4
Bajche' mi' mulan Dios cha'an mi la cajñel
Wale hermañujob, chʌncol c subeñetla ti wocol t'an cha'an ti lac Yum Jesucristo: Yom mi la' wajñel ti wen bajche' ti lojon j cʌntisʌyetla. Chʌ'ʌch mi' mulan Dios. Chʌ'ʌch chʌncol la' wajñel. Pero yom tyo mi la' más ajñel che' bajche' mi' mulan Dios.
La' cʌñʌx jini mandar tsa' bʌ j cʌntisʌyetla cha'an ti' xiq'uiyon lojon cʌle' lac Yum Jesús.
Dios yom mi la' wajñel ti' sʌclel la' pusic'al. Mach yom che' an t'an yic'ot yambʌ winic yambʌ x'ixic.
Yom jujuntiquil mi' ña'tyan i pʌye' yijñam ti' sʌclel, ti wen.
Mach la' pʌye' la' wijñam cha'an jach la' cha'len la' tsuculel che' bajche' mi' melob jini mach'ʌ ba'an mi' cʌñob Dios.
Mach yom mi la' lotin juntiquil la' pi'ʌlob cha'an ti jini la' tsuculel. Como lac Yum ñoj tsʌts mi quej i yʌq'ueñet la' xot' la' mul chʌ'ʌch bajche' ti lojon c wʌ subeyetla.
Como Dios ti' pʌyʌyonla la cajñel ti sʌc mach ti lac tsuculelic.
Jini mu' bʌ i p'aje' ili cʌntisa, mach i t'anic quixtyañu mu' bʌ i p'ajben. Jiñʌch i t'an Dios mu' bʌ i p'ajben. Jiñʌch Dios tsa' bʌ yʌq'ueyonla jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel.
Mach wersa mic ts'ijbubeñetla cha'an yom lac p'untyan lac bʌ. Como Diosʌch tsa' bʌ i cʌntisʌyonla cha'an lac p'untyan lac bʌ.
10 Chʌ'ʌch mi la' p'untyañob pejtyel hermañujob ya' bʌ chumulob ti pejtyel pañimil Macedonia bʌ i c'aba'. Pero mic subeñet lojon ti wocol t'an cha'an mi la' más p'untyañob.
11 Pensalinla la' bej ajñel ti ñʌch'ʌl. Xiq'ui la' bʌ ti la' bajñel toñel. Yom mi la' cha'len toñel ti la' c'ʌb che' bajche' tic xiq'uiyetla
12 cha'an mi la' q'uejlel ti ñuc cha'an ti jini mach'ʌ ba'an ochemob ti' t'an Dios. Cha'an mach'an chʌ bʌ yes yom tyo la' cha'an.
Ya' bʌ mi cha' tyʌlel lac Yum
13 Hermañujob, com mi la' ch'ʌm'en isujm cha'an bajche' mi yujtyel yic'ot jini sajtyemo' bʌ. Mach yom ch'ʌjyem la' pusic'al che' bajche' yaño' bʌ mach'ʌ ba'an mi' pijtyan lac Yum.
14 La cujilʌch isujm ti sajti Jesús. Ti cha' tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ. Che' je'el la cujilʌch isujm Dios mi quej i cha' tyeche' loq'uel ti' p'ʌtyʌlel Jesús jini tsa' bʌ sajtiyob tsa' bʌ i ch'ujbiyob cha'an tyʌlic yic'ot Jesús.
15 Jin cha'an mic subeñet lojon ili cʌntisa i cha'an lac Yum. Joñon bʌ la cuxulon tyo bʌ la mach ñaxañonicla mi quej lac letsel majlel che' mi cha' tyʌlel lac Yum. Mach wi'ilpatic mi quej i letsel majlel jini tsa' bʌ sajtiyob ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
16 Como lac Yumʌch mu' bʌ quej i jubel tyʌlel ti panchan. Mi quej ti c'am bʌ xic'ojel como añʌch ye'tyel. Mi quej ti t'an jini ñuc bʌ ajtoñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan. Mi quej i wustyʌl trompeta i cha'an bʌ Dios. Che' jini mi quej i ñaxan tyejchelob jini tsa' bʌ sajtiyob tsa' bʌ i ch'ujbiyob Cristo ti' pusic'al.
17 Che' jini wi'il joñonla cuxulon tyo bʌ la junlajal mi quej lac pʌjyel letsel ti tyocal cha'an lac tyaje' lac bʌ la quic'ot lac Yum ti ic'. Che' jini mi quej la cajñel la quic'ot lac Yum c'ʌlʌ ti bele' q'uin.
18 Jin cha'an ñuc isan la' bʌ la' pusic'al ti ili t'an.