14
Yesu beleŋ komatmiŋ saŋiŋ yiryiŋ
Be, Yesu go sopte po, “Ne dubul teŋ kweŋ goke kandukŋeŋ ma nurnayiŋ. Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde hinayiŋ. Irdeb ne niŋ wor hekkeŋ nurde hinayiŋ. Nanner yarebe heŋ heŋ gasuŋbe budam haŋ. Niŋgeb gor kuŋ gasuŋtiŋ sope yireŋ tihim. Gasuŋ go budam moŋ manhan gwahade ma dinmewoŋ. Kuŋ gasuŋtiŋ sope yirde ep irdeb mulgaŋ heŋ waŋ ne heŋde gor dukeŋ. Gogab deŋ manaŋ ne heŋde gor hinayiŋ. Deŋbe ne kweŋ teŋ himere gor kuŋ kuŋ beleŋbe nurde haŋ gogo,” yinyiŋ. Irkeb Tomas beleŋ, “Doyaŋ Al Kuruŋ, neŋbe gor kweŋ taha yeŋ ma nurde hite. Niŋgeb beleŋ gob daha mat nurtek?” inyiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Nebe Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ beleŋ. Irde nebe mere fudinde gote miŋ al, irde Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gote miŋ al wor po. Niŋgeb ne miŋmoŋbe al kura Adone hitte epte ma kunayiŋ. Deŋbe ne gayen keŋkela nurde nuneŋ haŋyen manhan Adone wor nurd unwoŋ. Goyenbe gayenter matbe ne gayen nurd nuneŋ haŋ geb, Adone wor nurde uneŋ hinayiŋ. Goke teŋ deŋbe bikkeŋ nurd uneŋ haŋ yeŋ nurde hime.” yinyiŋ.
Irkeb Filip beleŋ, “Doyaŋ Al Kuruŋ, Nanake dikala dira. Dikala dirke keneŋbe ep gogo yeŋ nurtek,” inyiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Filip, nebe deŋya ulyaŋde hityen gega, ma po nurd nuneŋ ha? Al kura ne neneŋ hiyen al gobe Nanne manaŋ keneŋ hiyen. Niŋgeb dahade geb, ‘Ado dikala dira,’ nineŋ ha? 10 Nebe Nanneya hirekeb Nannebe neya har gobe fudinde yeŋ ma nurde ha? Ne beleŋ mere dirde himyen gobe dufayner ma dineŋ himyen. Meteŋ teŋ himyen kuruŋ gobe Adone, ne hitte hi gote meteŋ geb, yeŋ beleŋ neya heŋ meteŋmiŋ teŋ hiyen. 11 Nebe Nanneya har, irde Nannebe neya har yemeke goke fudinde yeŋ nurnayiŋ. Munaŋ gwaha ma teŋbe mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po forok yirmeke yeneŋ haŋyen goke nurde gab mere teŋ hime gayen fudinde yeŋ nurnayiŋ. 12 Fudinde wor po dineŋ hime, al kura ne niŋ dufaymiŋ tareŋ iryeŋbe ne beleŋ mata forok yirde himyen goyen yeŋ wor forok yirde hiyeŋ. Irde nebe Nanne hitte kweŋ geb, al gobe ne beleŋ mata teŋ himyen gote folek wor po teŋ hiyeŋ. 13 Irdeb deŋner* “Deŋner” gabe duliŋ Yesu deŋe urde gusuŋaŋ ird ird niŋ ma yeŋ hi. Neŋbe Yesuyen alya bereya niŋgeb, yeŋya awalikde heŋya gusuŋaŋ heŋ heŋ niŋ yeŋ hi. det kura niŋ gusuŋaŋ hekeb ne beleŋ wol heŋ duneŋ. Gogab Adonebe Urmiŋ ne gayen hitte mat deŋem turŋuŋ yaŋ hiyyeŋ. 14 Deŋbe det kura niŋ nurdeb ne deŋner po gusuŋaŋ nirnayiŋ. Irkeb det goke nurnayiŋ goyen duneŋ.
15 “Be, deŋbe ne niŋ amaŋeŋ nurnayiŋbe ne beleŋ mata gwaha gwaha tinaŋ dineŋ hime goyen gama irde teŋ hinayiŋ. 16 Ne beleŋ Nanne gusuŋaŋ irmekeb Faraŋ Al hoyaŋ dunyeŋ. Irkeb yeŋbe deŋya hugiŋeŋ hinayiŋ. 17 Yeŋbe Holi Spirit. Yende merebe fudinde wor po. Gega megen niŋ alya bereyabe epte ma kennayiŋ, irde ma nurd uneŋ haŋ geb, meremiŋ fudinde yeŋ ma nurnayiŋ. Goyenpoga deŋbe yeŋya hinayiŋ, irde yeŋbe deŋ bana hiyeŋ geb, nurd uneŋ hinayiŋ. 18 Nebe kweŋ gega, kagew yara ma dubul tiyeŋ. Deŋ hitte sopte mulgaŋ heŋ wayeŋ. 19 Heŋ ga moŋ megen haŋ mar gare ma nennayiŋ. Goyenbe deŋbe nennayiŋ. Irde nebe kameŋ gega, sopte huwardeb heŋ geb, deŋ wor gwahade po hinayiŋ. 20 Gwaha tiyeŋ nalu goyen wakeb Nanneya har goyen bebak tinayiŋ. Irde deŋya hite gwahade po, deŋ wor neya haŋ goyen bebak tinayiŋ. 21 Al kura sabane nurde gama irde hi al gobe ne niŋ amaŋeŋ nurde hi. Irde ne niŋ amaŋeŋ nurde hi al gobe Adone beleŋ yeŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde uneŋ hi. Irde ne wor yeŋ goyen gwahade po nurde uneŋbe nebe al gwahade yeŋ nigeŋ ikala ireŋ,” yinyiŋ. 22 Irkeb Yudas beleŋ, “Goyenbe, Doyaŋ Al Kuruŋ, dahade geb neŋ hitte po nebe al gwahade yeŋ dikala dirdeb megen niŋ marbe gigeŋ ma yikala yirayiŋ?” inyiŋ. Yudas gobe Yudas Iskariot moŋ, al hoyaŋ po. 23 Be, Yudas gore gwaha inkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Al kura ne niŋ amaŋeŋ nurde haŋ marbe sabane gama irnayiŋ. Irkeb Nanne beleŋ bubulkuŋne wor po yeŋ nurd yunyeŋ. Irdeb neya Nanneya tumŋaŋ yeŋ hitte kuŋbe yeŋya hitek. 24 Munaŋ al kura ne niŋ amaŋeŋ ma nurde haŋ marbe sabane ma gama irnayiŋ. Mere deŋ beleŋ nurde haŋ gabe bener niŋ moŋ, Nanne nad nerke wamiriŋ al gote mere geb.
25 “Mere dirde hime kuruŋ gabe tumŋaŋ heŋya gago momoŋ dirde hime. 26 Goyenbe kame Faraŋ Al, Holi Spirit goyen Al Kuruŋ beleŋ teŋ kerke kateŋ gasuŋne tiyyeŋ. Irdeb deŋ nurtek mere kuruŋ goyen yeŋ beleŋ gab saba dirde hiyeŋ. Irde ne beleŋ det momoŋ dirde himyen kuruŋ goyen wor bebak dirde hiyeŋ. 27 Al biŋ kamke igiŋ heŋ heŋ mata goyen deŋ hitte tubul tihim. Al biŋ kamke heŋ heŋ gobe nigen goyen duneŋ. Nebe megen niŋ mar beleŋ duneŋ haŋyen gwahade ma duneŋ. Niŋgeb kame mata forok yiyyeŋ goke kandukŋeŋ ma nurnayiŋ, irde kafura ma henayiŋ. 28 Nebe kweŋ, irdeb sopte mulgaŋ heŋ deŋ hitte wayeŋ yeŋ himeke nuraŋ. Niŋgeb ne niŋ amaŋeŋ nurde haŋ manhan Nanneb ne folek go hitte kweŋ tihim goke amaŋ hewoŋ. 29 Haŋka gago mata go forok ma yeŋ hikeya goke dinhem. Gogab mata go forok yeke keneŋbe fudinde yeŋ dufaytiŋ tareŋ irnayiŋ. 30 Megen gar niŋ doyaŋ al Satanbe wayeŋ tiya. Niŋgeb sobamde ma heŋ mere direŋ geb. Goyenbe Satanbe saŋiŋmiŋdebe epte ma daha wet kura niryeŋ. 31 Gega nebe Nanneŋ amaŋeŋ nurde uneŋ hime geb, yeŋ beleŋ gwaha gwaha tiyayiŋ ninyiŋ goyen po tiyeŋ. Gogab al beleŋ ne gayen yeŋbe al gwahade yeŋ bebak tinayiŋ. Be, wake gasuŋ ga tubul teŋ kuniŋ,” yinyiŋ.

*14:13: “Deŋner” gabe duliŋ Yesu deŋe urde gusuŋaŋ ird ird niŋ ma yeŋ hi. Neŋbe Yesuyen alya bereya niŋgeb, yeŋya awalikde heŋya gusuŋaŋ heŋ heŋ niŋ yeŋ hi.