5
Queri a̱ma chidocuya̱n ndina̱n ne, retenda̱hnun Dendiohs ihyan va̱n ihyan iyehnse ca̱va che ca̱hma nan ye ihyan na̱n Dendiohs ma̱n, rihno ye ite che co te vedino ca̱va nunde yahn ye ma̱n. Chidocuya̱n chahn ne, nducote ihyan nunde ye nduhca̱ ihyan chena̱hn ne, chemin che riquenda̱h ye vedechahtino ca̱va ihyan tundo ma̱n, ihyan che redinda ye ma̱n. Va che ca̱hno ye ite che co te vedino ca̱va nunde yahn ihyan ya̱n, ne nducote namin ihyan nunde ye ne, quenan cuma che ca̱hno ye ite che co te vedino ca̱va nunde yahn ma̱n ye.
Nde a̱ma ihyan ne, hua co tenda̱hnun ma̱n ye vederihquentiyon min, conan cuma ye. Atena̱n ma̱n Dendiohs retenda̱hnun ye ihyan che reca̱h ye vederihquentiyon min nduhca̱ che ca̱h ye Aarón. Atihnoca̱ Dihvo vo Jesucristo. Hua tenda̱hnun ma̱n ye vederihquentiyon min, quenan cuma ye. Tahque ndah ne, a ma̱n Dendiohs tenda̱hnun ye ihyan. Ra̱hn ye ri ye ihyan:
Di che Da̱yá.
Ma̱n ro cuh chihco ró che Da̱yá di.
Namin ra̱hn ye ri ye ihyan nduhca̱ che ndirun na̱n Ndudo yahn ye tuhca̱:
A tenda̱hnún di che co chidocuya̱n ndina̱n, cuhnde tah vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec,
ne hua nda̱ ro che cuihno vederihquentiyon yehn.
Cuahn che quechica Dihvo vo Jesucristo muhn iyehnse ne, cova̱h ye numa ino ye, nde chaco ye, ne Dendiohs, ihyan min che va vederihquentiyon yahn ye che ndedevahn ye ihyan ta̱h vederih ne, chihcovan ye yahn che ndeva Dihvo vo yavena̱n ye. Andahre Da̱ya Dendiohs ihyan ne, ate chi nino ye dinahn ye va̱n nducuahn che chuhrihn ye. Cuahn che chenan dinahn ye nducuahn ne, chihco menda̱hn ye ihyan, chih ye ca̱va che, nducoya̱ca ihyan che cotahno ye ihyan ne, ndevahn ye, ne cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. 10 Tihca̱, te a tenda̱hnun Dendiohs ihyan che co ye chidocuya̱n ndina̱n, cuhnde ta̱h ye vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec.
Ca̱hnda che ca̱hcoma̱n vo che ritahno vo Dihvo vo Jesucristo
11 A̱ma va ca dehtenduh che nahn te cuandé nchuhn, ate a̱ma va̱hche che dín che conahn ne yahn che hua rihco ne che conahn ne. 12-13 Ametah ro che ritahno nchuhn Dihvo vo Jesucristo, ate ndotenan che ma̱n ne cacuahn ne ne, rendotenan ne che ndaconan cacuahn ihyan nchuhn dehtenduh che nde hua va̱hche na̱n vederihquentiyon yahn Dendiohs. Nduhca̱ decua̱h yuno che hua ri che cheh dehtenduh, te dema̱n leche rih ne, tihchan nchuhn. Hua renahn ne vederihquentiyon yahn Dendiohs, nde hua retumacadino ne ta̱ca̱ che cuahtechica ne runeca̱de. 14 Ihyan che ndah renahn ye vederihquentiyon yahn Dendiohs ne, a ihyan chahn che devano tenda̱hnun ye dehtenduh. Riquendi ye cha che ndah, ne rihcoma̱n ye cha che hua ndah.