sej Roma éꞌeche.
Tɨ téꞌeviicuaꞌi ɨ́ niuucari
16 Capu netéviꞌirasteꞌe aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, sino aꞌɨ́j nu jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca ɨ́ Dios, aꞌiné ɨ́ niuucari jetze pu meꞌecan ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ Dios ɨ́ tɨ jɨ́n huáꞌa japua huániuuni naíjmiꞌica ɨ́ mej raꞌaráꞌastijreꞌesin, amuacaícan aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej Israél jetze ajtémeꞌecan, majta áꞌiyen aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej seɨj chuéjraꞌa japua éꞌemeꞌecan.
17 Aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari jetze pu ajta seijreꞌe aꞌij tɨ huarɨ́j ɨ́ Dios mej mi meꞌɨ́n teɨte miyen rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturan ɨ́ jemin. Ayee mú xaa neꞌu rɨꞌéeneꞌecán jɨ́n huateáturaasin ɨ́ Dios jemi tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej meri téꞌatzaahuateꞌe. Aꞌɨ́j pu jɨ́n ayén téꞌeyuꞌusiꞌi ɨ́ yuꞌuxari jetze tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́jna tɨ urarɨ́ꞌeneꞌacan jɨ́n huateájturaa ɨ́ Dios jemi ɨ́ ru tzajtaꞌa, aꞌɨ́ɨ pu ruurican huateáturaasin aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ araújcaꞌane aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ téꞌatzaahuateꞌe.”
Naímiꞌi mú áꞌatura ɨ́ Dios jemi
18 Mɨ́ ajta, júteꞌe pu eꞌevéꞌemeꞌecan aꞌɨ́jna tɨ jéjreꞌe seijreꞌe tɨ rɨ́ꞌɨ huápɨꞌɨ niuꞌucamɨꞌɨ ɨ́ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌe aꞌij mej rɨcɨ ɨ́ teɨte aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej meri mé rúurɨe ɨ́ Dios, majta aꞌij puaꞌa tihuáꞌajchaꞌɨɨ ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, majta miyen tihuáꞌijmɨi mej caí chéꞌe ranajche ɨ́ Dios tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Ayee mú ꞌeen jɨ́n huáꞌaruure mej mi aꞌij puaꞌa tíꞌiteteɨ́testa muáꞌaraꞌani. 19 Ajta tɨ́j naꞌa tɨ ayén íꞌirɨꞌɨri tɨ jaꞌatɨ́ ayén tiráꞌamitɨejteꞌe aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ Dios, matɨ́j menaꞌa puaꞌamé ɨ́ teɨte miyen tirúꞌumuaꞌaree ɨ́ ru tzajtaꞌa aꞌiné Dios pu ruseɨ́j ari huaꞌutaseíjrate.
20 Tɨ́j naꞌa tɨ Dios raatétaahuacaꞌa ɨ́ chaanaca tɨ yú eꞌiréꞌene, temuaꞌa pu naa ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe áꞌayeꞌi aꞌɨ́ɨme aꞌɨ́jna ɨ́ tej caí rasiseꞌi tajɨ́ꞌɨ jɨmeꞌe. Aꞌɨ́ɨ pu xaa ayén tiráꞌamitɨejteꞌe áꞌayeꞌi aꞌij tɨ ꞌeen ɨ́ muárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ajta tɨ ayén huateáturan tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame, tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, aꞌiné ayée pu ꞌeen ɨ́ Dios. Ayee pu tiráꞌamitɨejteꞌe áꞌayeꞌi aꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ Dios ari raatétaahuacaꞌa. Aꞌɨ́j pu jɨ́n, capu rɨꞌɨrí tɨ jaꞌatɨ́ ayén jetzen seɨj téꞌujpuaapuaꞌareꞌen. Aꞌɨ́ɨme mú rujɨ́ɨmuaꞌa miyen púꞌeen. 21 Aꞌɨ́ɨ mú ramuaꞌatejcaꞌa ɨ́ Dios. Majta raatéxɨeehuatacaꞌa meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej caí chéꞌe ranajchecaꞌa meꞌɨ́jna tɨ iꞌi Dios, camu majta rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌacareꞌe. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, aꞌɨ́j mú jetze ucájrupi mej meꞌɨ́jna jetze tiúꞌumuaꞌati ɨ́ muaꞌatzíiraꞌa tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌecaꞌa. Capu chéꞌe huatárɨꞌɨristarecaꞌa tɨ ayén tihuaꞌutámitɨejteꞌen tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe.
22 Matɨ́ꞌɨj mauj miyen tíꞌixajtacaꞌa tɨjɨ́n teen tu yee rɨ́ꞌɨ metíteumuámuaꞌaree, capu ayén teꞌirájraa. Jaítzeꞌe mú caí mé uumuámuaꞌaree muáꞌaraa. 23 Ayee pu tihuáꞌaruurejcaꞌa asta menaꞌa caí raatapuáꞌajtacaꞌa mej miyen rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan meꞌɨ́jna ɨ́ Dios tɨ caí jaꞌanáj mɨꞌɨni. Ayee muꞌu seɨj huateánajchecaꞌa tɨ ayén seijreꞌe tɨ́j tevi naꞌari tɨ́j pinaꞌa nusu tɨ́j tiꞌitɨ́j tɨ muáacuaca ajtaꞌɨ́ɨcajmee caꞌɨ́n tiꞌitɨ́j tɨ áꞌusinuuren.
24 Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios ayén mé huaꞌuhuáꞌaxɨ mej mi miyen raꞌaráꞌastijreꞌen naíjmiꞌi tɨ́j naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ ayén tihuáꞌamitɨejteꞌe ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa, tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen ɨ́ mej jɨ́n huaújtemuaꞌaveꞌen. Aꞌɨ́ɨ mú majta miyen tíꞌijrɨꞌɨrée muáꞌaraa ɨ́ ru jetze tɨ́j naꞌa tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe.
25 Ayee pu aꞌɨ́jna jɨ́n tihuáꞌuruu aꞌiné aꞌɨ́ɨ mú yaꞌuhuáꞌaxɨ meꞌɨ́jna tɨ jɨ́meꞌen raxa ɨ́ Dios tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe mej mi raꞌaráꞌastijreꞌen meꞌɨ́jna tɨ huaꞌitzi naꞌa púꞌeen. Aꞌɨ́ɨ mú miyen huaꞌuténajchecaꞌa, majta huaꞌutévaɨ aꞌɨ́mej tɨ Dios huáꞌutaahuacaꞌa. Camu chéꞌe mi ravaɨ́reꞌecu muáꞌaraa meꞌɨ́jna ɨ́ Dios, ɨ́ tej tiyen rɨ́ꞌɨ tiratáꞌaca tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe. Chéꞌe ayén tejaꞌuréꞌenen.
26 Aꞌɨ́j pu jɨ́n Dios ayén huaꞌutáꞌa mej mi miyen raꞌaráꞌastijreꞌen tiꞌitɨ́j tɨ aꞌij puaꞌa éeneꞌecan jɨ́n huiránineica ɨ́ huáꞌa tzajtaꞌa, tɨ́j naꞌa tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe. Ajta aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej ꞌuuca ɨ́ mej huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacaꞌa, aꞌɨ́ɨ mú tiratépuaapuaꞌajtehuaꞌa mej miyen titeꞌenteújnaxca teteca jamuan aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn Dios tihuaꞌuteájtuaa. Ayee muꞌu ꞌeen jɨ́n huarɨ́j mej mi miyen seɨcɨé huárɨni tɨ caí aꞌɨ́ɨn Dios ayén éeniꞌicɨꞌe tihuaꞌuteájtuaa.
27 Majta aꞌɨ́ɨme ɨ́ teteca, ayée mú cheꞌatá menaꞌa tiratépuaapuaꞌajtehuaꞌa mej miyen tihuaꞌanteánaxcan ɨ́ ꞌuuca aꞌij tɨ tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare ɨ́ Dios. Ayee mú éeniꞌicɨꞌe huarɨ́j meꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej ruxɨ́ꞌej teteca jamuan huaújxanaꞌacɨraꞌaten aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen tɨ huáꞌa tzajtaꞌa huiiráninei. Ayee mú huarɨ́j meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ tiuꞌutéviꞌirasteꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej teteca jamuan. Aꞌɨ́j pu jɨ́n puꞌuri tihuaꞌucɨ́ꞌɨ aꞌij tɨ tiraavíjteꞌe aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jeíhua huápɨꞌɨ aꞌij puaꞌa huarɨ́j.
28 Ajta, aꞌiné capu ayén tihuáꞌamitɨejteꞌecaꞌa tɨ ayén raavíjteꞌecaꞌa mej miyen ráamuaꞌati ɨ́ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ayén huaꞌutáꞌa mej miyen tiúꞌumuaꞌati aꞌij mej tirájteu rujɨ́ɨmuaꞌa aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ rumuaꞌatzíiraꞌa. Ayee muꞌu huarɨ́j meꞌɨ́jna jɨmeꞌe tɨ caí tiꞌitɨ́j vaɨreꞌe, ajta mej mi miyen tíꞌijrɨꞌɨrée tɨ́j naꞌa tɨ caí ayén tiraavíjteꞌe.
29 Nain pu huáꞌa jemi seijreꞌe tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen. Aꞌɨ́j mú jɨ́n huaújxanaꞌacɨraꞌatacaꞌa, majta aꞌij puaꞌa titetiújchaꞌɨɨcaꞌa. Jéꞌecan mú tíꞌinecuaꞌatzecaꞌa. Jee xaa neꞌu aꞌij mú puaꞌa tíꞌiteteɨtestacaꞌa. Aꞌɨ́j mú jetze ucájrupi: aꞌɨ́ɨ mú tiꞌiteúraꞌateꞌecareꞌe ɨ́ tiꞌáꞌaraꞌan ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi. Majta tíꞌitecuiꞌica. Jéihua mú majta rutéꞌaxɨꞌɨcaa. Majta rucuanamuajcaꞌa rujɨ́ɨmuaꞌa. Majta mú aꞌij puaꞌa huáꞌaruurejcaꞌa ɨ́ ruꞌihuaamuaꞌa. Jee xaa neꞌu, ayée mú rɨcɨ. Aꞌij mú puaꞌa tiúꞌujjepeꞌe.
30 Huaꞌitzi mú jɨ́n tihuáꞌaꞌixaateꞌe ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte, majta rájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ Dios. Majta ruxɨ́ꞌeviꞌiraꞌa jɨ́n huaꞌutéxɨeehuatacaꞌa ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte. Majta áꞌujtzaahuateꞌe. Ayee mú ruseíjratacaꞌa mej nuꞌu huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe. Aꞌɨ́j mú majta jetzen ucájrupi aꞌij mej yeꞌí huárɨni mej mi aꞌij puaꞌa tihuaꞌutzeɨ́jrajmuaꞌan. Camu majta huáꞌastijreꞌe ɨ́ ruvaújsimuaꞌa. 31 Camu aꞌatzu miyen tíꞌijrɨꞌɨre tɨ xɨ́ꞌepɨꞌɨn ꞌeen seijreꞌe. Jéihua mú majta caí araúraste ɨ́ mej jɨ́n teꞌataújratziiriꞌi. Camu majta huáꞌaxeꞌeveꞌe ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa. Camu aꞌatzu xaa neꞌu huaꞌacuꞌuvée muáꞌayeꞌi ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte.
32 Rumuaꞌatzíiraꞌa mú jɨ́n tirúꞌumuaꞌaree aꞌij tɨ Dios ari tiraaxɨ́ꞌepɨꞌɨntare tɨ ayén tiraavíjteꞌe tɨ ayén tiráacɨꞌɨti tɨ huámɨꞌɨni aꞌɨ́jna ɨ́ jaꞌatɨ tɨ ayén tíꞌijrɨꞌɨre. Capu huáꞌa jetze ruxeꞌeveꞌe. Maúcheꞌe mú miyen rɨcɨ. Majta caꞌaníjraꞌa huaꞌatáꞌaca ɨ́ seica mej mi miyen cheꞌatá menaꞌa tíꞌijrɨꞌɨrée muáꞌaraꞌani.