16
Voyo ra kuluphiro
Wira* 16:0 Wira Neno ra Chieburania rohumirwa phapha ni Mikitamu ambaro manaye ni wira au voyo au utundzi. wa Daudi.
Nirinda, ee Mlungu,
mana ninachimbirira kpwako.
Ninamuamba Mwenyezi Mlungu, “Uwe ndiwe Mlungu wangu,
vitu vyosi vinono nrivyo navyo vila kpwako uwe.”
Atakatifu ario kpwenye tsi ndio akulu
nami nahamirwa kukala phamwenga nao.
Anaoadamira milungu yanjina
anadzienjerezera tabu,
mino sindamwaga sadaka za milatso za milungu yanjina,
wala kuhadza madzina gao.
 
Mwenyezi Mlungu, uwe ndiye seemu yangu, na ndiwe unijaliyaye,
mtalo wangu u salama mwako mikononi.
Tsi uriyoniphakira ni nono,
kpwa kpweli nina urisi mnono.
 
Namtogola Mwenyezi Mlungu kpwa sababu ananilongoza,
na usiku zamiri yangu inanionya.
Ninamanya kukala Mwenyezi Mlungu a phamwenga nami wakati wosi,
kpwa kukala a phephi nami takuna chochosi ndichonihenda nikakame.
 
Kpwa hivyo moyo wangu ukahererwa, nami nina raha.
Nami nadzisikira kukala ni salama.
10  16:10 Mahendo 13:35Kundaniricha kahi ya ariofwa,
wala kuricha mtumishio muaminifu aole mbirani.
11  16:11 Mahendo 2:25–28Unanionyesa njira iphiyayo uzimani.
Nami nahamirwa kukala phephi nawe
na uphande wa mkpwonoo wa kulume kuna manono siku zosi.

*^ 16:0 Wira Neno ra Chieburania rohumirwa phapha ni Mikitamu ambaro manaye ni wira au voyo au utundzi.

16:10 16:10 Mahendo 13:35

16:11 16:11 Mahendo 2:25–28