2
Toj bʌ cʌntesa
Pero jatet, yom uts'at ma' cha'len t'an yic'ot toj bʌ cʌntesa cha'an mi' yajñelob ti uts'at. Subeñob jini ñoxix bʌ winicob cha'an mi' tic'ob i pusic'al, cha'an mi' wen ña'tañob chuqui wen yic'ot chuqui mach wenic. Yom mi' yajñelob ti toj ti jini mu' bʌ lac ñop yic'ot i c'uxbiya yic'ot i xuc'tʌlel i pusic'al. Che' ja'el subeñob ñoxix bʌ x'ixicob cha'an uts'at mi' yajñelob yic'ot i pi'ʌlob. Mach yomic mi' cha'leñob jop't'an. Mach yomic mi' mulañob cabʌl vino. Yom mi' cʌntesañob chuqui uts'at. Yom mi' cʌntesañob xch'oc to bʌ x'ixicob cha'an mi' c'uxbiñob i ñoxi'al yic'ot i yalobilob, cha'an mi' tic'ob i pusic'al, cha'an sʌc mi' yajñelob, cha'an mi' wen cha'leñob i ye'tel ti' yotot. Yom uts mi' pʌsob i bʌ ti' wenta i ñoxi'al cha'an ma'anic mi' wajlentel i t'an Dios.
Che' ja'el suben ch'iton winicob cha'an mi' ña'tañob pañimil. Ti pejtelel a melbal pʌsʌ a bʌ ti uts'at ti' tojlelob. Cha'len cʌntesa ti toj, ti jump'ejl a pusic'al. Yom toj a t'an ti pejtelel cha'an mi' yubin quisin a contra che' ma'anic chuqui mi' taj ti a tojlel.
Suben x'e'telob cha'an mi' jac'beñob i t'an i yumob, cha'an uts'at mi' q'uejlelob ti pejtelel i melbal, cha'an ma'anic mi' letsañob i t'an. 10 Mach yomic mi' cha'leñob xujch'. Ti pejtelel i melbal yom mi' pʌsob i bʌ ti xuc'ul ti' tojlel i yumob cha'an uts'at mi' yubiñob i cʌntesa Dios, Xcoltaya lac cha'an.
11 Come tsa'ix tsictiyi i yutslel i pusic'al Dios ti coltaya ti' tojlel pejtelel winicob x'ixicob. 12 Mi' cʌntesañonla cha'an mi laj cʌy pejtelel chuqui mach tojic, yic'ot i colosojlel lac pusic'al yic'ot i cha'an bʌ pañimil, cha'an mi lac wen ña'tan chuqui yom, cha'an toj mi la cajñel ti ili ora che' bajche' i cha'año' bʌ Dios. 13 Yom mi lac pijtan jini c'ax uts'at bʌ mu' bʌ caj laj q'uel che' mi' pʌs i ñuclel jini ñuc bʌ Dios Jesucristo, Xcoltaya lac cha'an. 14 Tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel cha'añonla cha'an mi' mʌñonla loq'uel ti pejtelel lac jontolil, cha'an mi' sʌq'uesañonla, cha'an mi' yotsañonla ti' cha'an, cha'an mi lac bʌx'an ti' melol pejtelel chuqui wen. 15 Subeñob ili t'an, xic'beñob. Ti pejtelel a p'ʌtʌlel ti ili e'tel tiq'ui jini año' bʌ i mul. Mach i ts'a'leñet mi juntiquilic.