CHA'Q'UEJLEL BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU PABLO CHA'AN JINI AÑO' BɅ TI TESALÓNICA
1
Pablo yic'ot i pi'ʌlob ti toñel mi' ts'ijbubeñob jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Joñon Pablojon quic'ot Silvano quic'ot Timoteo. Mic ts'ijbubeñet lojon ili jun hermañujet bʌ la mu' bʌ la' much'quin la' bʌ ya' ti lum Tesalónica bʌ i c'aba' chʌncol bʌ la' tyem ajñel la' wic'ot Dios lac Tyat yic'ot lac Yum Jesucristo.
La' ajniquetla ti yutslel i pusic'al yic'ot i ñʌch'tyʌlel Dios lac Tyat yic'ot lac Yum Jesucristo.
Dios mi quej i yʌc' ti melojel xmulilob che' mi tyʌlel Cristo
Hermañujob, añʌch cha'an mic chʌc suben lojon Dios wocox i yʌlʌ cha'añetla como chʌ'ʌch yom. Chʌncol tyo la' más ch'ujbin. Chʌncol la' más p'untyan la' bʌ.
Aunque cabʌlʌch ti la' ñusʌ la' tyʌc'lʌntyel yic'ot cabʌl ti la' ñusʌ wocol pero ti tsictiyi ti la' ñusʌ wocol ti uts'at. Ti la' wen ch'ujbi. Jin cha'an ñuc lojon c pusic'al mic tyajet lojon ti t'an ba' much'quibilob ochemo' bʌ ti' t'an Dios.
Che' chʌncol tyo la' wen ch'ujbin, che' mi la' cuch wocol mi tsictiyel tyojʌch mi' cha'len melojel Dios. Como mi tsictiyel weñetla cha'an ochiquetla ya' ba' mi' cha'len yumʌl Dios. Como jin cha'an mi la' cuche' wocol.
Jini mu' bʌ i yʌq'ueñetla a ñusan wocol weñʌch mi yʌq'uen i ñusan wocol Dios je'el.
Mi quej i yujtyel la' ñusan wocol chʌncol bʌ la' ñusan wocol ti jim bʌ q'uin che' mi tsictiyel lac Yum Jesús. Chʌ'ʌch joñon lojon je'el che' mi tyʌlel Jesús ti panchan joyol bʌ ti lemlemña bʌ c'ajc. Mi tyʌlel yic'ot ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan mu' bʌ i tsictisan i p'ʌtyʌlel.
Mi quej i tyʌlel cha'an i yʌq'uen i xot' i mul jini mach'ʌ yom i ch'ujbiñob Dios, mach'ʌ ba'an ti' jac'ʌ jini t'an cha'an laj cotyʌntyel i cha'an bʌ lac Yum Jesucristo.
Jiñob mi quej i yʌjq'uel ti xot'mulil ti junyajlel. Mi quej i yʌjq'uel ti ñajt ti' tyojlel Dios lac Yum yic'ot ti' tyojlel i c'otyajlel yic'ot i p'ʌtyʌlel.
10 I cha'año' bʌ lac Yum mi quej i q'uelob i ñuclel ti jim bʌ q'uin che' mi cha' tyʌlel. Mi quej i q'uelob ti ñuc lac Yum pejtyel jini tsa' bʌ i ch'ujbiyob. Jatyetla tsa'ix la' ch'ujbi jini t'an tsa' bʌ c subeyetla.
11 Jin cha'an chʌncol c bele' tyajetla ti oración. Chʌncol j c'ajtiben lojon Dios cha'an mi la' wajñel ti uts'at. Como ti' pʌyʌyetla Dios. Che' je'el mij c'ajtiben lojon Dios cha'an mi yʌq'ueñetla i p'ʌtyʌlel cha'an la' ts'ʌctisan jini wen bʌ mu' bʌ la' pensalin la' cha'len yic'ot jini toñel mu' bʌ la' cha'len cha'an chʌncol la' wen ch'ujbin.
12 Che' jini mi q'uejlel ti ñuc lac Yum Jesucristo cha'an ti jatyetla. Mi quej la' q'uejlel ti ñuc cha'an ti yutslel i pusic'al Dios yic'ot lac Yum Jesucristo.