4
Siku ya Mwenyezi Mlungu
ya uamuli iredza
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Lola, siku iredza nayo indaaka dza moho mkali. Siku iyo atu asiojali na ayi osi andaochwa dza mibuwa mifu. Andaphya tsetsetse dza mihi iphyavyo na moho mkali isisale hata muzi wala panda. Ela mwimwi muogophao dzina rangu, dzuwa ra haki rindakutulukirani na mwangawe undareha uphozi. Mundatina-tina kpwa raha dza ana ngʼombe achiotuluka chaani.” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Siku ntakaphotimiza higo nchigogapanga, mundavyoga-vyoga ayi dza mvyogavyo vumbi tsini ya nyayo zenu.”
“Tambukirani Shariya, phamwenga na malagizo na mambo ga utawala nrigomupha mtumishi wangu Musa, hiko mwango wa Horebu, kpwa ajili ya Aiziraeli osi. 4:5 Mathayo 11:14; 17:10–13; Mariko 9:11–13; Luka 1:17; Johana 1:21Lolani nindamhuma nabii Elija edze kpwenu kabila ya iyo siku ya Mwenyezi Mlungu kpwedza. Siku iyo indakala kulu na ya kuogofya. Naye andahenda mioyo ya ano baba ierekezane na ya ana ao na mioyo ya ana ierekezane na ya ise zao, sedze iyo tsi nkedzaitiya lana.”

4:5 4:5 Mathayo 11:14; 17:10–13; Mariko 9:11–13; Luka 1:17; Johana 1:21