99
Mlungu ndiye mtawala mkpwulu
99:1 Kutsama 25:22Mwenyezi Mlungu anatawala,
mataifa nagakakame.
Chihiche cha chifalume chi dzulu ya makerubi
dunia naisumbe.
Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu kuko Sayuni,
iye a dzulu zaidi ya mataifa gosi.
Atu naatogole dzinaro ririro kulu na ra kuogofya!
Iye ni mtakatifu!
 
Mfalume ana uwezo na unamendza haki
ukaimarisha usawa,
uamuli wa haki na ukahenda haki kahi ya chivyazi cha Jakobo.
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
muabuduni mbere za chihiche cha kuikira magulu!
Iye ni mtakatifu!
 
Musa na Aruni kala ni kahi za alavyadzie-sadaka,
Samueli piya ni kahi za hara ariomvoya Mwenyezi Mlungu.
Amririra Mwenyezi Mlungu
naye achiajibu.
99:7 Kutsama 33:9Iye wabisha nao kula nguzo ya ingu,
agbwira amurize na shariya arizoapha.
 
Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
uwe waajibu,
kpwao wakala Mlungu anayeswamehe,
ela waatiya adabu kpwa makosa gao.
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
na muabudu kpwenye mwangowe mtakatifu,
mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu ni mtakatifu!

99:1 99:1 Kutsama 25:22

99:7 99:7 Kutsama 33:9