7
Halafu Mwenyezi Mlungu achimuambira Nuhu, “Injira melini uwe, mcheo na anao osi ili nikutivyeni,* 7:1 Ili nikutivyeni: Maneno higa tagamo kpwenye tafasiri zanjina. mana nkaona uwe ndiwe mutu uhendaye haki kahi ya chivyazi chichi. Kahi ya nyama a kuriwa, hala nyama sabaa a chilume na sabaa a chichetu. Na nyama asioriwa, hala airi, mlume na mchetu. Piya hala nyama a mapha a chila aina sabaa alume na sabaa achetu ili aina zao zisiangamike phapha duniani. Siku sabaa kuandzira rero nindareha mvula, na indanya siku mirongo mine, usiku na mutsi, ili niangamize chila chiumbe nrichochiumba phapha duniani.” Nuhu wahenda chila chitu ambacho walagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
Nuhu kala ana miaka magana sita wakati Mlungu phoreha mafuriko duniani. 7:7 Mathayo 24:38–39; Luka 17:27Iye na mchewe, anae na akaza anae ainjira melini ili asedze akahoswa ni go mafuriko. Nyama a kuriwa, nyama asioriwa, nyama a mapha na chila aina ya chiumbe chiambalacho photsi, akpwedza kpwa Nuhu, airi-airi, mlume na mchetu, achiinjira melini viratu Mlungu vyolagiza. 10 Bada ya siku sabaa kusira, mafuriko gachiandza.
Mafuriko
11  7:11 2 Petero 3:6Nuhu phokala ana miaka magana sita, siku ya kumi na sabaa ya mwezi wa phiri, pula za madzi za kuzimu zasodoka kpwa nguvu na zichiandza kulavya madzi. Na dzulu mlunguni kpwauduka mvula ya komesha. 12 Kuchinya mvula duniani siku mirongo mine, usiku na mutsi. 13 Siku iyo-iyo, Nuhu na mchewe, anae ahahu, Shemu, Hamu na Jafeti, phamwenga na achetu ao, ainjira melini. 14 Ainjira aho, phamwenga na chila aina ya nyama wa tsakani na wa kufugbwa na chila aina ya nyama a kuhambala na chila aina ya nyama a mapha. 15 Chila aina ya viumbe vyakpwedza kpwa Nuhu viiri-viiri, chilume na chichetu na vichiinjira melini, 16 viratu vyolagizwa ni Mlungu. Chisha Mwenyezi Mlungu achisindika nyo mryango wa meli.
17 Madzi gakala manji hadi meli ichikala inaengelela dzulu-dzulu, mafuriko gaenderera siku mirongo mine. 18 Madzi gachienjerezeka sana duniani, na meli ichielea dzulu ya madzi. 19 Gachiodzala sana hadi gachiziba myango mire yosi; 20 gazidi kuodzala hadi gachifika mita ne dzulu kutsapa virere vya myango. 21 Viumbe vyosi duniani vyafwa — nyama, nyama a mapha nyama a kufugbwa, nyama a tsakani, viumbe vyosi vinyendekavyo maipho-maipho duniani phamwenga na atu. 22 Viumbe vyosi vyokala moyo kpwenye tsi kavu vyafwa. 23 Mlungu waangamiza chila chiumbe chokala moyo duniani — anadamu, nyama, viumbe vihambalavyo na nyama a mapha. Achisala Nuhu tu phamwenga na hara okala naye melini. 24 Kuchikala na madzi manji duniani kpwa siku gana mwenga na mirongo mitsano.

*7:1 7:1 Ili nikutivyeni: Maneno higa tagamo kpwenye tafasiri zanjina.

7:7 7:7 Mathayo 24:38–39; Luka 17:27

7:11 7:11 2 Petero 3:6