6
Jini cha'an mach yomix mi lac chʌn jal'an ti' ñopol i cajibal i sujmlel Cristo. La' wen sojlic ti lac pusic'al pejtelel i sujmlel, mach jinic jach i tejchibal cʌntesa. Yom mi lac junyajlel cʌy jini lolom jach bʌ lac melbal cha'an mi lac ñop Dios. Jasʌlʌch la' cʌntesʌntel ti ch'ʌmja' yic'ot ti yʌc'ol c'ʌbʌl ti la' jol. Tsa'ix la' wubi mi' tejchelob ch'ojyel chʌmeño' bʌ. Tsa'ix la' wubi i sujmlel toj mulil mach bʌ yujilic jilel. Jasʌl la' cʌntesʌntel ti ili tac. Pero anto yom mi la' taj la' colel ti Cristo. La' lac ñop ti pejtelel che' bajche' yom Dios. Jini mu' bʌ i junyajlel cʌyob Dios, ¿bajche' mi caj i cha' ñopob? Tsa'ix i cʌn q'ueleyob i sʌclel. Tsa'ix i cʌn tajayob i wenlel ti Dios yic'ot ti Ch'ujul bʌ Espíritu. Tsi' ña'tayob uts'at i t'an Dios. Tsi' yubiyob i p'ʌtʌlel i yumʌntel mu' bʌ caj i tilel. Pero tsi' tʌts'ʌyob i bʌ. Mach mejlix lac chʌn ñijcʌbeñob i pusic'al cha'an mi' cha' sutq'uiñob i bʌ, come woli' cha' ch'ijob ti cruz i Yalobil Dios yilal. Woli' yʌc'ob ti wajlentel.
Dios mi' yʌq'uen i bendición jini lum mu' bʌ i chʌn jap ja'al che' mi' choc tilel. Mi' yʌc' ti colel uts'at tac bʌ lac pʌc'bal. Pero mi woli jach i yʌc' ti colel pimel am bʌ i ch'ixal, ma'anic i c'ʌjñibal jini lum. Pujch'emix. I yum mi caj i cʌy. Mi' caj ti pulel.
C'uxbibilo' bʌ, anquese che'ʌch wolic subeñet lojon, cujil lojon uts'at añetla. Woli la' wʌc' la' wut ti uts'at come coltʌbiletla. 10 Come mach jontolic Dios. Mach ñajʌyic i cha'an la' melbal yic'ot la' c'uxbiya, come ti' c'aba' Dios tsa' la' colta i cha'año' bʌ. Woli to la' coltañob. 11 Pero com lojon chʌn bʌxetla ti jujuntiquiletla c'ʌlʌl mi la' chʌmel, cha'an mi la' taj pejtel woli bʌ la' pijtan. 12 Mach comic lojon mi la' lij la' bʌ. Tsajcanla majlel jini woli bʌ i yʌq'uentelob pejtelel jini albil bʌ i cha'an Dios, come mi' chʌn cha'leñob pijt ti' xuc'tʌlel i pusic'al woli bʌ i ñopob.
13 Dios che' bʌ tsi' yʌq'ue Abraham i t'an, tsi' bajñel xuc'choco i t'an. Come ma'anic yambʌ ñuc bʌ bajche' Dios tsa' bʌ mejli i xuc'chocon. 14 Tsi' sube Abraham: “Ti isujm cabʌl mi caj cʌq'ueñet bendición. Mi caj c wen p'ojlesʌbeñet a p'olbal”. Che' tsi' yʌlʌ Dios. 15 Che' jal tsi' pijta Abraham ti' xuc'tʌlel i pusic'al, tsi' taja chuqui albil i cha'an Dios.
16 Ti isujm, winicob mi' tajbeñob i c'aba' jini ñumen ñuc bʌ cha'an mi' xuc'chocoñob i t'an. Che' mi' xuc'chocoñob ti' c'aba' yambʌ, ma'anix majch mi mejlel i jem. 17 Dios ja'el yom i wen tsictesʌbeñonla mach mejlic ti jejmel i t'an. Pejtel mu' bʌ i ñopob mi caj i yʌq'uentelob chuqui albil i cha'an. Jini cha'an tsi' bajñel taja i c'aba' cha'an mi' xuc'chocon i t'an. 18 Dios mach mejlic i cha'len lot. An cha'chajp mach bʌ yujilic q'uextʌyel. Jiñʌch i xuc'tʌlel i pusic'al yic'ot albil bʌ i t'an. Jini cha'an joñonla tsa' bʌ lac taja laj coltʌntel ti Dios, mi lac taj i ñuq'uesʌntel lac pusic'al cha'an mi lac chʌn pijtan chuqui subebilonla. 19-20 Jini lac pijtaya, jiñʌch mu' bʌ i tsʌts xuc'chocoñonla. Mi' yʌc'onla ti ochel ti junwejl pisil bʌ tsalʌl yilal ya' ti panchan ba' tsa' ñaxan ochi Jesús cha'añonla. Tsa' ochi ti c'ax ñuc bʌ motomaj ti pejtelel ora wa'chocobil ti' motomajil Melquisedec.