28
Yesu kamyiŋde mat huwaryiŋ
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Yon 20:1-10)
Be, Sabat nalu hubu heŋ kuŋ wawuŋ heŋ fay ureŋ tiyyiŋ. Irkeb Makdala niŋ Mariaya Maria hoyaŋ kura goya gore Yesu hakwam keramiŋ gasuŋ goyen kenye yeŋ kwaryum.
Be, bembare gorbe niniŋa kuruŋ forok yiriŋ. Gobe Doyaŋ Al Kuruŋ hitte mat miyoŋmiŋ kura kateŋ bemba gote yame hora kuruŋ go kaŋ kaŋ irde hol irde go hende keperde hinhin geb, gogo tiyyiŋ. Yeŋbe uliŋya dinsokyabe dagamel go gwahade epte ma keŋkela kentek hinhin. Uliŋhormiŋ manaŋ faykek wor po.
Be, fuleŋa mar gor hinhan gobe miyoŋ go keneŋbe kafura wor po heŋ barbar yeŋ kamtiŋ hakwam yara hamiŋ.
Be, miyoŋ gore bere irawa go yeneŋbe, “Kafura heŋ ma. Yesu kuruse hende mayke kamuŋ al goke naŋkeneŋ har yeŋ nurde hime. Gega yeŋbe gar ma hi. Huwareŋ yeŋ hinhin go gwahade po huwara. Igiŋge waŋ hakwam keraŋ gasuŋ ga kinyi. Irde araŋeŋ kuŋ komatmiŋ yago goyen, ‘Yesube kamuŋde mat huwara geb, yeŋ wa meheŋ heŋ Galili naŋare kweŋ tiya. Goŋ gab kuŋ kennayiŋ,’ yiniryeŋ. Mere gayen momoŋ dire yeŋ gago wayhem geb,” yinyiŋ.
Be, bere iraw gob kafura haryum. Goyenbe mere go nurdeb amaŋ haryum. Irdeb bemba go araŋ po tubul teŋ Yesuyen komatmiŋ yago momoŋ yirye yeŋ kup yeŋ kwaryum. Be, bere go mata gwahade forok yeweŋ tiya yeŋ ma nurde kuŋ hikeya Yesu beleŋ forok yeŋbe, “Wampot,” yinyiŋ. Irkeb irem gobe keneŋ bebak teŋbe kuŋ kahaŋde tanarde doloŋ iraryum. 10 Irkeb, “Kafura heŋ ma. Kuŋ dine yago yinke Galili naŋare kuŋ gab nennayiŋ,” yinyiŋ.
Fuleŋa mar beleŋ usi teŋ hinhan
11 Be, bere irawa go hako ga mulgaŋ heŋ hikeyabe fuleŋa mar bemba doyaŋ irde hinhan mar goyen kura beleŋ taunde kuŋbe mata forok yeke yenamiŋ kuruŋ goyen pris buda gote karkuwaŋmiŋ momoŋ yiramiŋ. 12 Irkeb Yuda marte doyaŋ mar parguwak hitte kuŋ momoŋ yirdeb mere kura sege iramiŋ. Irdeb fuleŋa mar go hora kuruŋ yuneŋbe gaha yinamiŋ. 13 “Siŋare kuŋbe mere gahade al momoŋ yirde tukuŋ hinayiŋ: ‘Neŋbe wawuŋ ferde ug hetekeya komatmiŋ yago beleŋ waŋ hakwam goyen kawem teŋ kwaŋ,’ gwaha yeŋ hinayiŋ. 14 Munaŋ mere momoŋ gayen kuŋ doyaŋ altiŋ Pailat hitte forok yekeb neŋ beleŋ kuŋ keneŋbe igiŋ mat mere irtek geb, deŋbe merem yaŋ ma diryeŋ,” yinamiŋ. 15 Gwaha yinkeb fuleŋa mar gobe horamiŋ go yadeb mel gore yinamiŋ gwahade po tiyamiŋ. Niŋgeb goyen mere gobe tagalkeb waŋ waŋ gayenter niŋ Yuda mar wor tagalde haŋ.
Komatmiŋ meteŋ kuruŋ yunyiŋ
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Yon 20:19-23; Aposel 1:6-8)
16 Be, Yesu yiriŋ gwahade po komatmiŋ 11 go Galili naŋa bana goŋ niŋ dugu kura gor kunayiŋ yinyiŋde gor kwamiŋ. 17 Kuŋ keneŋbe doloŋ irde turuŋ iramiŋ. Munaŋ kurabe dufay kura kura hamiŋ. 18 Irkeb Yesu go bindere waŋbe, “Naŋkiŋya megeŋya kuruŋ gayen doyaŋ yird yird tareŋbe ne nuntiŋ hi. 19 Niŋgeb deŋ beleŋ kuŋ al megen hike kwa kuruŋ gayen merene basaŋ heŋ tagalde tukunayiŋ. Irde merene nurnayiŋ marbe Al Kuruŋya Urmiŋyabe Holi Spirityat deŋemde baptais yirde komatne yirde hinayiŋ. 20 Irde mata gwaha gwaha teŋ hinayiŋ dineŋ hinhem kuruŋ goyen mel go wor gama yirnaŋ yeŋ saba yirde hinayiŋ. Fudinde wor po, nebe dubul ma wor po tiyeŋ. Deŋya tumŋaŋ hiteke kuŋ kuŋ nalu funaŋ forok yiyyeŋ,” yinyiŋ.