68
Wira wa kumtogola Mlungu
na kumshukuru
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi. Wira.
Mlungu naaunuke avihae atsamukane,
hinyo ariomzira naazole kure naye!
Aphepheruse dza mosi uphepheruswavyo ni phepho,
hinyo ayi na aangamizwe ni Mlungu,
dza mshumaa utsatsamuswavyo ni moho.
Ela atu a haki naahererwe
naashangiliye mbere za Mlungu!
Naashangiliye na kuimba na raha!
Muimbireni Mlungu, imbani sifwa za dzinare
mtengezereni njira iye atsupaye dzulu ya maingu,
dzinare ni Mwenyezi Mlungu,
hererwani kpwa sababuye.
Mlungu, asagalaye kpwenye makaloge matakatifu,
ni baba wa anachiya na mrindzi wa magungu.
Mlungu nkuapha agayi makalo ga kudumu,
nkurichira mabusu akaahenda akale na mafwanikiyo
ela hinyo asiomendza kulunga shariya andasagala tsi isiyo na chitu.
 
Ee Mlungu, uriphoalongoza atuo
wakati wa charo ariphonyendeka hiko weruni,
68:8 Kutsama 19:18tsi yasumba, na mlunguni kuchireha mvula,
kpwa sababu ya kpwedzako Mlungu wa Sinai,
kpwedzako uwe Mlungu wa Iziraeli.
Uwe Mlungu wahenda mvula inye nyinji tsi yosi,
waihenda tsi yiuyize nguvu wakati kala ikatsakala.
10 Atuo achiphaha makalo gao mumo,
katika uzurio, ee Mlungu, uchiashuulikiya achiya.
11 Mwenyezi Mlungu walavya amuri
naro jeshi kulu ra achetu achitangaza habari.
12 “Afalume na majeshi gao anazola ovyo-ovyo!”
Achetu madzumbani anaganya nyara.
13 Dzagbwe asala mwao vyaani,
vizuka vya njiya vyotengezwa na feza,
na mapha gao ganangʼala dza zahabu.
14 Mwenye Nguvu Zosi ariphoatsamula afalume hiko,
barafu yagbwa dzulu ya mwango wa Salimoni.
 
15 Ee mwango mure, mwango wa Bashani,
ee mwango wa virere vinji, mwango wa Bashani.
16 Ee mwango wa virere vinji, kpwa utu wani unauonera chidzitso
mwango ambao Mlungu wamendza ukale makaloge,
ambapho Mwenyezi Mlungu andasagala hata kare na kare.
17 Mwenyezi Mlungu aredza kula Sinai hadi phatuphe phatakatifu
na msafara mkpwulu wa magari ga kuvwehwa ni farasi.
18  68:18 Aefeso 4:8Uwe waambuka mwango mure,
kuno ukatsukula mateka
na kuphokera zawadi kahi za anadamu
hata kahi za atu asiolunga shariya
ili Mwenyezi Mlungu ukale undasagala kuko.
 
19 Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu ni wokofu wehu,
ahutsukuriraye mizigo yehu chila siku.
20 Mlungu wehu ni Mlungu aokolaye,
Mwenyezi Mlungu ndiye ariye na njira ya kuhuhenda husifwe.
 
21 Mlungu andavundza vitswa vya maaduige,
chirauni cha nyere cha hiye ahendaye mambo garigo ni kosa.
22 Mwenyezi Mlungu waamba, “Nindauyiza maadui kula Bashani,
nindaauyiza kula vivwa vya bahari.
23 Ili magulu genu gaoge milatso ya aviha enu
na madiya genu gailambe kumvuna kama mtalo wao.”
 
24 Vyarovyo vya ushindi, ee Mlungu,
vinaonekana vyaro vya Mlungu wangu na mfalume wangu, kuelekeya phatakatifuphe.
25 Mbere kuna aimbadzi nyuma kuna apigadzi ngoma
kahi-kahi yao asichana anapiga tamburini.
26 “Mtogoleni Mlungu katika borori,
mtogoleni Mwenyezi Mlungu mwi chivyazi cha Iziraeli!”
27 Kpwandza ni Benjamini, mdide wa osi,
chisha vilongozi a Juda na kundi rao
halafu akulu a Zabuloni na Nafutali.
 
28 Ee Mlungu, onyesa nguvuyo kulu,
nguvu uriyoihumira kpwa ajili yehu.
29 Kula nyumbayo ya kuvoya Mlungu hiko Jerusalemu
ambako afalume andakpwedzera na zawadi zao.
30 Ademurire hinyo nyama asagalao Ziyani,
kundi ra ndzau na ndama.
Avyoge-vyoge hinyo ario na chere ya kodi,
atsamule hinyo atu anaohamirwa ni viha.
31 Shaba nairehwe kula Misiri,
Kushi ahende wangbwi kumuunurira mikono Mlungu.
 
32 Mwi falume za dunia, muimbireni Mlungu,
imbani mawira ga kumtogola Mwenyezi Mlungu.
33 Muimbireni iye atsupaye mlunguni, Mlungu wa kare na kare,
analavya sautiye, sautiye ya nguvu.
34 Mtogoleni Mlungu kukala ana nguvu
hiye atawalaye Iziraeli
na uwezowe u mlunguni.
35 Mlungu anaogofya hipho phatuphe phatakatifu,
Mlungu wa Iziraeli nkuapha atue uwezo na nguvu.
 
Mlungu naatogolwe!

68:8 68:8 Kutsama 19:18

68:18 68:18 Aefeso 4:8