3
Mkuluphire Mlungu wakati wa tabu
Zaburi ya Daudi ariyoitunga wakati anachimbira mwanawe Abusalomu.
Ee Mwenyezi Mlungu, aviha angu ni anji!
Anji ananiunukira!
Anji ananigomba, anaamba,
“Mlungu kandamtivya tse!”
 
Uwe Mwenyezi Mlungu ndiwe ngao yangu.
Uwe ndiwe nguma yangu, na ndiwe unitiyaye moyo.
Nkumuiha Mwenyezi Mlungu aniterye,
naye nkunijibu kula mwangowe mtakatifu.
 
Kpwa sababu Mwenyezi Mlungu ananirinda, nkudziambalaza nkulala
na nkalamuka salama.
Siogopha maelufu ga maadui
achiodzipanga chinyume changu chila uphande.
 
Unuka ee Mwenyezi Mlungu!
Nitivya ee Mlungu wangu!
Wanga makofi maadui gangu,
angʼole meno na uariche bila ya uwezo.
 
Wokofu ula kpwako uwe Mwenyezi Mlungu.
Barakazo nazikale dzulu ya atuo.