83
Kuvoya maadui a Iziraeli aturywe
Zaburi ya Asafu.
Ee Mlungu, usikale gbwi
usinyamale, ee Mlungu, na usihurire!
Mana ke, maaduigo ganaizaiza,
hinyo avihao anaokuzira akaunula vitswa vyao.
Akaapangira atuo njama mbii,
anashauriana vira ndivyoahenda vii hinyo unaoarinda.
Anaamba, “Ndzoni hukomese ro taifa rao,
dzina ra Iziraeli risitambukirwe tsona.”
 
Ee, anapanga phamwenga kpwa umwenga,
anaika chilagane chinyumecho.
Mahema ga Aedomu na ga atu a Isimaili,
Moabu na ga Ahagari,
Agebali, Aamoni na Aamaleki.
Afilisti asagalao Tiro.
Hata Aashuru akashirikiana nao,
akaunga mkpwono chivyazi cha Lutu.
 
83:9 Aamuli 7:1–23; Aamuli 4:6–22Ahende dza urivyoahenda atu Amidiani,
urivyoahenda Sisera na Jabini hipho chidzuho cha Kishoni,
10 atu urioaangamiza kuko Eni-Dori
achikala dza chitole cha ngʼombe dzulu ya tsi.
11  83:11 Aamuli 7:25; Aamuli 8:12Ahende akulu aho akale dza Orebu na Zeebu,
atawala akale dza Zeba na Salimuna,
12 ambao aamba, “Náhudziharire tsi ya Mlungu ikale yehu.”
 
13 Ee Mlungu wangu, ahende dza vumbi chirounulwa ni chikulukulu,
dza wiswa wakati wa phepho.
14 Dza viratu moho unavyoocha tsaka,
na Jimbijimbi ra moho riochavyo myango,
15 azorese na phutoro,
na waaogofyere na phuto kali!
16 Henda nyuso zao zikale na haya,
ili aendze dzinaro, ee Mwenyezi Mlungu.
 
17 Naatiywe waibu na ahangaike hata kare na kare
naafwe na waibu wao.
18 Naamanye kukala uwe macheyo,
ambaye dzinaro ndiwe Mwenyezi Mlungu,
uwe macheyo ndiwe Uriye Dzulu Kuriko Vyosi himu duniani.

83:9 83:9 Aamuli 7:1–23; Aamuli 4:6–22

83:11 83:11 Aamuli 7:25; Aamuli 8:12