15
Yesube wain he, irde yende alya bereyabe gote haniŋ
Be, Yesu go sopte gaha yinyiŋ: “Nebe wain he fudinde wor po. Munaŋ Nannebe wain meteŋ gote miŋ al. Yeŋbe wain haniŋ kura ne hitte mat kutiŋ goyen igineŋ ma heŋ hitiŋbe walde yemeyde hiyen. Munaŋ wain haniŋ igineŋ heŋ hitiŋ gobe sopte igineŋ kuruŋ po ferde hiyeŋ yeŋ haniŋ sope yirde hiyen. Deŋbe saba dirde himyen goreb bikkeŋ po he haniŋ haraŋ hitiŋ gwahade goyen dirtiŋ haŋ. Niŋgeb deŋbe neya po hinayiŋ. Irkeb ne gayen deŋya heŋ. He haniŋ kura pigiŋde basaŋ ma hitiŋ hiyeŋbe yiŋgeŋ epte ma igineŋ hiyyeŋ. Gwahade goyen po, neya ma hinayiŋbe, mata igiŋ kura ma forok yirnayiŋ.
“Nebe wain he, irde deŋbe gote haniŋ. Niŋgeb al kura neya hike nebe yeŋya heŋ al gobe gote igineŋ, mata igiŋ igiŋ budam forok yirde hiyeŋ. Munaŋ neya ma heŋ hoyaŋ muŋ po pat yitiŋ hiyeŋbe mata igiŋ kura ma po teŋ hiyeŋ. Al kura neya ma hi al gobe he haniŋ kura walde temeyke kamtiŋ hiyeŋ go gwahade hi. He haniŋ gwahade gobe yade kakde yemeyke humga kuŋ haŋyen. Munaŋ deŋ gayen neya hinayiŋ, irde merene manaŋ deŋ bana hiyeŋbe det kura niŋ nurde gusuŋaŋ henayiŋ. Irdeb det gobe yade hinayiŋ. Gwaha teŋbe mata igiŋ igiŋ kuruŋ forok yirde hikeb gore Nanner deŋebe turŋuŋ yaŋ heŋ hiyeŋ. Gwaha teŋ hinayiŋ gabe al hoyaŋ beleŋ nere komat yeŋ deneŋ hinayiŋ.
“Be, Nanne beleŋ ne gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde nuneŋ hiyen gwahade po, ne wor deŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hime. Niŋgeb deŋ ge amaŋeŋ nurde duneŋ hime bana goŋ heŋ mata teŋ hinayiŋ. 10 Nebe Adoner saba gama irde himekeb ne gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd nuneŋ hiyen bana goŋ hime. Gwahade goyen po, deŋ beleŋ wor sabane gama irnayiŋbe deŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ heŋ goyen bana hinayiŋ. 11 Mere ga momoŋ dirde hime gabe amaŋ dufayne manaŋ hime gwahade goyen po, deŋ wor gotiŋ yaŋ hinayiŋ, irde amaŋ dufaytiŋ goyen kuruŋ wor po hewoŋ yeŋ gago momoŋ dirde hime. 12 Sabanebe gahade: ne beleŋ deŋ gayen bubulkuŋne wor po yeŋ nurd duneŋ himyen gwahade goyen po, deŋ wor kadtiŋ yago niŋ amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ. 13 Niŋgeb kadtiŋ ge amaŋeŋ nurd nurd mata fudinde wor pobe kadtiŋ ge nurde faraŋ yurde kamnayiŋ gogo. 14 Deŋbe sabane gama irde hinayiŋbe duwanne yago wor po henayiŋ. 15 Meteŋ albe doyaŋ almiŋ beleŋ meteŋ daha teŋ hi goyen ma nurde hi. Goyenbe deŋbe nurde haŋ geb, meteŋ marne ma dineŋ. Gwaha dintiŋeŋbe duwanne yago dineŋ. Nebe Al Kuruŋ beleŋ saba nirtiŋ kuruŋ goyen momoŋ dirde himyen geb, gogo duwanne yago dineŋ hime. 16 Deŋ beleŋ basiŋa ma niramiŋ. Gwaha nirtiŋeŋbe kuŋ igineŋ hugiŋeŋ hitek mata igiŋ goyen forok yirnayiŋ yeŋ basiŋa dirmiriŋ. Gwaha teŋ heŋyabe ne deŋner det kuraŋ gusuŋaŋ hekeb, Nanne beleŋ igiŋ ala po dunyeŋ. 17 Niŋgeb kadtiŋ ge kadom amaŋeŋ nurd guneŋ teŋ hinayiŋ. Sabanebe gago geb,” yinyiŋ.
Megen niŋ marbe Yesuyen komatmiŋ haram yirde hinayiŋ
18 Be, Yesu go sopte po gaha yinyiŋ: “Megen niŋ mar beleŋ haram dirkebe, ‘Neŋ gago po ma dirhaŋ. Doyaŋ alniniŋ wa haram iramiŋ go,’ yeŋ nurde hinayiŋ. 19 Deŋbe megen niŋ mar manhan megen niŋ mar beleŋ awalik igiŋ igiŋ po dirde hiwoŋ. Gega deŋbe megen niŋ mar bana mat basiŋa dirmiriŋ geb, deŋbe megen niŋ mar moŋ. Goke teŋbe megen niŋ mar beleŋ deŋ gayen igiŋ ma nurd duneŋ haŋ gogo. 20 Ne beleŋ, ‘Meteŋ albe doyaŋ almiŋ epte ma fole iryeŋ,’ dinmiŋ gobe bitiŋ sir ma yiyyeŋ. Niŋgeb dinmiŋ gwahade po, mel gore ne buluŋ buluŋ nirnayiŋbe deŋ wor buluŋ buluŋ gwahade po dirnayiŋ. Munaŋ mel gore sabane nurde gama irnayiŋbe dende saba niŋ wor gwahade po tinayiŋ. 21 Mel gobe nad nerke wamiriŋ al goyen ma nurde uneŋ haŋ geb, ne niŋ igiŋ ma nurdeb deŋ manaŋ buluŋ buluŋ dirnayiŋ. 22 Ne beleŋ waŋ saba ma yirmiŋ manhan mata buluŋ miŋmoŋ hiwoŋ. Goyenbe ne waŋ saba yirmiŋ geb, epte ma neŋbe mata buluŋniniŋ miŋmoŋ yetek haŋ. 23 Al kura buluŋeŋ wor po nurd uneŋ hi al gobe Adone wor buluŋeŋ wor po nurd uneŋ hi. 24 Ne beleŋ mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ wor po al kura beleŋ epte ma forok yirtek goyen mel gote diliŋ mar ma forok yirmiŋ manhan mata tiŋeŋ ne beleŋ yirmiŋ go pel iraŋ gote mata buluŋ miŋyaŋ ma hiwoŋ. Goyenbe mel gobe mata tiŋeŋ goyen yenaŋ gega, neya Adoneya tumŋaŋ buluŋeŋ wor po nurd duneŋ haŋ. 25 Goyenbe mata gwaha teŋ haŋ gobe yende sabare Mose beleŋ, ‘Mel gobe miŋ miŋmoŋ buluŋ nurd nuneŋ haŋ,’ gwahade kayyiŋ goyen go po teŋ haŋ.
26 “Be, Faraŋ durd durd Albe wayyeŋ. Yeŋbe Holi Spirit, meremiŋbe fudinde wor po, irde Adone hitte mat wayyeŋ. Ne beleŋ Al Kuruŋ hitte mat teŋ kermeke waŋbe ne niŋ momoŋ dirde hiyeŋ. 27 Irkeb deŋ wor ne niŋ al momoŋ yirde hinayiŋ. Deŋbe meteŋ miŋ urmiriŋde mat po neya hityen geb, deŋ wor gwaha tinayiŋ,” yinyiŋ.