82
Voyo ra kuendza haki
Zaburi ya Asafu.
Mlungu akahala nafwasiye kahi za mkpwutano hiko mlunguni,
analavya uamuli kahi-kahi ya milungu.
Mundaenderera kuamula phasipho na haki
na kupendelea atu ayi hadi rini?
Ahendereni haki anyonje na anachiya,
timizani haki ya asiodziweza na achiya.
Ativyeni anyonje na agayi,
akomboleni kula mikononi mwa atu ayi.
 
“Taamanya na taaelewa,
ananyendeka jizani
misingi yosi ya dunia ikasumbiswa.”
 
82:6 Johana 10:34Náamba, “Mwimwi mu milungu,
mosi mu ana a Iye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi.
Ela phahi mundafwa dza anadamu a kawaida,
mundagbwa dza mkpwulu yeyesi.”
 
Unuka, ee Mlungu, uamule dunia,
mana mataifa ganjina gosi ni gako.

82:6 82:6 Johana 10:34