53
53:1 Arumi 10:16; Johana 12:38Ni ani ariyeamini ujumbe hurioureha?
Ni ani ariyeonyeswa nguvu za Mwenyezi Mlungu?
Mana iye mtumishi wakula dza mutse mtsanga,
na dza muzi kahi ya tsi kavu.
Iye kana umbo au unono,
ili huchimlola hummendze.
Waberwa na achiremewa ni atu,
mutu wa sonono nyinji na amanyaye kugaya ni utu wani.
Atu taalondere kumuona,
waberwa na tahumuonere dza chitu.
 
53:4 Mathayo 8:17Kpwa kpweli iye wahala makongo gehu,
na kutsukula kulumira kpwehu,
ela huchiona anatiywa adabu
na kugayiswa ni Mlungu.
53:5 1 Petero 2:24Ela walumizwa kpwa sababu ya makosa gehu,
achigopholwa-gopholwa kpwa uyi wehu.
Hwaphaha amani kpwa kutiywakpwe adabu,
na kpwa kupigbwakpwe, swiswi hwaphola.
53:6 1 Petero 2:25Swiswi hosi hwaangamika njira dza mangʼondzi,
chila mwenga akagaluka na kulunga njiraye,
na Mwenyezi Mlungu akamuhika iye makosa gehu gosi.
53:7 Maono 5:6 53:7 Mahendo 8:32–33Waonerwa na kugayiswa,
ela kayagomba chitu.
Iye walongozwa dza mwana ngʼondzi aphirikpwaye chitsindzironi,
naye dza mwana ngʼondzi anyamalavyo
mbere za iye amunyolaye, iye naye wanyamala.
Kpwa kuonerwa na kpwa kuhukumiwa, wauswa.
Taphana mutu awezaye kugomba kuhusu chivyaziche,
kpwa kukala wauswa kula tsi ya atu ario moyo.
Wapigbwa kpwa sababu ya makosa ga atu angu.
53:9 1 Petero 2:22Wazikpwa phamwenga na atu ayi,
kpwenye mbira ya tajiri,
dzagbwe kahendere fujo
wala kugomba handzo.
10 Ela Mwenyezi Mlungu kala akalonda amguphyule na amuhende agaye,
dzagbwe Mwenyezi Mlungu anamuhenda akale sadaka ya kuusa dambi,
iye andachiona chivyaziche na maishage gandakala mare,
na kutsupira iye alondaro Mwenyezi Mlungu rindaongokerwa.
11 Bada ya kugayakpwe andaona mwanga naye andatosheka.
Kutsupira marifwage,
mtumishi wangu mwenye haki andaahenda anji akale enye haki,
naye andatsukula uyi wao.
12  53:12 Mariko 15:28; Luka 22:37Kpwa hivyo nindamupha mtalo phamwenga na akulu,
naye andaganya zewe phamwenga na enye mkpwotse,
kpwa kukala wadzilavya hadi afwe,
waolangbwa phamwenga na atu ayi.
Iye wahala dambi za anji
na kuavoyera ili Mlungu aaswamehe.

53:1 53:1 Arumi 10:16; Johana 12:38

53:4 53:4 Mathayo 8:17

53:5 53:5 1 Petero 2:24

53:6 53:6 1 Petero 2:25

53:7 53:7 Maono 5:6

53:7 53:7 Mahendo 8:32–33

53:9 53:9 1 Petero 2:22

53:12 53:12 Mariko 15:28; Luka 22:37