15
Msena wa Mlungu
Zaburi ya Daudi.
Ee Mwenyezi Mlungu, ni ani ndiyesagala mwako hemani?
Ni ani ndiyeishi dzulu ya mwangoo mtakatifu?
 
Ni yuya asiye na makosa,
ahendaye haki
na kugomba kpweli kula mwakpwe moyoni.
Mutu ambaye kaochera atu ngulu,
na kamuhendera mai msenawe
wala kusengenya jiraniwe.
Ni yuya ambaye kana shuuli na atu ayi,
ela anaishimu hara anaoogopha Mwenyezi Mlungu,
na achiapa kuhenda utu
kabadilisha hata dzagbwe ganamtiya hasara.
Ni yuya ambaye achiaphasa pesa, kalonda fwaida,
na kahala hongo ili aonere asio na makosa.
 
Mutu ahendaye higa
kandakakamiswa ni utu ta kare na kare.