13
Buramu na Lutu anatengana
Buramu waambuka hadi Negebu kula Misiri, iye na mchewe na vituvye vyosi, phamwenga na Lutu. Buramu kala akakala tajiri wa mifugo, feza na zahabu. Buramu waenderera na charoche kula Negebu hadi achifika Betheli, phatu ariphokala akachita hemare pho mwandzo, kahi-kahi ya Betheli na Ai. Phatu phapho ndipho phokala phatu pha kulavira sadaka ariphokala akaphadzenga pho mwandzo. Phapho Buramu achimuabudu Mwenyezi Mlungu.
Lutu kala achiphiya phamwenga na Buramu, naye kala ana vyaa vya ngʼombe, mangʼondzi na mbuzi na mahema. Akala ana mifugo minji hata ichikala taaweza kusagala phamwenga mana weru wa kurisa kala tautosha. Achikala, arisa a Buramu na a Lutu anaheha. Piya siku zizo Akanani na Aperizi kala anasagala tsi iyo.
Halafu Buramu wamuamba Lutu, “Nahusihehe wala arisa ehu naasihehe, mana swiswi hu amwenga. Lola, weru wosi huno. Sambi nahuganyane. Uchitsambula kumotso nami nindahala kulume; uchitsambula kulume mino nindaphiya kumotso.”
10  13:10 Mwandzo 2:10Lutu waona kukala dete ra muho Joridani rina madzi manji chila phatu hadi Soari, dza viratu munda wa Mwenyezi Mlungu ama tsi ya Misiri. Wakati hinyo Mwenyezi Mlungu kala kadzangbweangamiza midzi ya Sodoma na Gomora. 11 Phahi, Lutu wadzitsamburira dete rosi ra muho Joridani na achiphiya uphande wa mlairo wa dzuwa. Hivyo ndivyo ambavyo hano atu airi aganyana. 12 Buramu wakala phapho Kanani, na Lutu achendasagala hira midzi ya deteni, achichita mahemage phephi na Sodoma.
13 Ela atu a Sodoma kala ni ayi, na akala anamuhendera Mwenyezi Mlungu dambi nyinji.
Buramu anaonyeswa tsi
14 Lutu ariphouka, Mwenyezi Mlungu wagomba na Buramu, achimuamba, “Kula pho uripho, lola uphande wa vurini, wa mwakani, wa mlairo wa dzuwa na wa mtswerero wa dzuwa. 15  13:15 Mahendo 7:5Tsi yosi iyo uionayo nindakupha uwe na vivyazivyo ikale yenu hata kare na kare. 16 Nindahenda atu a chivyazicho akale anji asioolangika dza mtsanga. 17 Sambi phiya ukainyendeke iyo tsi kahi ya marege na mapanage mana mino nindakupha.” 18 Phahi Buramu wangʼola mahemage na achitsama, achendasagala phephi na mihi ya mialoni ya Mamre, iriyo Heburoni, na phapho achimdzengera Mwenyezi Mlungu phatu pha kumlavira sadaka.

13:10 13:10 Mwandzo 2:10

13:15 13:15 Mahendo 7:5