4
I yEspíritu Dios yic'ot i yespíritu jini xcontra Cristo
C'uxbibilet bʌ la, mach yomic mi la' ñop pejtelel espíritujob. Ña'tanla mi ch'oyolob ti Dios. Come tsa'ix i pucuyob i bʌ ti pañimil cabʌl xlot bʌ x'alt'añob. Yom mi la' cʌmben i yEspíritu Dios. Ch'oyol ti Dios pejtel espíritu mu' bʌ i yʌl tilem Jesucristo ti' bʌc'tal. Pejtel espíritu mach bʌ anic mi' sub ti ñuc Jesús, mach ch'oyolic ti Dios. Jiñʌch xcontra Cristo. Tsa' la' wubi mi caj i tilel. Wʌle anix ti pañimil. Calobilob, i cha'añetla Dios. Tsa'ix la' t'uchtayob come ñumen ñuc jini am bʌ ti a pusic'al bajche' jini am bʌ ti pañimil. Yaño' bʌ i cha'añobʌch pañimil. Jini cha'an i t'an jach pañimil mi' yʌlob. Jini i cha'año' bʌ pañimil mi' ñich'tʌbeñob i t'an. Joñonla i cha'añonla Dios. Jini mu' bʌ i cʌn Dios mi' yubin lac t'an. Jini mach bʌ anic mi' cʌn Dios ma'anic mi' yubin lac t'an. Che' jini mi laj cʌn jini Espíritu mu' bʌ i sub i sujmlel yic'ot jini espíritu mu' bʌ i cha'len lot.
Xc'uxbiyajʌch Dios
C'uxbibilet bʌ la, la' laj c'uxbin lac bʌ ti lac pejtelel, come ch'oyol ti Dios jini c'uxbiya. Majqui mi' cha'len c'uxbiya, tsa'ix i yila pañimil ti Dios, i cʌñʌyʌch Dios. Jini mach bʌ yujilic c'uxbiya mach i cʌñʌyic Dios. Come c'uxbiyajʌch Dios. Tsi' pʌsbeyonla i c'uxbiya Dios che' bʌ tsi' choco tilel ti pañimil cojach bʌ i Yalobil cha'an mi lac taj laj cuxtʌlel ti Jesús. 10 Jiñʌch mero c'uxbiya. Mach joñonicla tsa' laj c'uxbi Dios pero jini tsi' c'uxbiyonla. Tsi' choco tilel i Yalobil cha'an mi' toj lac mul, cha'an mi' lajmel i mich'ajel ti lac tojlel. 11 C'uxbibilet bʌ la, mi che'ʌch tsi' c'uxbiyonla Dios, che' yom mi laj c'uxbin lac bʌ ti lac pejtelel. 12 Maxto anic majch tsi' q'uele Dios ti pejtelel ora. Che' woli laj c'uxbin lac bʌ, Dios mi' yajñel ti joñonla. Che' jini wolix i ts'ʌctʌyel majlel i c'uxbiya ti lac pusic'al.
13 Che' jini, la cujil woli la cajñel ti Dios, la cujil woli' yajñel Dios ti joñonla, come tsa'ix i yʌq'ueyonla i yEspíritu. 14 Lac Tat tsi' choco tilel i Yalobil, i yaj Coltaya pañimil. Tsa'ix j q'uele lojon. Che'ʌch mic sub lojon ja'el. 15 Majqui jach mi' sub i Yalobilʌch Dios jini Jesús, Dios mi' yajñel ti' pusic'al. Jini winic mi' yajñel ti Dios ja'el. 16 Tsa'ix laj cʌmbe i c'uxbiya Dios. Tsa'ix lac ñopo ja'el xc'uxbiyajʌch Dios. Jini yujil bʌ c'uxbiya mi' yajñel ti Dios. Dios mi' yajñel ti jini winic. 17 Wen la cujilix c'uxbiya che' ma'anic mi lac bʌc'ñʌben i q'uiñilel toj mulil, come wʌ' ti pañimil lajalonla bajche' Jesús. 18 Ma'anic bʌq'uen che' an c'uxbiya. Che' ts'ʌcʌl laj c'uxbiya mi' laj loq'uel lac bʌq'uen. An cabʌl i wocol jini mu' bʌ i bʌc'ñan toj mulil. Jini mu' bʌ ti bʌq'uen, maxto wen yujilic c'uxbiya.
19 Jini cha'an mi laj c'uxbin Dios, come ñaxan tsi' c'uxbiyonla. 20 Che' an mu' bʌ i yʌl: Wolij c'uxbin Dios, che'en, mi woli' ts'a'len i yermano, xlotʌch. Come mi mach c'uxic mi' yubin i yermano tsa' bʌ i q'uele, ¿bajche' mi mejlel i c'uxbin Dios mach bʌ anic tsi' q'uele? 21 Dios tsi' yʌq'ueyonla ili mandar: Jini mu' bʌ i c'uxbin Dios, la' i c'uxbin i yermano ja'el.