HEBREOJOB
1
Ti oñiyi Dios tsi' c'ʌñʌ jini x'alt'añob cha'an mi' pejcan lac ñojte'el. Cabʌl tsi' pejcayob ti chajp ti chajp che' bajche' yom ti jujunyajl. Wʌle, ti ili cojix bʌ q'uin tac tsa'ix i c'ʌñʌ i Yalobil i pejcañonla. Tsi' wa'choco cha'an mi' yʌq'uentel pejtelel chuqui tac an. Tsi' c'ʌñʌ ti' melol pejtel chuqui tac an. Mi' wen ac' ti tsictiyel i ñuclel i Tat. Mero Diosʌch ajñel. I tsictiyemlelʌch i Tat. Ti' p'ʌtʌlel i t'an mi' cʌntan pejtel chuqui tac an. Che' bʌ tsa' ujti i bajñel poc lac mul, tsa' buchle ti' ñoj jini C'ax Ñuc Bʌ am bʌ ti chan. Ñumen ñuc bajche' jini ángelob, come ñumen ñuc tsa' otsʌbenti i c'aba' bajche' ángelob.
Ñumen ñuc i Yalobil Dios bajche' ángelob
Come Dios ma'anic ba' ora tsi' sube ángel mi juntiquilic: “Jatet Calobilet. Wʌle tsa' ochiyon ti a Tat”. Ma'anic ba' ora tsi' sube ángel: “A Taton, calobilet”. Mach che'ic tsi' yʌlʌ. Che' bʌ tsi' choco tilel ti pañimil yʌx alʌl bʌ i Yalobil, Dios tsi' yʌlʌ: “La' i ch'ujutesañob Calobil pejtelel ángelob”, che'en. Dios tsi' yʌlʌ cha'an jini ángelob: “Ora jach mi' majlelob i yángelob che' bajche' ic'. Lajalob jini x'e'telob i cha'an bajche' c'ajc mu' bʌ ti lejmel”, che'en.
Pero che' bʌ tsi' pejca i Yalobil tsi' yʌlʌ: “Buchulet Dios ti a yumʌntel, ti pejtelel ora. Ti a yumʌntel mi caj a mel chuqui toj. Tsa' mula chuqui toj. Tsa' ts'a'le jontolil. Jini cha'an joñon, a Dios, tsa'ix c ñumen aq'ueyet i tijicñʌyel a pusic'al bajche' yaño' bʌ”, che'en.
10 Tsi' yʌlʌ ja'el: “Jatet yumʌlet, ti' cajibal tsa' wa'choco jini pañimil. Jini cha'an i melbalʌch a c'ʌb. 11 Mi' caj ti jilel jini pañimil yic'ot panchan, pero mi caj a chʌn ajñel. Mi' caj ti tsuculiyel jini pañimil yic'ot panchan che' bajche' bujcʌl. 12 Mi caj a bʌl che' bajche' mi' bʌjlel tsuts. Mi' caj ti q'uextiyel. Pero chʌn junlajalet ti pejtelel ora. Ma'anic mi caj i jilel a jabilel”, che'en.
13 Dios ma'anic ba' ora tsi' sube ángel: “Buchi' tic ñoj jinto mi cʌq'ueñet a jisan a contrajob”. Mach che'ic. 14 Pejtelel jini ángelob, ¿mach ba espíritujobic mu' bʌ i cha'leñob e'tel? ¿Mach ba chocbilobic tilel cha'an mi' cʌntañob jini mu' bʌ caj i coltʌntelob?