52
Mlungu andakombola Jerusalemu
52:1 Maono 21:2,27Lamuka, udzitiye nguvu uwe Sayuni.
Vwala nguwozo nono, uwe Jerusalemu, mudzi mtakatifu.
Mo mwako tamundainjira tsona atu ambao taadzangbwetiywa tsatsani,
au ario najisi.
Unuka udzikutekute vumbi,
usagarire chihi cha endzi uwe Jerusalemu.
Dzivugule silisili mo mwako singoni,
uwe mwana mchetu wa Sayuni uriyetekpwa.
Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Mwaguzwa bure,
namwi mundakombolwa bila pesa.”
Mana Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Pho mwandzo atu angu atserera achiphiya Misiri
achendasagala kuko dza ajeni,
na badaye Aashuru achiaonera bila chisa,
52:5 Arumi 2:24Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kuna fwaida yani atu angu achihalwa mateka tsona?
Aho aatawalao anaabera,’
na anaenderera kulaphiza dzina rangu mutsi wosi.
Kpwa hivyo, atu angu andarimanya dzina rangu,
siku iyo andamanya kukala mimi ndimi nriyetabiri.
Oo, ni Mimi.”
52:7 Nahumu 1:15; Arumi 10:15; Aefeso 6:15Vinahama sana
kumuona muhumwa arehaye habari nono a ko myangoni aredza,
iye atangazaye amani,
arehaye habari nono za mambo manono,
iye atangazaye wokofu,
aambiraye atu a mudzi wa Sayuni, “Mlungu wenu anatawala!”
Phundzani, arindzi enu andapiga kululu,
andaimba phamwenga kpwa kuhererwa.
Mana andaona na matso gao enye,
Mwenyezi Mlungu ndiphouya Sayuni.
Kotani kululu phamwenga kpwa kuhererwa
mwimwi magandzo ga Jerusalemu,
kpwa kukala Mwenyezi Mlungu akaphoza marenda atue,
akakombola mudzi wa Jerusalemu.
10 Mwenyezi Mlungu andaunula mkpwonowe mtakatifu wenye uwezo
mbere za mataifa gosi,
andaaokola atue duniani kosi,
na atu andaona wokofu wa Mlungu wehu.
11  52:11 2 Akorintho 6:17Ukani! Tulukani kuko!
Msigute chitu najisi.
Tulukani kahi ya utumwa wa Babeli na mkale atakatifu,
mwi mtsukulao vitu vitakatifu vya Mwenyezi Mlungu.
12 Mana tamundatuluka upesi,
na kuhenda wangbwi wa kuchimbira,
mana Mwenyezi Mlungu andakutanguliyani
na Mlungu wa Iziraeli andakala nyuma zenu akurindeni.
Mtumishi agayaye
13 Lola, mtumishi wangu andahenda mambo kpwa ikima,
andatogolwa na kuunulwa dzulu,
naye andakala dzulu sana.
14 Atu anji ariomuona aangalala.
Usowe na umbore kala rikabanangbwa-banangbwa,
hata achikala kamanyikana kukala ni mwanadamu.
15  52:15 Arumi 15:21Ela vivi andaangalaza mataifa manji,
atawala andakosa ra kugomba kpwa kuangalala.
Mana andaona mambo ambago taadzangbweambirwa,
na andaelewa mambo ambago taadzangbwegasikira.

52:1 52:1 Maono 21:2,27

52:5 52:5 Arumi 2:24

52:7 52:7 Nahumu 1:15; Arumi 10:15; Aefeso 6:15

52:11 52:11 2 Akorintho 6:17

52:15 52:15 Arumi 15:21