2
Mfalume yetsambulwa ni Mlungu
2:1 Mahendo 4:25–26Kpwa utu wani atu a mataifa ganjina anapanga njama mbii?
Mbona anapanga mambo ambago tagandahendeka?
Afalume a dunia anadzitayarisha,
na atawala anapanga njama phamwenga,
chinyume cha Mwenyezi Mlungu
na chinyume cha ye mmwagirwawe mafuha.
Aho anaamba, “Nahukate silisili zao,
ili husikale atumwa tsona.”
 
Hiye atawalaye hiko mlunguni anatseka;
Mwenyezi Mlungu anaanyetera.
Chisha andaademurira kpwa usiru
na kuatishira kpwa tsukizi, aambe,
“Mimi nkatawaza Mfalume nriyemtsambula,
anatawala kula Sayuni, mwango wangu mtakatifu!”
2:7 Mahendo 13:33; Aeburania 1:5; 5:5Na ye Mfalume anaamba:
“Nindakuambirani lagizo rolaviwa ni Mwenyezi Mlungu.
Iye waniamba, ‘Uwe u mwanangu,
rero nikakala sowe.
Nivoya,
nami nindahenda mataifa ganjina gosi gakale urisio,
na dunia yosi indakala yako.
2:9 Maono 2:26–27; 12:5; 19:15Undaavundza na fwimbo ya chuma
na kuatisa-tisa dza nyungu.’ ”
 
10 Kpwa hivyo, mwimwi afalume kalani na ikima,
na mwimwi atawala mchikanywa, sikirani!
11 Muhumikireni Mwenyezi Mlungu na wuoga,
fwahirwani na mkakame.
12 Msujudiyeni, sedze akatsukirwa,
namwi mkafwa kabila ya wakati,
mana tsukizi za Mlungu ni za phephi.
Ela atu amchimbirirao Mlungu, aajaliwa.

2:1 2:1 Mahendo 4:25–26

2:7 2:7 Mahendo 13:33; Aeburania 1:5; 5:5

2:9 2:9 Maono 2:26–27; 12:5; 19:15