3
Ñumen ñuc Jesús bajche' Moisés
Jini cha'an ch'ujul bʌ hermanojob, jatetla woli bʌ la' pʌjyel ti Dios, q'uelela Cristo Jesús, jini chocbil bʌ tilel. Jiñʌch c'ax ñuc bʌ motomaj lac cha'an mu' bʌ lac ñop. Xuc'ul tsi' melbe i ye'tel Dios tsa' bʌ i wa'choco, che' bajche' xuc'ul tsi' mele i ye'tel Moisés ti' tojlel i cha'año' bʌ Dios. Jini xmel otot ñumen an i ñuclel bajche' i yotot. Che' ja'el ñumen yom mi laj c'uxbin Jesús bajche' Moisés come ñumen ñuc. Ti jujump'ejl otot añʌch majqui tsi' mele. Pero jini tsa' bʌ i mele pejtelel chuqui tac an, jiñʌch Dios. Moisés xuc'ul tsi' melbe i ye'tel Dios ti' tojlel i cha'año' bʌ Dios. I winicʌch. Tsi' wʌn tsictesa jini tsa' bʌ tili ti wi'il. Pero Cristo i Yalobilʌch Dios. Mi' cʌntan ti xuc'ul i cha'año' bʌ Dios. Tsiquil che' jini, i cha'añonla Dios mi c'ʌlʌl ti' jilibal chʌn lotol ti lac pusic'al chuqui tsa' lac ñopo, mi xuc'ul mi lac pijtan ti' tijicñʌyel lac pusic'al.
Pʌybilob cha'an mi' c'ajob i yo
Jini cha'an, che' bajche' mi' yʌl jini Ch'ujul bʌ Espíritu: “Mi woli la' wubiben i t'an Dios, mach mi la' wʌc' ti tsʌts'an la' pusic'al che' bajche' tsi' cha'leyob la' tatob che' bʌ tsi' contrajiyoñob ya' ti colem bʌ i tiquiñal lum che' bʌ tsi' yilʌbeyoñob c pusic'al. Tsi' yilʌbeyoñob c pusic'al. Tsi' ñusayob c t'an. Cha'c'al jab tsi' q'ueleyob c melbal. 10 Che' jini tsi' techbeyoñob c mich'ajel jini año' bʌ ti yambʌ ora. Tsac subu: Ti pejtelel ora an i sajtemal come leco chuqui tsi' ña'tayob ti' pusic'al. Ma'anic tsi' ñopoyob c bijlel. 11 Jini cha'an mich' tsac subu ti isujm: Ma'anic mi caj cʌq'ueñob i c'aj i yo”. Che' mi' yʌl jini Ch'ujul bʌ Espíritu. 12 Jini cha'an hermanojob, chʌcʌ q'uele la' bʌ ame tejchic jontolil ti la' pusic'al, ame mi la' cʌy jini cuxul bʌ Dios mi mach xuc'ulic mi la' ñop. 13 Pero yom mi la' xic'ben la' bʌ ti uts'at ti jujump'ejl q'uin che' woli to i pʌyonla, ame tsʌts'ac la' pusic'al ti mulil yujil bʌ lotiya. 14 Lac tem cha'añʌch i yutslel i pusic'al Dios la quic'ot Cristo mi c'ʌlʌl ti'jilibal mi lac chʌn ñop che' bajche' ti ñaxan ti' xuc'tilel lac pusic'al. 15 I t'an Dios mi' subeñonla: “Mi woli la' wubiben i t'an Dios, mach mi la' wʌc' ti tsʌts'an la' pusic'al che' bajche' tsi' cha'leyob che' bʌ tsi' contrajiyoñob”. Che' mi' yʌl.
16 ¿Majqui tsi' contrajiyob che' bʌ tsi' yubibeyob i t'an? ¿Mach ba pejtelobic tsa' bʌ loq'uiyob ti Egipto yic'ot Moisés? 17 Cha'c'al jab tsi' techbeyob i mich'ajel. Dios tsi' mich'le jini tsa' bʌ i cha' leyob mulil. Tsa' yajliyob i bʌc'tal ya' ti jochol bʌ lum. 18 Dios tsi' tajayob ti t'an che' bʌ tsi' yʌlʌ ti isujm: “Ma'anic mi caj cʌq'ueñob i c'aj i yo”, che'en. Jiñobʌch tsa' bʌ i ñusʌbeyob i t'an. 19 Tsiquil che' jini, ma'anic tsa' mejliyob ti ochel, come ma'anic tsi' ñopoyob.