5
Jini mu' bʌ i ñop i Yalobil Dios
Pejtel mu' bʌ i ñop Cristojʌch jini Jesús, tsa'ix i yila pañimil ti Dios. Majqui jach mi' c'uxbin lac Tat tsa' bʌ i yʌq'ueyonla lac cha' ilan pañimil mi' c'uxbin ja'el i yalobilob. La cujil woli laj c'uxbin i yalobilob che' mi laj c'uxbin Dios, che' mi lac ch'ujbiben i mandar ja'el. Come i c'uxbintel Dios jiñʌch i ch'ujbibentel i mandar. Mach wocolic i mandar. Come jini tsa' bʌ i yila pañimil ti Dios, mi' t'uchtan i cha'an bʌ pañimil. Jiñʌch i t'uchtʌntel pañimil che' mi lac ñop Dios. ¿Majqui jini mu' bʌ i t'uchtan jini pañimil? Jiñʌch woli bʌ i ñop i Yalobilʌch Dios jini Jesús.
I tsictesʌntel Jesucristo
Jiñʌch Jesucristo tsa' bʌ tili. Dios tsi' tsictesa che' bʌ tsi' ch'ʌmʌ ja' yic'ot che' bʌ tsi' yʌc'ʌ i ch'ich'el. Mach ti ja'ic jach tsi' tsictesa, pero yic'ot ja' yic'ot i ch'ich'el. Testigojʌch jini Espíritu ja'el, come i sujmlelʌch jini Espíritu. An uxchajp mu' bʌ i tsictesañob i sujmlel: jini Espíritu yic'ot jini ja' yic'ot i ch'ich'el Jesús. Junsujm jach chuqui mi' yʌc' ti tsictiyel ili uxchajp. Mi lac ñop chuqui mi' yʌlob winicob. Ñumen yom mi lac ñop chuqui tsi' yʌlʌ Dios, come tsi' yʌlʌ cha'an mi' yʌc' ti cʌjñel i Yalobil. 10 Majqui jach mi' ñop i Yalobil Dios yujil ti' pusic'al isujmʌch ili t'an. Jini mach bʌ anic mi' ñop Dios tsa'ix i cuyu ti xlot, come ma'anic tsi' ñopo jini t'an tsa' bʌ i yʌlʌ Dios cha'an mi laj cʌmben i Yalobil. 11 Jini t'an tsa' bʌ i yʌlʌ Dios jiñʌch iliyi: Dios tsi' yʌq'ueyonla laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. Ili laj cuxtʌlel an ti' Yalobil Dios. 12 Jini ochem bʌ ti' Yalobil Dios, an i cuxtʌlel. Jini mach bʌ anic i cha'an i Yalobil Dios, ma'anic i cuxtʌlel.
Laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel
13 Jini cha'an tsac ts'ijbubeyetla ili t'an, jatetla tsa' bʌ la' ñopbe i c'aba' i Yalobil Dios, cha'an mi la' ña'tan anix la' cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel.
14 Ch'ejl lac pusic'al ti' tojlel Dios, come la cujil mi' yubibeñonla chuqui jach mi laj c'atiben che' bajche' yom i pusic'al. 15 Che' mi lac ña'tan woli' yubibeñonla chuqui jach mi laj c'ajtiben, la cujil tsa'ix lac taja chuqui tsa' laj c'ajtibe.
16 Mi an majch mi' q'uel i yermano che' woli' taj i mul mach bʌ anic mi' yʌc' ti chʌmel, la i c'ajtiben Dios cha'an mi' ñusʌbentel i mul i yermano. Dios mi caj i yʌq'uen i cuxtʌlel jini am bʌ i mul mach bʌ anic mi' yʌc' ti chʌmel. An mulil mu' bʌ i yʌc'onla ti chʌmel. Ma'anic wolic subeñetla mi yom mi la' cha'len oración cha'an mi' ñusʌbentel. 17 Pejtelel lac melbal mach bʌ tojic, jiñʌch mulil. An mulil mach bʌ anic mi' yʌc'onla ti chʌmel.
18 La cujil ma'anic mi' chʌn cha'len mulil jini tsa' bʌ i yila pañimil ti Dios. Jini xjontolil mach mejlix i chʌn taj. Come i Yalobil Dios mi' cʌntan. 19 La cujil i cha'añonla Dios. Pejtelel i cha'año' bʌ pañimil añob ti' c'ʌb jini xjontolil. 20 La cujil tsa'ix tili i Yalobil Dios. Tsa'ix i yʌq'ueyonla lac ña'tʌbal cha'an mi laj cʌn jini mero isujm bʌ. Añonla ti jini mero isujm bʌ jiñʌch Jesucristo, i Yalobil Dios. Jiñʌch mero Dios yic'ot laj cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. 21 Alobob, cʌntan la' bʌ. Mach mi la' ch'ujutesan dios tac.