2 JUAN
1
Ancianojon. Mic ts'ijbubeñet ili jun, yajcʌbilet bʌ x'ixic yic'ot a walobilob. Mij c'uxbiñetla ti isujm. Mach joñonic jach pero che' ja'el pejtelel jini tsa' bʌ i cʌñʌyob i sujmlel. Mij c'uxbiñetla cha'an i sujmlel, mu' bʌ i yajñel ti joñonla, mu' bʌ i yajñel la quic'ot ti pejtelel ora. La' i yʌq'ueñonla Dios i yutslel i pusic'al, yic'ot lac p'untʌntel, yic'ot i ñʌch'tilel lac pusic'al, che' mi la cajñel ti' sujmlel yic'ot c'uxbiya, ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti Jesucristo i Yalobil lac Tat.
Ajñen ti' cʌntesa Cristo
Wen tijicñayon cha'an tsac taja cha'tiquil uxtiquil a walobilob woliyo' bʌ ti xʌmbal ti' sujmlel Dios, che' bajche' tsi' yʌq'ueyonla mandar lac Tat. Wʌle, x'ixic, mic subeñet ti wocol t'an cha'an yom mi laj c'uxbin lac bʌ ti lac pejtelel. Mach tsijib mandaric wolic ts'ijbubeñet, pero jiñʌch mandar tsa' bʌ aq'uentiyonla c'ʌlʌl ti' cajibal. Jiñʌch laj c'uxbiya che' mi lac cha'len xʌmbal che' bajche' mi' yʌl i mandar. Tsa' la' wubi jini mandar c'ʌlʌl ti' cajibal: Yom mi laj c'uxbin lac bʌ.
Come an cabʌl xlotiya ti pañimil. Mi' yʌlob ma'anic tsa' tili Jesucristo. Ma'anic i bʌc'tal, che'ob. Majqui mi' sub bajche' jini, xlotiyajʌch, xcontraj Cristojʌch. Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an ma'anic mi la' sʌt i chobejtʌbal la' we'tel. Yom ts'ʌcʌl mi la' taj la' chobejtʌbal. Jini mu' bʌ i cha'len mulil mach bʌ anic mi' yajñel ti' cʌntesa Cristo, mach i cha'anic Dios. Jini mu' bʌ i yajñel ti' cʌntesa Cristo, i cha'añʌch lac Tat yic'ot i Yalobil. 10 Mi an majch mi' c'otel i subeñetla yambʌ cʌntesa, mach mi la' wotsan ti la' wotot. Mach mi la' wʌq'uen cortesía. 11 Come jini mu' bʌ i yʌq'uen cortesía, i pi'ʌlʌch ti jontol bʌ i melbal.
12 Anto cabʌl chuqui com c ts'ijbubeñetla. Mach comic c pejcañetla ti jun. Wolic ña'tan c jula'tañetla cha'an mi lac pejcan lac bʌ che' temel añonla cha'an mi la cubin i tijicñʌyel lac pusic'al. 13 I yalobilob a chich, jini yajcʌbil bʌ ti Dios, mi' yʌq'ueñet cortesía.