^
Joel
1. YOEDSE SESMARSE NEG IBITOGOED, DEGI, BAB-JEHOVÁ-E-IBA-DANIKID
Sesmar neg-oitosad
Isgued-barsogmarye gorlenaid
2. BAB-JEHOVÁ-E-IBA-DANIKIDGI GANNAR SUNMAKLENAID
3. BAB-JEHOVÁ-DULE-WILEDAKED
Isgued na be barsogmarsun
Bab-Jehová e-dulamar-ese-wilenaid-abin-imaksad
4. BAB-DUMMAD-E-BURBA-ISLIGWALED AIDENONIKOED
5. DULE-YAR-BAID-BAIDGI-BUKMALAD SABSUR-ODURDAKLEMALOED
6. JUDÁ-DULEMAR-BENDAKLENONIKOED
Bab-Jehová e-dulamargi ise-nued-binsamaid