5
Pejtel ñuc bʌ motomaj yajcʌbil bʌ ti' tojlel winicob, an ti' wenta cha'an mi' melben i ye'tel Dios cha'an i wenlel winicob. Mi' yʌq'uen Dios ofrenda yic'ot tsʌnsʌbil bʌ i majtan cha'an mulil. Mi mejlel i p'untan jini mach bʌ anic i ña'tʌbal yic'ot jini woli bʌ ti sajtel, come winic ja'el. Jini cha'an wersa yom mi' yʌq'uen i majtan Dios cha'an i bajñel mul, che' bajche' mi' yʌq'uen i majtan cha'an i mul yaño' bʌ. Ma'anic majch mi' bajñel ch'ʌm jini ñuc bʌ e'tel, cojach jini mu' bʌ i pʌjyel ti Dios che' bajche' tsa' pʌjyi Aarón.
Cristo ja'el ma'anic tsi' bajñel ñuq'uesa i bʌ cha'an mi' bajñel otsan i bʌ ti c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsa' subenti: “Jatet Calobilet. Wʌle tsa' ochiyon ti a Tat”, che'en. Jini tsa' bʌ i sube ili t'an tsi' wa'choco. Tsi' yʌlʌ ti yambʌ salmo ja'el: “Jatet motomajet ti pejtelel ora. Wa'chocobilet ti' motomajil Melquisedec”, che'en.
Che' wʌ'to chumul Jesús ti pañimil, tsi' pejca Dios am bʌ i p'ʌtʌlel cha'an mi' yʌc' ti colel ame chʌmic. Tsi' c'ajtibe ti wocol t'an. C'am tsi' cha'le uq'uel. Tsa' tili i ya'lel i wut. Dios tsi' yubibe i t'an i Yalobil come uts'at tsi' jac'ʌ ti pejtelel ora. Pero anquese i Yalobilʌch, ti' caj i wocol tsi' wen ñopo ch'ujbiya. Che' bʌ tsa' ts'ʌctiyi i chajpʌntel yic'ot i ñuclel Jesús, tsa' ochi ti la caj Coltaya ti pejtelel ora. Mi' coltan pejtelel mu' bʌ i jac'beñob i t'an. 10 Dios tsi' subu ti c'ax ñuc bʌ motomaj wa'chocobil bʌ ti' motomajil Melquisedec.
Jini mu' bʌ i cʌyob Dios
11 Anto chuqui com c subeñet lojon, come cabʌl i sujmlel ili motomajil. Wocol mi la' ch'ʌmben isujm come mʌcʌl la' chiquin yubil. 12 Anix ora tsa' la' wubi jini t'an. Anquese i yorajlelix mi la' wochel ti xcʌntesajob, anto yom majqui mi' cha' cʌntesañetla c'ʌlʌl ti' cajibal i sujmlel i t'an Dios. La' wom to la' chu' yilal. Maxto mejlic la' c'ux waj. 13 Come majqui jach woli to ti chu', maxto wen yujilic bajche' yom mi' yajñel ti toj, come alʌl to. 14 Pero mi laj c'ux waj che' tsa'ix lac taja laj colel, che' cʌñʌlix lac cha'an chuqui wen yic'ot chuqui mach wenic.