4
Voyo ra kulonda msada
Kpwa chilongozi wa aimbadzi: Kpwa kuhumira vifwaya vya nyugbwe. Zaburi ya Daudi.
Ee Mlungu, mhehezi wa haki yangu,
nijibu nivoyapho.
Nriphokala na shida, uwe waniterya.
Vivi nionera mbazi na uniphe nivoyaro.
 
Mwi atu, mundanibanangira dzina hadi rini?
Mundamendza maneno mahuphu na ga handzo hadi rini?
Manyani Mwenyezi Mlungu wadzitsamburira aaminifu akale akpwe;
naye nkusikira ninaphomuiha.
 
4:4 Aefeso 4:26Mchitsukirwa, msihende dambi.
Wakati mkadziambalaza mwenu vitandani
garirikaneni gaga na mnyamale.
Lavyani sadaka za haki,
na mumkuluphire Mwenyezi Mlungu.
 
Anji nkuamba, “Ni ani awezaye kuuhendera manono?
Mwenyezi Mlungu, hulole na mbazizo!”
Ukanihenda nihererwe
kuriko hinyo aphahao mtsere na uchi muphya kpwa unji.
 
Wakati nchidziambalaza nkulala kpwa amani,
mana uwe, Mwenyezi Mlungu, macheyo
ndiwe unihendaye nikakala salama.

4:4 4:4 Aefeso 4:26