81
Wira wa sikukuu
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kuhumira sauti ya Gitithi. Zaburi ya Asafu.
Muimbireni na raha Mlungu, iye ariye nguvu yehu,
mshangiliyeni na sauti ya dzulu Mlungu wa Jakobo.
Andzani wira, pigani tamburini,
pigani zeze na ngephephe ya sauti nono.
 
81:3 Isabu 10:10Pigani gunda ra pembe ya turume kutangaza kulumbwa kpwa mwezi
tsona mwezi ukalapho dzungo, siku ya sikukuu yehu.
Mana ihi ndiyo shariya kpwa Iziraeli
hiro ndiro lagizo ra Mlungu wa Jakobo.
Walagiza atu a Iziraeli
wakati ariphovamia tsi ya Misiri.
Nasikira sauti nisiyoimanya inaamba.
 
Nákuhulani mizigo kula mwenu mafuzini,
nchikuoyeza yo kaphu ndziho yokala mwako mikononi.
81:7 Kutsama 17:7; Isabu 20:13Wakati kala una shida wanivoya nkuterye nami nchikuterya.
Nakujibu phatu pha siri pha chiguruguru,
nákujeza ko kpwenye madzi ga Meriba.
 
Mwi atu angu, sikirani ninavyokukanyani.
Ee Iziraeli, mendza kala unanisikira!
81:9 Kutsama 20:2–3; Kumbukumbu 5:6–7Si ruhusa kukala na milungu ya chijeni kahi zenu,
msiabudu mlungu wanjina.
10 Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo,
niriyekulavya kula tsi ya Misiri.
Vugula kanwayo nami ndakurisa.
11 Ela atu angu taamendze kuniphundza.
Aiziraeli taalunga nilondavyo.
12 Kpwa hivyo nchiarichira alunge mioyo yao mifu,
alunge mashauri gao enye.
13 Ee mendza kala atu angu ananiphundza
kalapho Aiziraeli angelunga njira zangu.
14 Ningeashindira maadui gao upesi,
na mkpwono wangu ungekala tayari kupiga avihae.
15 Hinyo asiommendza Mwenyezi Mlungu angemchitira mavwindi kpwa wuoga,
na adabu yao ingeenderera hata kare na kare.
16 Ningekurisa nganu nono ya zosi,
ningekumvunisa na asali kula mwambani.

81:3 81:3 Isabu 10:10

81:7 81:7 Kutsama 17:7; Isabu 20:13

81:9 81:9 Kutsama 20:2–3; Kumbukumbu 5:6–7