3 JUAN
1
Ancianojon, mic ts'ijbubeñet ili jun c'uxbibilet bʌ Gayo mu' bʌ j c'uxbiñet ti isujm. C'uxbibilet bʌ, mic pejcʌbeñet Dios cha'an puro uts'at ma' ñusan q'uin, cha'an chʌn c'oq'uet che' bajche' an i c'oc'lel a ch'ujlel. Wen tijicña tsa cubi che' bʌ tsa' juliyob la quermanojob i subeñon cha'an xuc'ulet ti isujm. Woliyet ti xʌmbal ti' sujmlel Dios. Che' mi cubin woliyob ti xʌmbal ti' sujmlel jini calobilob, wen tijicñayon. Ma'anic chuqui mi' ñumen tijicñesañon.
Uts'at woli' mel Gayo che' mi' pʌyob ochel
C'uxbibil bʌ, xuc'ul wola' mel che' ma' p'untan la quermanojob yic'ot jini mach bʌ cʌmbilobic a cha'an. Woli' pam subob ti' tojlel xñopt'añob bajche' an a c'uxbiya. Uts'at wola' mel che' ma' coltañob majlel che' bajche' yom cha'an i ye'tel Dios. Come tsa'ix loq'uiyob majlel cha'an Jesús. Ma'anic chuqui tsi' ch'ʌmbeyob ti' c'ʌb jini sajtemo' bʌ. Jini cha'an, yom mi lac pʌyob ochel cha'an che' jini tem x'e'telonla yic'otob ti' sujmlel.
Jini Diótrefes woli' contrajiñob
Tsa'ix c ts'ijbubeyob jini mu' bʌ i tempañob i bʌ. Pero jini Diótrefes mu' bʌ i mulan i wa'chocon i bʌ che' bajche' yumʌl ti' tojlelob, ma'anic mi' p'ison lojon ti' wenta. 10 Jini cha'an che' mic tilel, mi caj c cha' c'ajtesʌbeñob chuqui woli' mel Diótrefes. Woli' cha'len jop't'an ti laj contra. Mach cojic jach jini. Mach yomic i pʌy ochel la quermanojob ja'el. Mi' tic' ja'el jini yomo' bʌ i pʌyob ochel. Mi' chocob loq'uel ti templo.
Uts' at bajche' woli' mel jini Demetrio
11 C'uxbibilet bʌ, mach a tsajcan jontolil. Tsajcan chuqui uts'at. Jini mu' bʌ i cha'len chuqui uts'at i cha'añʌch Dios. Jini mu' bʌ i cha'len jontolil, ma'anic tsi' q'uele Dios. 12 Uts'at bajche' woli' mel jini Demetrio. Pejtelel winicob mi' yʌlob uts'at mi' mel che' bajche' cʌntesʌbil cha'an i sujmlel Dios. Che'ʌch mic sub lojon ja'el. A wujil isujmʌch chuqui mic sub lojon.
13 Anto cabʌl chuqui com c ts'ijbubeñet. Pero mach comic c ts'ijban ti tinta yic'ot ti pluma. 14 Mach jalic com j q'uelet cha'an mi lac pejcan lac bʌ che' temel añonla. 15 La' ajnic i ñʌch'tilel i pusic'al Dios ti a pusic'al. Lac pi'ʌlob mi' yʌq'ueñet cortesía. Aq'uen cortesía lac pi'ʌlob ti' c'aba' ti jujuntiquil.